فرهنگ، هنر و فن‌آوری

شما ها به خاطر حکمرانی « فرهنگی- سیاسی» خود، عمداً و آگاهانه کمر بر قتل عام روح دیگران بسته اید. میگویید « شوونیست نیستید»، این سخنِ«خود آگاهی» شماست، اما « نا خود آگاهی» شما میگوید
شما و حکومت هایتان، همه« شوونیست تمام عیار بودید». چون آزادی و برابری را بر نمی تابید. چون دیگران را « عمله»ی خود به حساب میاورید که باید رنج ببرند و زبان خود ببرند و به اصطلاح« دریای
بزرگ ادبیات فارسی» را پرکنند.همان ادبیات « قرون وسطی یی و صوفیانه» را.که هیچ« اندیشه ی پرسشگرانه» ای درآن وجود ندارد
..... آقاهه یکهو دستش را مشت کرد و کوبید تو سرم و گفت: "حیف نون! تو که بلد نیستی واکس بزنی چرا کفش مردم را خراب می کنی؟!" و کفش هایش را از دستم گرفت و پول هم نداد! .....
مقاله زير به بررسى سوابق تاريخى دودمان پارسى هخامنشى مى پردازد، كه يكى از دود مانهاى دهگانه پارسى بود. چگونگى به قدرت رسيدن كوروش بزرك، شمّ ِ سياسى نظامى، منش و روش كشور دارى، مذهب و اقدامات عمرانى اورا باز بينى مى كند، و از سرنوشت پاسارگاد از بدو تأسيس تا دوره كاوشهاى باستان شناسى سدهء اخير سخن مى گويد.
بنگر تا کجای تاریخ ما را مجازات کرده‌ای…

اما، با ستم هرگز کنار نخواهیم آمد

حتی اگر به رنگ زیبای آزادی خود را بزک کند.

اشک‌هایمان را گلوله‌هایی آتشین خواهیم کرد
u3-ru-ru-ja2 he2-em-ma-buluj3-e (li-ic-mu-uh)
İstə o mənim lay-layımla böyüsün
بخواه، او با آواز من رشد یابد
سروده ای برای ایران
هنرمندانِ زنده را دریابیم.
نویسنده، شاعر، فیلم‌نامه‌ نویس، موسیقی‌دان، مترجم، نقاش، مجسمه‌ساز، طراح، گرافیست... همه‌ی این‌ها در زنده بودن می‌توانند خلاقیت‌های‌شان را نشان بدهند و باید از حمایتِ مردم‌شان بهره‌مند شوند، وگرنه مطمئن باشید بعد از مرگ، سودجویان و دلال‌ها هستند که سودِ خلاقیت‌های هنری را به جیب می‌زنند، و هنر هم‌چنان بدون حمایتِ ما و غریب می‌ماند.
eu_iran
در خیکمان چپاندند ! برجام پشت برجام، فرجام پشت هر جام !