فرهنگ و هنر

از این تفِ سربالا،
چشمهای تان را باز کنید. امیر ارشد، مصطفی، ریحانه، ندا، سهراب، بهنود، افشین، شهرام، معلم زحمتکش روستایی، فرزاد کمانگر، را ببینید! آنها امروز در خیابان هایند!
جمهوری اسلامی منحوس تو ای شیخ بار و ثمرش چیست به جز نکبت و ادبار؟ حمهوری حبس و ترور و قتل و شکنجه جمهوری آدمکشی و وحشت و کشتار

از ماهی شاملو تا ماهی مولوی

شاملو می خواهد ار برکه های در هم تنیده و تو در توی شعر در هیئت تاریخی آن حرکت کرده، مثل فضانوردی در دل این فضا پیش رفته به سیاره مورد نظرش برسد تا از نور و انرژی آن توشه ای بر گیرد.
پس از راههای باریک و پنهان در دل زبان فارسی پیشروی می کند تا به مولوی برسد. به حافظ برسد.
نزد آنها دست آوردی ست که هر چند متد و سبک رسیدن به آنرا انتخاب نمیکند ، اما خود محصول مورد نظر اوست.

انتشار از: 
یکی بود یکی نبود غیر از گلوبال سایتی نبود
مینی بوسی بود نام آور، شوفری داشت کارآور.موقرمزی و فرفری
با معرفت و سرسری...
جوانى پى جستن نان خويش
نشست و بساطى بگسترد پيش
كه شايد فروشد به كس كاسه اى
خَرَدْ نان خورش پر كند طاسه اى
بَرَدْ پيش ِ مامش كه رنجور بود
نِشستَنگهش كلبه اى دور بود
همان مامِ افتاده در دامِ درد
زمانى به جاى پدر شير مرد
پس از سالها رنج و كار مدام
حضرت آقا! مالک و عاشقِ بلندترینِ شب یلدا
یادداشتی بر کتاب "کافکا در ساحل" از هاروکی موراکامی
Mahin Milani
زمانه به ما یاری می رساند که گاهی به امیالِ خود در گذشته نیشخند زنیم. امیالی که همه ی جان ما را در برگرفته بود و زندگی را گاهی از ما پس. در مرحله ی انتقالی ی اینیسیاسیون به دوران پختگی یا بلوغ یا گذر از آن فراافکنی های اولیه یاد می گیریم که ذهن ماست که همه ی دنیا را در بر دارد.