فرهنگ، هنر و فن‌آوری

آرتیمیا قلب آذربایجان است. نگذارید آرتیمیا بمیرد
«یادی ازجلیل محمدقلی زاده و مجله ملا نصرالدین او»
بهروز مطلب زاده
روز ششم نوامبر سال ۲۰۱۸ برابر است با صد و دوازدهمین سال انتشار هفته نامه ملانصرالدین.
در آینه مبارزات فرهنگی تاریخ یک صدساله اخیر ملت های مشرق زمین، به ویژه درتاریخ پرتکاپوی مردم قفقاز و ماوراء قفقاز و ایران، علیه جهل و خرافات و عقب ماندگی و موهومات دینی و مذهبی، نام جلیل محمد قلی زاده ناشر هفته نامه ماندگار «ملانصرالدین» همچون ستاره ای پر فروغ می درخشد.
میرزا جلیل محمد قلی زاد که بود؟
göy anası rəng-bə-rəng incə iplər ilə işləyir
مادر آسمان با نخ های رنگی اش دارد کار میکند
رویا
در غربت کسی در غرفه های نگاهت نیست
تو،
ای دختر انقلاب
ای درد کشیدۀ چهل سال عذاب
تو،
ای فریاد در گلو شکستۀ زنان وطن
زناني كه در انتظار صبح روشن
ميدان ازادی را فتح خواهند کرد.....
با این همه ...

با این همه به خواجه سلیمان بگوئید:

نه کشتار کبوتر و نه قتل عام قناری،

ما از رسیدن به رویاهای آزادی

هرگز ناامید نمی شویم.
شعری از : فرهنگ قاسمیباری،

بادی وزید،

کاوه نبود

دوشیزه صلح،

حجاب سیاه را

برزمین کوفت،

پرچم سفید ‌برافراشت.
پیترو آره تینو" آن خداوندگارِ خوره ی سلاطین "
نویسنده ای مردمی و غیر دانشگاهی که از لواط با مردان روی گردان شده است. "آره تینو" باید سپاسگزار "ایزابلا سقوزا" باشد که او را از ظلالت رهانیده است. او در یک شعر این خبر را به گوش جهانیان می رساند، بی آن که از جزییات اقدام او به طور صریح چیزی بگوید. اما به ما اطمینان می دهد که با وجود همجنس گرایی فطری اش "مدتی است که در ورودی عقب را مهر و موم کرده است"
یک روز از سقوط اخلاقی روحانیون نگران است، روز دیگر شنیع ترین هرزه نگاری های خود را منتشر می کند. مردی است خودساخته، یک رسوایی آفرین کولی....
خدای ات را پس دادیم، و امام ات را-
12 امام داده بودی-
13 امام برایت تحویل دادیم!
دیگر چه دادی که نمی توانی پس بگیری؟


اعتراض به جنایت ضدبشری یا حکم قطع دست یک انسان به اصطلاح دزد ( بیکار و گرسنه)