● صفحه شما

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

افزودن دیدگاه جدید

تاریخ: چهارشنبه, 22. مارس 2023 - 06:25
نویسنده: تبریزی
عنوان دیدگاه: اسارت دوباره سپیده قلیان
تاریخ: دوشنبه, 20. مارس 2023 - 08:47
نویسنده: پگاه ستایش
عنوان دیدگاه: درود بر شما که بسیارموجز تاریخ را بازگفتید.
دیدگاه:

سال نو بر همه ی ملی گرایان آزادی خواه فرخنده باد و پیروز.

تاریخ: دوشنبه, 20. مارس 2023 - 08:36
نویسنده: پگاه ستایش
عنوان دیدگاه: عنوان مقاله باین صورت درست میشود.
دیدگاه:

خامنه ای مجبورشد چنین تصمیمی بگیرد. وتازه این تصمیم موقتی خواهد بود و بمجرد اینکه جای پایش محکم شد زیر همه چیز میزند و من نمیفهمم عربستان چه نیازی داره که با ملاها رابطه برقرار کنه؟ این را تا حدودی میشه از قیافه ی نماینده عربستان در عکس هم فهمید. ببینید چطور به شمخانی نگاه میکنه؟

تاریخ: دوشنبه, 20. مارس 2023 - 08:02
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه:  ما با یک حکومت دینی و رژیم…
دیدگاه:

 

ما با یک حکومت دینی و رژیم فاشیستی مذهبی در نبرد هستیم. تجربه مبارزه مردم در سراسر دنیا نشان می‌دهد که یک رژیم فاشیستی تنها و تنها با یک ائتلاف گسترده و یک همبستگی ملی ژرفش سرنگون می‌شود.

تنها یک همبستگی ملی وسیع و گسترده قادر است همبستگی بین‌المللی و حمایت مادی و معنوی مردم و حکومت‌های جهان را جلب ‌کند.

یک رژیم فاشیستی تنها با همگامی، همرزمی و ائتلاف تشکل‌های سیاسی، صنفی و مدنی از پای در می‌آید. یک رژیم فاشیستی تنها با نافرمانی مدنی گسترده مردم به زانو در می‌آید. تنها یک ائتلاف از همه‌ی نیروهای سیاسی راست، میانه و چپ قادر به جلب حمایت همه‌ی مردم در مبارزه برای سرنگونی است.

یک رژیم فاشیستی چون جمهوری اسلامی تنها با همگامی، همرزمی و ائتلاف تشکل‌های همه‌ی مردم ایران، همه اقوام و اتینک ایرانی سرنگون می‌شود.

تاریخ: یک‌شنبه, 19. مارس 2023 - 23:29
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: هوشنگ گرامی بسیار عالی بود و…
دیدگاه:

هوشنگ گرامی بسیار عالی بود و در مورد منشور به بسیاری زوایای آن انتقاد ها ی مثبت و منفی پرداخته شد همچنین ایراد های مغرضانه و متعصبانه چپ و راست را مطرح کردن از سایبری تا سلطنت  بدتر از آن

تاریخ: یک‌شنبه, 19. مارس 2023 - 23:26
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: مهشید از نهاد زنان ما این…
دیدگاه:

مهشید /  اين ویدئو را دید و اینگونه نوشت :
« …..گرامی، این ویدئو را دیدم و باعث تاسف است که در اینجا هم هیچ زنی را برای اظهار نظر مناسب ندیده بودند و درباره مسئله ای به این مهمی چهره هیچ زنی وجود نداشت. از انقلاب زن، زندگی، آزادی هیچ اثری به جز تصویر پشت سر شما وجود نداشت»

تاریخ: یک‌شنبه, 19. مارس 2023 - 23:24
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: مرسی کیانوش عزیز میز گرد…
دیدگاه:

مرسی کیانوش عزیز 
میز گرد خوبی بود و مطالب و انتقادات به جایی مطرح شد، ضمن اینکه در عین نقد های سازنده همدلی افراد شرکت کننده در باره منشور بجا و قابل تعمق بود. به هر حال نیاز هست که در این شرایط حساس دیدگاه افراد غیر مغرض و همراه هم شنیده شود.

تاریخ: یک‌شنبه, 19. مارس 2023 - 12:56
نویسنده: تقی روزبه
عنوان دیدگاه: در پاسخ به کامنت زیرمقاله
دیدگاه:

واقعیت آن است که در وهله نخست برای مردم و  قاطبه آن، فاشیسم نه در انتزاع که در زندگی واقعی و ترجمه شده به دردها و مصائب و فلاکت آن‌ها معنا دارد و از قبل آن وارد صحنه وتصفیه حساب با رژیم می شوند. چنان که مبارز‌ات  دودهه اخیرکارگران و معلمان و دانشجویان بخوبی نشان داده است که مردم از طریق طرح مطالباتشات و پیوند‌آن با حاکمیت مبارزه می کنند و گرنه بسیج و واردفارسرنگونی نمی شوند. کارگران و معلمان و دانشجویان و همه وهمه در بیانیه های مکررخود چنین کرده اند. از جمله علیه فقر و طبقاتی شدن جامعه وازادسازی قیمت ها و شوک تراپی ها... و علیه پولی وکالایی کردن آموزش و پرورش توسط معلمان ...و یا کارگران شر کت واحد وهفت تپه وغیره با شعارعلیه خصوصی و خصولتی و علیه نئولیبرالیسم هاررژیم همراه بوده است. معنی آن این است که فاشیسم بدون تکبه برمناسبا اقتصادی و سیاسی معین، نمی تواند برای مردم معنا داشته باشد. لاجرم نفی این مناسبات بطورمشخص و ارائه بدیلی برای آن در مبارزه علیه فاشیسم رهگشا خواهد بود. شما نگاه کنید به مرزبندی های مردم کردستان، بلوچستان، دانشجویان، نفتی ها و کارگران در کلیت خود و انتشارمنشورداخلی و یا منشورزنان در داخل و خارج و مرزبندی آن با اقتدار گرایی سلطنت... هرچه هم خطر بازگشت سلطنت بیشتر شود مطمئن باشید که این نوع مرزبندی‌ها بیشترهم می شود. ضمن آنکه تاریخ نشان داده است بازگشت به گذشته و تثبیت آن هیچ گاه بدون مشت آهنین ممکن نبوده است       

نکته دوم، تجربه بزرگ انقلاب بهمن نشان داد که مبارزه علیه استبدادحاکم نه یک معادله تک مجهولی بلکه یک معادله چندمجهولی است. یعنی اگر مبارزه علیه استبدادحاکم با مبارزه درونی علیه اشکال دیگر استبداد و آرایش متناسب با آن همراه نباشد، خروجی آن الزاما دموکراسی و  رهایی نیست. چرا که جهنم انتها ندارد. هیچ دموکراسی با یک جریان همه باهم و بی شکل اتفاق نیفتاده است. این یک معادله دودوتاچهارتاست. مردم ایران آن را در تجربه زندگی خود دیده اند وبهمین لحاظ با داشتن تردیدهایی هنوز با قاطعیت لازم وارد میدان سرنگونی نشده اند. فرمول طلایی در این موردآن است که مسیردموکراسی خود باید به شکل دموکراتیک و پلورالیستی طی شود. الگویی که خودخیزش زن زندگی آزادی به ما نشان میدهد همین مسیر ترکیب کثرت و همگرایی یا همبستگی  بطورهمزمان و در عمل هست. و از قضا تنها باین طریق می توانیم رژیم را سرنگون بدون آنکه ریسک بازگشت استبدادنوین را بازتولید کنیم.  بنابراین اصولی ترین شیوه آن است که ضمن عمده کردن مبارزه علیه استبدادحاکم درسطح اپوزیسیون و جنبش ضداسبتدادی از هم اکنون با خواست‌های ایجابی کلان  و پلورالیستی حرکت کنیم.  

تاریخ: شنبه, 18. مارس 2023 - 23:14
نویسنده: کیانوش توکلی
عنوان دیدگاه:  
ما با یک حکومت دینی و رژیم…
دیدگاه:

 

ما با یک حکومت دینی و رژیم فاشیستی مذهبی در نبرد هستیم. تجربه مبارزه مردم در سراسر دنیا نشان می‌دهد که یک رژیم فاشیستی تنها و تنها با یک ائتلاف گسترده و یک همبستگی ملی ژرفش سرنگون می‌شود.

تنها یک همبستگی ملی وسیع و گسترده قادر است همبستگی بین‌المللی و حمایت مادی و معنوی مردم و حکومت‌های جهان را جلب ‌کند.

یک رژیم فاشیستی تنها با همگامی، همرزمی و ائتلاف تشکل‌های سیاسی، صنفی و مدنی از پای در می‌آید. یک رژیم فاشیستی تنها با نافرمانی مدنی گسترده مردم به زانو در می‌آید. تنها یک ائتلاف از همه‌ی نیروهای سیاسی راست، میانه و چپ قادر به جلب حمایت همه‌ی مردم در مبارزه برای سرنگونی است.

یک رژیم فاشیستی چون جمهوری اسلامی تنها با همگامی، همرزمی و ائتلاف تشکل‌های همه‌ی مردم ایران، همه اقوام و اتینک ایرانی سرنگون می‌شود.

تاریخ: شنبه, 18. مارس 2023 - 23:09
نویسنده: کیانوش توکلی
عنوان دیدگاه: ما با یک حکومت دینی و رژیم…
دیدگاه:

ما با یک حکومت دینی و رژیم فاشیستی مذهبی در نبرد هستیم. تجربه مبارزه مردم در سراسر دنیا نشان می‌دهد که یک رژیم فاشیستی تنها و تنها با یک ائتلاف گسترده و یک همبستگی ملی ژرفش سرنگون می‌شود.

تنها یک همبستگی ملی وسیع و گسترده قادر است همبستگی بین‌المللی و حمایت مادی و معنوی مردم و حکومت‌های جهان را جلب ‌کند.

یک رژیم فاشیستی تنها با همگامی، همرزمی و ائتلاف تشکل‌های سیاسی، صنفی و مدنی از پای در می‌آید. یک رژیم فاشیستی تنها با نافرمانی مدنی گسترده مردم به زانو در می‌آید. تنها یک ائتلاف از همه‌ی نیروهای سیاسی راست، میانه و چپ قادر به جلب حمایت همه‌ی مردم در مبارزه برای سرنگونی است.

یک رژیم فاشیستی چون جمهوری اسلامی تنها با همگامی، همرزمی و ائتلاف تشکل‌های همه‌ی مردم ایران، همه اقوام و اتینک ایرانی سرنگون می‌شود.

تاریخ: شنبه, 18. مارس 2023 - 07:30
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: Changiz A-Vandchaliطیف…
دیدگاه:
  • Changiz A-Vandchali

    طیف وسیعی از چپ دمکرات و جمهوری‌خواهان چپ از منشور مهسا حمایت کرده اند، مشکل ما بیشتر با چپ ضد امپریالیستی با نگاه راه توده است که هنوز پوتین و علیرضا سلیمانی را قهرمان میدانند و احزاب کردی با تبار خط ۳ و مائوییسم که مرحله انقلاب را سوسیالیستی میدانند. درک اینگونه چپ های افراطی در عمل با سلطنت طلب راست علیه خط میانه منشور مهسا است.

تاریخ: شنبه, 18. مارس 2023 - 07:29
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: عباسعلی عبدیحرفتان دل نشین…
دیدگاه:

عباسعلی عبدی

حرفتان دل نشین و حرف خیلی از ماها است که در فضای مجازی هرکسی سربرآورد وحرفی خوب گفت وشناخت شد از هرطرف به اومیتازند وتهمتهایی بهش می‌چسبانند،تا اورا پائین نکشند دست برنمیدارندمتنی مستدل و ازجان برآمده وحتما دلنشین، عالی ومقبول.

تاریخ: شنبه, 18. مارس 2023 - 07:29
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: Khosro Bandariنمی‌دونم چی…
دیدگاه:

Khosro Bandari

نمی‌دونم چی نوشتی؛ استاد ادبیات ما می گفت هر وقت نوشته ات از ۵۰ کلمه گذشت باید چکیده مطلب را در ابتدا بنویسی مگر اینکه مکری در کارت باشد

تاریخ: شنبه, 18. مارس 2023 - 07:28
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: Naser Dastyariابول عزیز ،…
دیدگاه:

Naser Dastyari

ابول عزیز ، این منشور در راستای همان مطالبی است که یکی دو سال است تو پشیبانش هستی. شجاعت تو را در دیدن و بیرون آمدن از زره کهنه را می ستایم. هر چه نیروهای چپ به این منشور بپیوندند جهت انرا بسوی میانه بیشتر سوق میدهند. آفرین به کوموله که با پیوستن به ان، انرا مجبور کرد -حتا شده اینقدر مبهم- حقوق اقلیت های قومی را در نظر بگیرد و به انزوا نرود. این ترکیب هم فعلن در راست میانه قرار دارد برای همین راست افراطی اینقدر با ان می ستیزد. البته رضا پهلوی هم تکیه ش بر پشتیبانی جوانان است و میداند پیر و پاتال های طرفدار پدر و پدر بزرگش - مانند پیرهای چپ افراطی- گرچه صدایشان بلند است اما تکیه گاه بزرگی ندارند و آینده به این جوانان تعلق دارد.

تاریخ: جمعه, 17. مارس 2023 - 21:09
نویسنده: ضیاء مصباح
عنوان دیدگاه: 29 اسفند
دیدگاه:

با پوزش از محضر خوانندگان / نظر به اینکه در حد امکان از گذاردن تصویر خود در بالای مقالات پرهیز دارد ودر  فایل شخصی عکسی  مناسب موضوع نیافتم ... از جناب کیانوش توکلی با تبریک سال نو به ایشان و ارزوی سلامت و پویائی - استدعای قبول زحمت در مورد انتخاب و جای گزین نمودن تصویر مناسبی رااز شادروان دکتر مصدق  دارد 

تاریخ: پنج‌شنبه, 16. مارس 2023 - 12:29
نویسنده: محسن کردی
عنوان دیدگاه:  عنوان مقاله آقای محمد جعفری…
دیدگاه:

 عنوان مقاله آقای محمد جعفری و خالتی که میکشند چیزی بجز یک اشک تمساح در نهایت رذالت نیست!  آقای جعفری.. حالا در ایران کسی بر مسند قدرت نشسته که از دیوار سفارت کشورهای خارج بالا میرود و سفارت دیگری را آتش میزند و در مراسم رسمی اش مرگ بر همه میگوید. دم همه خارجی ها را گرفته و مثل موش از ایران بیرون انداخته. از آنها گروگان هم میگیرد و باج هم میگیرد. درست برعکس شاه. از ته قلبم معتقدم که رژیم اسلامی ایران کاملا مستقل است! به آن افتخار کنید آقای جعفری و از سخن شاه خجالت بکشید که دمش را گرفتند  و مثل موش از ایران بیرون انداختند. شاه نایستاد با ساچشمه به چشمان شما و سایرشورشیان سال 57 شلیک کند. دخترتان را از پشت بام مثل نیکا شاکرمی به پایین پرت نکرد. پسرتان را به کهریزک نبرد کو... ش بذاره. اجازه داد خارجی ها دمش را بگیرند و او را بیرون بیاندازند اما چشم شما و کون پسرتان سالم بماند. این خطا را به او ببخشاید و چشم دختر تان را پیش پای ولی فقیه قربانی کنید و پسرتان را به پای ولی فقیه به کهریزک بفرستید. بیله دیگ بیله چغندر. لیاقت امثال شما ساچمه خامنه ای بر چشمان دختر تان است کهریزک نازشصت پسر آزادیخواه تان! تصور میکنم حرفهای رکیک من به شما حرف همه کسانی است که چشمان شان ساچمه خورد و از پشت بام پرت شدند و در کهریزک کون شان گذاشته شد. شما زامبی ها کی میخواهید از خواب بیدار شوید. 

تاریخ: پنج‌شنبه, 16. مارس 2023 - 12:17
نویسنده: محسن کردی
عنوان دیدگاه: تمامیت ارضی، زبان فارسی، عدم…
دیدگاه:

تمامیت ارضی، زبان فارسی، عدم تمرکز

سه نکته بالا مورد اعتراض بسیاری پادشاهی خواهان و جمهوریخواهان قرار گرفته است. نیروهای چپ و جمهوریخواه در طی این 44 سال از پاسخگویی روشن در مورد سه موضوع بالا طفره رفته اند. الان وقت اعلام موضع است. من پادشاهیخواه به این که سخنی از تمامیت ارضی، زبان فارسی بعنوان زبان مشترک ایرانیان نیامده، و نیز طرح  مساله عدم تمرکز در این بیانیه اعتراض دارم. آیا جمهوریخواهان هم اعتراض دارند یا ندارند؟ البته عرض کنم که من مخالف فدرالیسم اما موافق عدم تمرکز به معنی تقسیم حکومت و نه حاکمیت هستم. اعتراض من به این است که جمع شش نفره در مقامی نیستند که در مورد موضوعی که به مجلس موسسان مربوط است  موضع بگیرند. 

جمهوریخواهان چپ و راست مانند سازمان های جبهه ملی و فداییان و حزب توده و غیره و یا دیگرانی که با حزب دمکرات کردستان یا کومله همکاری میکنند نیز باید موضع شان رد این مورد شفاف باشد. (مجاهدین زحمت نکشند نظرشان  محترم نیست). 

تاریخ: پنج‌شنبه, 16. مارس 2023 - 00:35
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: پاسخ به یک نظرخواهی در باره…
دیدگاه:

پاسخ به یک نظرخواهی در باره منشور «مهسا» و توانایی‌های امضاکنندگان آن

تاریخ: چهارشنبه, 15. مارس 2023 - 23:22
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: کیانوش جان. آفرین بر وجود…
دیدگاه:

کیانوش جان. آفرین بر وجود نازنینت. واقعا دست مریزاد. خوشحالم که بیداری و هوشیار. ادامه بده عزیزم. ادامه بده.

 

شاد و خوشکام باشی.

 

فرامرز حیدریان

تاریخ: چهارشنبه, 15. مارس 2023 - 22:51
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: نازنين ، برتو درود و خسته…
دیدگاه:

نازنين ، برتو درود و خسته نباشى 
در برخورد با حزب دمكرات با احتياط بيشتر صحبت كن ، حزبى است مردمى و أفراد خوبى را در صفوف خود دارد . در ارتباط با مسائل امروز،  نقش منفى جمهورى خواهان آمريكا را متوجه باش ! همين جمهورى خواهان  باعث شده اند كه تماس  مجاهدين با مخالفان طرح از جمله حزب دمكرات  برقرار بشه و همين حالا بين هر دوى آنها نشست هايي در سطح خيلى بالا برقرار است !( در مورد كومله عليزاده نيز با احتمال خيلى بالا چنين نشستهايي وجود دارد )، البته من اعتقاد دارم كه آمريكايي ها هم مجاهدين و هم دمكرات در شرايط أوج بحران ، به دفاع از منشور و شركت فعال در بر اندازى  وادار خواهند كرد .

تاریخ: چهارشنبه, 15. مارس 2023 - 18:09
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: Shapour Shehniاینروزها…
دیدگاه:

Shapour Shehni

اینروزها بازار انتقاد داغ هست و هر کسی هم نظرات خودش را بیان میکند حالا بعضی ها صادقانه و جهت اصلاح منشور ایراداتی را که مورد نظرشان هست مطرح میکنند که بسیار هم خوب و قابل درک و سازنده است ولی متاسفانه بعضی ها هم مغرضانه نظر میدهند و آگاهانه هدفشان به زیر کشاندن کسانی ست که در هر صورت با تمام ایراداتی که وجود دارد و بر آنها وارد است سینه خود را سپر کرده اند آنهم در مقابل یک نظامی که به یک بچه 9 ساله هم رحم نمیکند. ولی آنچه باعث حیرت انسان میشود نظرات و تحلیل مغرضانه آقای امیر طاهری ست، با آنهم سابقه و تجربه در مجامع مختلف و روزنامه نگاری ثابت کرد که نمیتواند الگویی باشد برای نسلهای بعد از خود. آقای امیر طاهری در مصاحبه با آقای شهرام همایون در مورد منشور همبستگی میگوید اینها هیچکدام سیاسی نیستند، آگاهی سیاسی ندارند، مردم را فریب میدهند، کارشان خالی بندی ست.جالب اینجاست همه را تجزیه طلب معرفی میکند و ادامه میدهد، اینها نمیخواستند اعلام کنند تجزیه طلبند در متن نوشتند یکپارچگی سرزمین ایران و جالب اینجاست که وسط دعوای مردم و تهیه کنندگان این منشور نرخ هم تعیین میکند و میگوید مردم قانون اساسی مشروطه سلطنتی ما را بپذیرند. باید از آقای امیر طاهری و طاهری ها پرسید در این 44 سال کجا بودید. شماها در این مدت طولانی در خارج از کشور آیا توان این را داشتید تظاهرات حتی دو هزارنفری را سامان دهید؟ نقد بر هر موضوع و مطلبی حق شما و همه ماست و اکثرا هم همین کار را در ارتباط با منشور همبستگی انجام داده اند و داده ایم ولی نمیدانم چرا هر کس دوره ای سردبیر روزنامه کیهان بوده ابایی ندارد از تهمت زدن به دیگران. نقد شناختن محاسن و معایب میباشد و نه متلک پرانی . ما یاد گرفتیم فقط ریشه های همدیگر را بیرون بیاوریم تا بلکه بدین طریق بتوانیم جلوی حرکتی را بگیریم. در حقیقت به قول پروتاگورس << سرشت هر کسی در داوری هایش تاثیر میگذارد. >>

تاریخ: چهارشنبه, 15. مارس 2023 - 18:08
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: Sohel Mosaddeghجواب شما در…
دیدگاه:

Sohel Mosaddegh

جواب شما در واقع راحته ، چپی‌ها و مجاهدین آنقدر فضای اپوزیسیون خارج از کشور را سمی کردن، که همه رو بنوعی مسموم کردن. و بعد نادانی خیلی‌ها از سیستم فدرال. یعنی همون تمرکز زدایی که کاملا اشتباه اونو تجزیه طلبی تعریف کردن، دوستان .....فدرال همون سیستمیه که در آلمان و ایالات متحده وجود داره!!! این دو کشور ضعیف و تجزیه شده هستند؟؟؟!!!

تاریخ: چهارشنبه, 15. مارس 2023 - 18:07
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: شاهین دلنشین کاوه آهنگرزاده…
دیدگاه:

شاهین دلنشین کاوه آهنگرزاده

ضمن حمایت از تلاشهای شاهزاده رضا پهلوی و همراهانش، مخالفت خود را با متن منشور همبستگی اعلام میکنم. این منشور حق انتخاب مردم را زیر پا گزاشته است! بهتر است گامی به عقب برداریم و بر سر همان 3، 4 اصل مهم و مشترک همکاری کنیم. هر کلمه.ای که به این اصول اضافه شود، باعث تفرقه میشود.

تاریخ: چهارشنبه, 15. مارس 2023 - 18:05
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: Lotkachi Gilaniدر جواب به…
دیدگاه:

Lotkachi Gilani

در جواب به خانم اختر قاسمی ، با عرض معذرت خودم از کسانی هستم که معتقد منشور مهسا توانی ایجاد یک جبهه واحد هم در داخل و در خارج کشور هستم و در عین جز امضا کنندگان ما خواستار استقرار جمهوری ایران هستیم با امضا ۲۹۰ نفر ، خانم قاسمی گرامی شرایط برای دست دوستی دراز کردن از طرف همه جریانات جمهوری خواه و چپ چه با نوشتن منشور خودشان و چه بدون منشور بطرف منشور مهسا وجود دارد تا با گرفتن مخرج مشترکها چند طرفه و به روایتی پشت میز مذاکره نشستند آن هم برای رسیدن به یک پلتفرم و با منشور بهتر و قوی تر برای ایجاد یک ائتلاف وسیع برای ایران را متاسفانه دوستان جمهوری خواه بیشتر بدنبال مرز کشی ، بدنبال جلوگیری از آمدن سلطنت به کشور و در عین حال خودبینی کودکانه مانع بزرگی شدند برای هر گونه حرکتی ، از دید من منشور مهسا با اشکالاتی که دارد می‌تواند زیر بنای ایجاد این نزدیکی بشود دست دوستی از طرف هشت و یا شش نفر ( منشور مهسا ) بسوی دیگر جریانات جمهوری خواه و چپ ووو دراز شده و بارها هم در مصاحبه بخصوص از طرف رضا پهلوی بیان شده ولی سوال اینجاست چرا جریانات جمهوری خواه که تا این زمان کلی اتحاد و ائتلاف در درون خودی های خود کردند و بعد به شکست و انشعاب رسیدن حاضر نیستند پای مذاکره با اعضای منشور مهسا روند و چرا جریانات دیگری چون پنج جریان جدید باز هم سمت سوی تکراری فقط با خود را رفتند آیا مشکل از منشور مهسا و وجود شخص رضا پهلویست نه خانم گرامی مشکل از همان جمهوری خواهان و چپ های هستند که دم از دموکراسی و تکثرگرایی و شفافیت میزنند ولی خودشان با برخورد و حرکات سکتاریستی خود ضد آن را نشان میدهند .

تی قوربان و ساقول

تاریخ: دوشنبه, 13. مارس 2023 - 10:06
نویسنده: ضیاء مصباح
عنوان دیدگاه: بزرگداشت ائینی باستانی
دیدگاه:

تصویر را با توجه به ابتکار خانم گرامی « اغداشلو » مناسب دیدم / چنانچه اراده جناب«کیانوش خان  توکلی» اندیشمند سخت کوشمان - عکس منا سبتری جایز است پیشنهاد دارد به تشخیص خود جای گزین فر ما یند 

تاریخ: یک‌شنبه, 12. مارس 2023 - 11:31
نویسنده: محسن کردی
عنوان دیدگاه:  رعنا رحیمپور دختری با چادر…
دیدگاه:

 رعنا رحیمپور دختری با چادر نماز و مقابل مهر و تسبیح سجاده و لبخندی ملوس و ملیح سالهای قبل حال با مواضع اخیرش یک مشخصه بارزش را نشان داد: علم و تجربه کم و سروصدا در حد یک سیاستمدار طراز اول! وقتی میگن طلبل توخالی ینی این! البته ایشون دمبک توخالی هستن نه طبل! طبل برای خودش شان و منزلتی داره!  اینجور ادمها جایگاه خودشان را نمیتوانند ببینند. حرفهای گنده تر از دهان شان میزنند حتا در درد دل با مادرشان ارزانی نظرات شان بخوبی مشخص است. هنوز هم یک دختر بی تجربه و هیجان زده است. از یک نظر به مسیح علینژاد شباهت هایی دارد با این تفاوت که مسیح دستکم طلب توخالی نیست، هر بار صدای طبلش در می آید رژیم یک رکبی میخورد و سکته ناقصی میزند برای همین هم دنبال زدنش است. هم رعنا و هم مسیح هردو به یک اندازه هیجانی هستند و حرفهایی گاه ناپخته و در دهان مزه مزه نکرده از دهان میپرانند اما مسیح در راه مردم و رعنا در راه بلاهت! در راه بلاهت چرا که من نمیپذیرم که او منفعتی بابت نظراتش میبرد بلکه آدم ابلهی است که خودش را بی جهت آماج حملات میکند. از آنهایی است که میتوان به او گفت: اگه حرف نزنی کسی نمیگه لالی!  آخه اگر مشکل ایران اینترنشنال با نامه رعنا رحیمپور حل میشد و جول و پلاس آن از لندن جمع میشد دیگه این برقراری نیروهای امنیتی تا دندان مسلح پیرامون دفتر اینترنشنال دیگه چه  توجیهی میتونست داشته باشه؟ ینی بریتانیای کبیر تا این حد خودش را مسخره ادعای این دختره می کند که برای تاراندن اینترنشنال دست به یک تئاتر امنیتی بزند و کلی نیروی مسلح را بسیج کند و چند نشست امنیتی با کارکنان این رسانه داشته باشد؟ ینی تاثیر ایران اینترنشنال بر انقلاب مهسا باعث نشده که رژیم ترویست که نمونه کارش در مورد مسیح در دو مورد در نیویورک را دیدیم از کنار گناه ایران اینترنشنال راحت بگذر و مثلا یک انتحاری عازم آنجا نکند؟ ایران اینترنشنال برای حفظ آبرویش در مقابل رعنا خانم دمش را گذاشته رو کولش رفته واشنگتن! حالا لابد جنس برنامه ای که از واشنگتن به تلویزیونهای مردم در ایران میرسد تفاوت دارد و مثلا از حالا به بعد اینترنشنال جانب اصلاح طلبان یا خامنه ای را میگیرد بله؟؟؟ خانم رحیم پور؟؟ بهتر نیست شما همون مهر و سجاده را مقابل ات بگذاری و حرفهای  گنده تر از دهنت نزنی؟ خراب نکنی؟ بچه جان؟ 

 

تاریخ: یک‌شنبه, 12. مارس 2023 - 04:21
نویسنده: دارا گلستان
عنوان دیدگاه: آقای ممبینی من یادم هست..
دیدگاه:

آقای ممبینی! کنگره سوم اکثریت در ... آلمان یادتان هست؟

شما اعلام کردید از،سیاست کناره گرفتید و حزب سبز... را پایه گذاری کردید، یادتان هست؟

شما .. بگذار کمی آدرس بدهم در همان روز ها که .... بر علیه گرباچف کودتا شد. شما .. تمجید این .. از برخورد شما با فردی که هنوز دست چپ را از راست نمیداند ... آدم میماند که چه بگوید!!؟؟

یاد حکایتی افتادم که تعریف کرده بودی.... آن مامور انگلیسی چشم سبز با عصایی که در آن باطری گذاشته بودند تا بلرزد.

تاریخ: شنبه, 11. مارس 2023 - 23:45
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: همچنین شهاب اسفندیاری، رئیس…
دیدگاه:

همچنین شهاب اسفندیاری، رئیس دانشکده صداوسیما، نیز در اظهارنظری مشابه تاکید کرده است: «شرکت ولنت مدیا وابسته به عربستان، مالک ایران اینترنشنال، دو هفته قبل از بسته شدن دفاتر و استودیوهای این شبکه در لندن، مجوز فعالیت آن را به نهاد ناظر رسانه‌ها در انگلستان (آفکام) پس داد، عملا از خود سلب مسئولیت کرد و احتمالا این شرط ایران برای توافق اخیر با عربستان بوده است.»

تاریخ: شنبه, 11. مارس 2023 - 23:22
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: دست مشت کرده نماد اتحاد و…
دیدگاه:

دست مشت کرده نماد اتحاد و جدیت و اعتراض
-کلمه زن براحتی قابل خواندن است
-مردی زن و کودک خود را در آغوش کشیده، نماد امنیت و آرامش
-یک دست(سمت چپ) در دست دیگر به معنی حمایت و اتحاد می تواند دست فرزند در دست والدین به معنی آینده
-سنگ در دست سمت چپ نماد اعتراض
-مشت یکپارچه نیست مفهوم اینکه برای پیروزی باید گرايش های کوچک و بزرگ گرد هم آیند و علیرغم جدا بودن یکپارچه هستند
-نمای چرخ دنده از بالا به معنی سازندگی و صنعت…

@SirAleQthegreat تحلیل ارم از سر الک است.

تصویر
عکس
تاریخ: شنبه, 11. مارس 2023 - 13:26
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: این لوگو مرد و زن و کودک را…
دیدگاه:

این لوگو مرد و زن و کودک را متحد و یکپارچه مانند مشتی واحد، در برابر دشمن نشان می‌دهد

 

تصویر
تاریخ: شنبه, 11. مارس 2023 - 12:16
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: تصویر …
دیدگاه:
تصویر

این لوگو مرد و زن و کودک را متحد و یکپارچه مانند مشتی واحد، در برابر دشمن نشان می‌دهد

تاریخ: شنبه, 11. مارس 2023 - 11:50
نویسنده: محسن کردی
عنوان دیدگاه:  
  در این هنگامه سقوط…
دیدگاه:

 

  در این هنگامه سقوط آخوندها، عربها عقل کرده اند و برای در امان ماندن از نخاله های ریزش رژیم اشغالگر اسلامی، با آن یک دوستی ظاهری و سطحی برقرار کرده اند. در واقع عربها به التماس های رژیم اشغالگر ایران پاسخ مثبت دادند. منت بر سرشان گذاشتند. عربستان از این «مصاالحه» هیچ ضرری نمی بیند بلکه از ضررهای احتمالی جلوگیر کرده است. حد اکثر ممکن است که فتیله ایران اینترنشنال را کمی پایین بکشند. اما در این که جمهوری اسلامی میخواهد سر به تن سران عربستان نباشد هم عرب ها شک ندارند. لذا در اولین فرصتی که بتوانند گلوی حاکمان تهران را خواهند فشرد. 

تاریخ: شنبه, 11. مارس 2023 - 11:43
نویسنده: محسن کردی
عنوان دیدگاه: مهم نیست در این منشور چه…
دیدگاه:

مهم نیست در این منشور چه نوشته شده، چه ایراداتی به آن می گیرند. از نگاه من اتحاد مهم است تحت هر عنوانی. تنها به یک شرط. و آن شرط در بند 5 باورهای مشترک در این منشور به ترتیت زیر آمده است: 

۵. برگزاری انتخابات دموکراتیک برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید در فرآیندی شفاف و مشارکتی.

 مهم نیست که چه عقایدی این عده یا دیگران دارند. چنانچه همگان بر این اصل توافق داشته باشیم، مشکل حل است. هرگونه تغییر و تحولی در ایران از این اصل میگذرد. هرگونه تصمیم گیری پیرامون شکل و محتوای نظام آینده باید از دروازه مجلس موسسان و قانون اساسی بگذرد. لذا به خرده گیران اهمیت نمیدهم. من هم میتوانم خرده بگیرم. اصلا متن و محتوایی نیست که جلوی من بگذارید و نتوانم ده تا ایراد و مشکل از آن بیرون بکشم. اینها هیچکدام مهم نیستند. مهم این است که همگان به دنبال تشکیل مجلس موسسان باشیم. روزی که قانون اساسی در مجلس موسسان به تصویب رسید به همه دعواها پایان داده میشود. تا آن زمان اگر ناچار شوم این منشور را بدقت بخوانم تنها برای پاسخگویی به ایراداتی است که به آن میگیرند. من از این منشور حمایت می کنم. 

تاریخ: جمعه, 10. مارس 2023 - 15:46
نویسنده: دارا گلستان
عنوان دیدگاه: آقای محققی حق با شماست
دیدگاه:

نوشته ارزشمند شما.

فقط اضافه بکنم که در تایید نظر شما، جنبش زن زندگی آزادی در حال نوشتن آخرین فصل بر این اثر جاودانیست.

تاریخ: جمعه, 10. مارس 2023 - 13:58
نویسنده: کیانوش توکلی
عنوان دیدگاه:  
ببین این ۵ حزب تغییر خط…
دیدگاه:

 

ببین این ۵ حزب تغییر خط مشی نداده اند بلکه با هم متحد شدند و این بسیار مثبت است ، چون هر چه قوی تر شوند ؛ بسود اتحاد همگانی خواهد بود و تصمیم درست تری اتخاذ می کنند ؛ هفته پیش سه حزب با هم متحد شدند و اکنون این ۵ حزب … باید خوشبین بود که این جیگر ذلیخایی که اپوزیسیون نام دارد به یک همگامی و اتحاد عمل برای رهایی مردم ایران برسند تا کمکی باشند مردم ایران از ستم و زندان دستگاه مخوف نظام ولایی ازاد شوند

تاریخ: جمعه, 10. مارس 2023 - 10:40
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: (بدون موضوع)
دیدگاه:

رعنا

تاریخ: جمعه, 10. مارس 2023 - 10:12
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: ابوالفضل محققی: این ضرب…
دیدگاه:

ابوالفضل محققی: این ضرب المثلی است کنائی  من نوشته ام داستان هنوز بپایان نرسیده است شاهنامه آخرش خوش است  این ضرب المثل کنه از این دارد که هنوز اعراب پیروز نگردیده اند پایان شاهنامه پیروزی ایرانیان است بر اعراب بخوان بر حکومت اسلامی وبازگشت به هویت ملی . .ضرب المثل  منظور دیگری دارد .این گونه استعمال می شود . 

تاریخ: جمعه, 10. مارس 2023 - 08:56
نویسنده: اصغر جیلو
عنوان دیدگاه: من نميدونم چرا رعنا رحيم ور…
دیدگاه:

من نميدونم چرا رعنا رحيم پور براي اثبات ادعاي خود  نامه آف كام را منتشر نكرده است.  يكي از دلايل ادامه وقاحت علني وي قطعا پشتيباني بي بي سي فارسي از  تبليغات وي  بر عليه ايران انترنشنال به عنوان رقيب بي بي سي فارسي است. كاهش  بينندگان بي بي سي فارسي  خطر كاهش بودجه بخشهايي از آن را در پي خواهد داشت و يك دليل جلو افتادن رعنا رحيم پور  همين موضوع ميتواند باشد. تا آنجا كه من اطلاع  دارم يك شكايت حقوقي از  بي بي سي فارسي از آن نوعي كه رعنا رحيم  پور به دنبالش بوده ٢ تا سه سال طول ميكشد تا به نتيجه برسد، و دهها هزار پوند  هم خرج دارد( من تا يك ميليون پوند هم در كيسها ي مهم شنيده ام). 
ترديد نبايد داشت بخشي از سياستهاي بي بي سي فارسي زير فشار ونفوذ مستقيم جمهوري اسلامي و لابيگران آن در درون اين موسسه در بخش فارسي شكل مي  گيرد و همانطوريكه دولت انگليس بر فعاليت وحضور افرادي مثل مهاجراني در انگليس بر عليه اپوزيسيون ايراني چشم مي بندد بر حضور وفعاليت عوامل جمهوري اسلامي در بخش فارسي بي بي سي هم چشم مي بندد. شما نگاه كنيد كه  با همدستي بي بي سي فارسي فرناز قاضي پور يكي از چهره هاي تاثير گذار زن در جهان اعلام ميشود،  من اين را در خبر نامه گويا همين ديروز ديدم، اين واقعا باور نكردني است؟ قضيه رعنا رحيم پور البته بدتر هم هست، وي  عملا در خدمت تبليغات جمهوري اسلامي است. ادعاهاي وي نيز مزخرف است كه  تهديد امنيتي بر عليه ايران انترنشنال سباه بازي است، هم اكنون نيز ٢٤ ساعته بيش از ده نفري پليس از ساختمان آن حفاظت ميكنند. رعنا رحيم پور ميتوانست و ميتواند حتي اگر ايران انترنشنال در لندنزنباشد شكايت حقوقي خود را از آن دنبال كند و اگر شكايتش وارد بود صدهها هزار پوند خسارت بگيرد ولي او ميداند كه شانس برنده شدن ندارد، چون اتهاماتش بر عليه ايران انترنشنال جز يك مشت دروغ ساختگي چيزي بيش نبوده است. متهمً كردن كردها به تجزيه طلبي توسط بي بي سي فارسي هم چيز تازه اي نيست، با عرض پورش اين بي عرضه گي رهبران اين احزاب است كه اجازه ميدهند بي بي سي فارسي هر چند وقت يكبار  آنها را متهم به تجربه طلبي كند و آنها هم به جاي اينكه يقه بي بي سي فارسي را بگيرند سرشان را زير مياندازند و سكوت ميكنند.

 

تاریخ: جمعه, 10. مارس 2023 - 03:55
نویسنده: دارا گلستان
عنوان دیدگاه: آخر شاهنامه نتنها خوش نیست بلکه بسیار غم انگیز..
دیدگاه:

سه پور جوانش به لشکر بدند (بودند)

همان هر سه با تخت و افسر بدند

همان جایگه آتشی بر فروخت

پدر را هر سه پسر را بسوخت

.........

کجای آخرشاهنامه خوش است!؟

تاریخ: پنج‌شنبه, 9. مارس 2023 - 09:50
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: جناب لاچین  ( نام مستعار )…
دیدگاه:

جناب لاچین  ( نام مستعار ) خود شما هم تابعیت  امریکاو یا یک کشور دیگر را   دارید و چنین سوگندی را خورده اید اید ولی در عین حال انسان مستقلی هستید و نظرات خود را علنا بیان می کنید . ابن سوگند نامه را کسی جدی نمی گیرد . در ضمن طبق قوانین سایت ایرانگوبال با اسامی مستعار نمی شود به اشخاص  حقیقی اتهام زد ، شما زمانی حق دارید به دیگران اتهام بزنید که نام و فامیل خود  را علنا  اینجا بیاورید .وقتی مردم در ایران با چهر ه باز شعار مرگ بر خامنه ای می دهند؛ آن وقت هیج توجیهی قابل قبول برای پنهان ماندن در خارج از کشور  نیست  ؛ از چه چیزی می ترسید؟!

تاریخ: چهارشنبه, 8. مارس 2023 - 22:55
نویسنده: lachin
عنوان دیدگاه: ســالام دوســلار...
از طرف…
دیدگاه:

ســالام دوســلار...

از طرف دوستم آقای م. زند.....................

ضرب مثل معروف داریم که میگوید “عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد”. خبر جیره خواری علینژاد ابتدا از طرف طرفداران شازده کوچولو پخش شد . چون آنها در درگاه ارباب نمیخواستند رقیب ببینند. برای خراب کردن او نزد غیر خودیها ( از نظر طرفدارانشان وابستگی و جیره خواری امریست بس نیکو) این سند را رو کردند. 

 

گروهی که از این سند فاش شده از طرف طرفداران شازده کوچولو استفاده کرده با اضافه کردن دیگر واقعیتها از آن بهترین استفاده را کرده و نقش مزورانه علینژاد ٬و امثال او در دربار شازده کوچولو٫ را بخوبی نمایان کرده.

 

یکی دیگر از فراورده های مثبت رو کردن این سند توسط گروه شازده کوچولو تشدید دعواهای بین رقبا در درگاه ارباب واشنگتن است. دار و دسته علینژاد به خوبی میدانند که کی پشت این برملا کردن این رسوایی است. 

 

طرفداران شازده کوچولو میگویند این آخرین میخ به تابوت سیاسی علینژاد است. چون اکنون ارباب تمام بنگاه های تبلیغاتی دولتی و “مستقل” را در اختیار شازده گذاشته اند. 

 

باید به ایشان گفت بخواب شاید در خواب به آرزویتان برسید.

تاریخ: چهارشنبه, 8. مارس 2023 - 21:42
نویسنده: lachin
عنوان دیدگاه: در آمد از وظیفه اول.
دیدگاه:

دوستانی که در امریکا زندگی می کنند و تابعیت امریکای دارند بهتر میدانند که مهاجران کشورهای مختلف جهان در هنگام مصاحبه و مراسم اخذ تابعیت امریکای, سوگند میخورند که  اول از منابع امریکایی دفاع کرده  و در صورت لزوم ,  اسلحه بدست گرفته و به جنگ بروند. این یک حقیقت واقعی و خیلی طبیعی قوانین مهاجرت امریکاست. کسی تحت تاثیر سایبری های رژیم قرار نگرفته است. تمام مهاجران امریکایی از این قانون تابعیّت می کنند و باید هم بکنند.

تاریخ: چهارشنبه, 8. مارس 2023 - 20:37
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی و…
دیدگاه:

مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار

تاریخ: چهارشنبه, 8. مارس 2023 - 20:27
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه:  مسیح در تلویزیون صدای…
دیدگاه:

 مسیح در تلویزیون صدای امریکا مشغول بکار می باشد که مستقیما زیر نظر وزرات خارجه امریکا قرار دارد و از این اداره حقوق ماهیانه اش را دریافت می کند .وظیفه اول خانم مسیح علینژاد در ارتباط با ایران  بوده و اشکارا  علیه رژیم ددمنش  خامنه ای می باشد . لطفا تحت تاثیر سایبری های رژیم  قرار نگرفته  و حرف ها و اتهامات آنان را تکرار نکنید . مسیح این  زن مبارز که آخوندها را به ستوده آورده است ؛ افتخار ایران است  . زنده  باد مسیح ؛ زنده  باد زن زندگی آزادی / مرگ بر علی خامنه ای و نظام منحوس زن ستیزش

تاریخ: چهارشنبه, 8. مارس 2023 - 19:23
نویسنده: ضیاء مصباح
عنوان دیدگاه: شهر فروشی و ادامه وضعیت
دیدگاه:

تصویری مناسب متن در دسترس نبود/  با سپاس فراوان از جناب مدیریت سایت / پیشنهاد دارد :تصویری مناسب جای گزین فر مایند / با تجدید مودت 

تاریخ: یک‌شنبه, 5. مارس 2023 - 15:37
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: Turk Millatiحمله تروریستی…
دیدگاه:

Turk Millati

حمله تروریستی حکومتی با مسموم کردن آب آشامیدنی اسمش بی توجهی نیست .!

تاریخ: یک‌شنبه, 5. مارس 2023 - 15:37
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: Said Kharaziدانش آموزان و…
دیدگاه:

Said Kharazi

دانش آموزان و معلمین به علت نبودن امنیت باید مدارس کل کشور را تحریم کنند و حضور پیدا نکنند ... دانش آموزان در امر تحصیل به حرف والدین اشان نباید گوش کنند و مراقب جان خودشان باشند و اعتراض همگانی بکنند و اعتصاب را شروع کنند...... من به عنوان یک پدر هیچ وقت در این شرايط فرزندم را به مدرسه نمی فرستم و فرقی نمیکنه در چه کشوری باشد ، مگر اینکه از داشتن بچه ام خسته شده باشم و به خواهم به خطرش بیاندازم.

تاریخ: شنبه, 4. مارس 2023 - 10:02
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: تصویر
دیدگاه:
تصویر
تاریخ: جمعه, 3. مارس 2023 - 22:18
نویسنده: اصغر جیلو
عنوان دیدگاه: پیروزی همکاری واتحاد بر علیه…
دیدگاه:

پیروزی همکاری واتحاد بر علیه تفرقه

پیمان همکاری پیمان همکاری شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران و شورای ملی تصمم در 23 فوریه یعنی 8 روز پیش منتشر شد( ماه فوریه 28 روز است). 4 روز بعد از انتشار این پیمان، در 27 فوریه یعنی 4 روز پیش، نوشته دیگری به قلم مسعود نقره کار در دعوت از جامعه سیاسی اپوزیسیون برای حمایت از این پیمان منشر گردید. رقم بی سابقه رای دهندگان این دو مطلب در خبرنامه نامه گویا در دوره اخیر، خبر از استقبال کم نظیر مخالفین جمهوری اسلامی برای همکاری و اتحاد درمیان سازمانهای دموکراسی خواه اپوزیسیون میدهد. گرچه تاکنون تعدی از سازمانهای اپوزیسیون چه در طیف چپ و چه جمهوریخواه مهر سکوت در باره این گام مسئولانه و امید آفرین برلب زده و هنوز هم نمیدانند چه واکنشی نسبت به آن نشان دهند، اما آمار استخراجی از تعداد رای دهندگان به دو مطلب نامبرده، بار دیگر نشان از مطالبه نیرومند افکار عمومی جامعه اپوزیسیون ایرانی برای همبستگی وهمکاریها در میان اپوزیسیون است. باید یکبار دیگر به مبتکران وسازمانگران این پیمان همکاری صمیمانه تبریک گفت و آرزو کرد که هرکسی که دل درگرو ازادی کشور از دستان فاشیسم جمهوری اسلامی دارد، گامی عملی در هر حدی که ممکن است درحمایت از این سه جریان بر دارد.

آارقام زیر گرچه به اندازه کافی گویاست ولی تاکید بر یک جنبه از آن مهم است و آن تعداد مخالفین این قبیل اتحاد هاست، که حتی به دو در صد هم نمیرسد و کلا 129 نفر ناقابل را در مقابل 6395 رای مثبت و موافق همکاری شامل میشود.

تعداد ارای مثبت در باره " پیمان همکاری" در خبرنامه گوی ا(بعد از 8 روز): مثبت 3973 منفی 70

تعداد ارای دعوت به همکاری به قلم مسعود نقره کار از مسئولین شورای ملی تصمیم (بعد از 4 روز): مثبت 2293 منفی 59

حمع ارای مثبت: 6266

جمع ارای منفی 129

جمع کل آرا 6395

درصد کل آرای منفی : 2.02%

درصد کل ارای مثبت 97.8%

در سیستم رای گیری خیرنامه گویا جایی برای ثبت کل باز دیدنندگان از یک نوشته و نیز آرای ممتنع وجود ندارد تا بتوان به در صد قطعی مخالفین وموافقین در کل تعداد باز دیدگنندگان از یک مطلب پی برد، اما در همین حد از داده ها هم میتوان با قطعیت وزن ناچیز مخالفان اتحاد و همکاری براساس حد اقلهای مشترک، که گاها بسی بدتر از شیپورچیان وعوامل مشکوک حکومتی، در زیر تابلوهای دروغین به خرابکاریهای هیستریک مشغولند، تعیین کرد. تفرقه جویان بر علیه ابتکار شخصیتهای سر شناس اپوزیسیون برای همکاری و مخالفین همکاری احزاب دموکراسی خواه حتی اگر متفاوت از همدیگر جلوه کنند، هم سرنوشت بوده و جز شرمساری و ننگ همسویی با جمهوری اسلامی چیزی نصیبشان نخواهد شد.

پیمان همکاری شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و شورای ملی تصمیم - Gooya News

از "پیمان همکاری" سه جریان سیاسی حمایت کنید: ائتلاف و اتحاد پادزهرِ حکومت اسلامی، مسعود نقره کار

تاریخ: جمعه, 3. مارس 2023 - 21:32
نویسنده: نظرات رسیده
عنوان دیدگاه: Dara Salehzadehهر نوع…
دیدگاه:

Dara Salehzadeh

هر نوع نزدیکی میان نیروهای سیاسی مثبت است. ولی در نهایت آلترناتیو نهایی را نیروهای پرقدرت ملیتها، مشروطه خواهان، مجاهدین، سازمانهای چپ، و نیروهای ملیون با هم شکل خواهند داد.