تقاضای پشتيبانی مالی از «ایران گلوبال»

دوستان عزیز _ ما رسانه ای هستیم که به هیج حزب و دولتی وابسته نیستیم. همکاران ما در سایت بطور مجانی ساعاتی از شبانه روز خود را در اختیار اطلاع رسانی به شما عزیزان می گذارند؛ با این وجود بخشی از هزینه ها را هم متقبل می شویم. کمک اندک شما می تواند ادامه کاری این رسانه مستقل را تضمین نماید.
   
«کمون اینترنتی فرهنگ گفتگو» پس از  14 سال فعالیت مستمر خود در فضای مجازی نیاز به پشتیبانی مالی دارد. گروه ما بطور مداوم و خستگی ناپذیر از خط مشی اتحاد عمل برای دمکراسی؛ حقوق بشر و با رهیافتی آینده نگرانه به فعالیت خود ادامه داده است. اکنون برای ادامه فعاليت خود به حداقلی از تامين هزينه ها نيازمند هستيم که اميدواريم بخشی از آن از طريق دريافت آگهی و بخشی نيز از طريق ياری علاقمندان به ادامه فعالیت گروه ما فراهم شود.

برای پشتيانی ازایران گلوبال می توانيد کمک های مالی خود را توسط Paypal و کارت های اعتباری


همچنین می توانید از طریق شماره حساب زیرکمک خودتان را واریز نمایئد:

  Tavakkoly    Keianosh

Bank:  NordeaKontonummer: 0756177265IBAN:  DK
332000 0756177265S.W.I.F.T.:   NDEADKKKDanmark

 

تماس مستقیم با مسئول هماهنگی ایران گلوبال:

keianoshtavakkoly@hotmail.com

تلفن:

004526730554

منبع: 

ایران گلوبال

بخش: 

انتشار از: