فرهنگ، هنر و فن‌آوری

در آن فتوای علمای حجاز آمده بود که اگر مسلمانی یک مسیحی محارب را بکشد، یک ثواب کرده است، اما کسی که یک ایرانی را بکشد، ثوابی کرده است که اجر آن هفتاد بار بیشتر است. ... پس از آن " میرویس بر آن شده بود که به شورش خود علیه حکومت مرکزی صبغه ای دینی بدهد، زیرا تنها انگیزه دینی شورش می توانست اتحادی میان اقوام افغان به وجود آورد..."
درختی به بلندای تاریخ یک شهر
در بیشتر فرهنگ‌های بزرگ و تمدن‌های باستانی، درختان تقدیس می‌شده‌اند. در ادبیات همه ملت‌ها درخت همیشه سبز، مظهر زندگی ابدی است و درخت برگ ریز، نمایانگر دنیاست که درحال تجدید حیات و باززایی مداوم است و هرسال از مرگ به زندگی دوباره می‌رسد. ایرانیان نیز از گذشته‌های بسیار دور همیشه برای درخت اهمیت خاصی قائل بوده‌اند. در ایران باستان، درختان چنار، نخل و سرو ارزش خاصی داشتند. درخت چنار هم به خاطر سایه گستری و سرسبزی و هم از این جهت که هرساله پوست می‌اندازد و به گمان مردم تازه و جوان می شود، ارزش بسیار
نقدی بر کتاب مدخل علم فقه
نقد این کتاب مجالی خواهد بود تا با نظر به برخی از تجارب محصل چهل سال گذشته، رابطۀ میان فقه، قانون و حکومت را از نو مد نظر قرار دهیم. به نظر می­رسد با وجود پشت سر گذاشتن تجاربی همچون مشروطه، جای بحث از نسبت میان قانون و حکومت هنوز بسیار خالی است.یکی از مهمترین پرسش ­ها و دغدغه ­های جامعۀ امروز ایران این است که: چطور می­توان حکمرانیِ بی­مهارِ حاکم اعم از فقیه یا غیر فقیه را مهار کرد؟ توسعه­ طلبی فقاهت رسمی و متولیان آن، نه به شکوفایی نهاد و اندیشۀ فقهی، بلکه به آشفتگی درونی عمیق آن انجامیده است.
عمروم یوزه ده چاتسادا، یاپ سون نفسیم ده
ظالیم لره قارشی گینه، عصیان ائدرم من
ال بیر اولارام فعله لریله، قارالارلا
ظولمون ائوی نی گور نئجه ویران ائدرم من
لزوم ونیاز مبرم شرایط برای تحول
اگر کسی فکر کند که عالم سیاست، که پررنگ ترین نقش واقعیات زندگی زمینی را در خود دارد، جای مذاکره و مراوده با قابل اعتماد هاست، به راستی که نه از زندگی شخصی و تجارب فردی خود و نه ازتجربیات جهان سیاسی و اجتماعی، چه بطور مستیقیم در آن درگیر بوده باشد یا نبوده و تنها نظاره کرده و پند گرفته باشد، هیچ نیآموخته و در توهمات و رویا های ابتدائی متوقف مانده است.
چرا که اتفاقا سیاست، جهان مذاکره و نشست و برخاست با کسانی ست که اصلا نباید روی قابل اعتماد بودنشان حسابی باز کرد.
Nə dəvə qaldı, nə dəvəçiدیگر نه شتری ماند و نه سواری
امام رضا برای توده مردم ضامن آهوست و مظهر مهربانی با همه خلایق.

امام رضای مردم را در شش پرده با ثامن الحجج جمهوری اسلامی مقایسه می‌کنم. یک. سرمایه «موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج» که از سال ۱۳۸۶ شروع به فعالیت کرده به ۱۲ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده. مؤسس آن کارمند سابق دادگاه ویژه روحانیت سبزوار ابوالفضل میرعلی است.