رفتن به محتوای اصلی

کشتار و چپاول بخاطر اسلامِ خدا و ملا
29.11.2021 - 18:21

در بن بست خدا و ملا و اسلام بدجوری گرفتاریم. باور بخدا و اسلام دمار از روزگار توده های ساده دل کار و زحمت درآورده است. خدا و اسلام اما، این دکان پرسود دین، از یکسو "بهشت ملاها و مکلاها و داراها بوده و هست" و از دیگرسو دین و دولت او"بن بست گرسنگی و تنگدستی و سرکوبشدگی و مرگ 80% کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران" بوده و می باشد. بن بست دین سالاری دشمنی افکن و سرکردگی دینی و تراژدی های بی پایان دین دولتی، همراه با چپاول خود سران و گردانندگان و فرزندان ملاها و مکلاهای آن و همزمان با همه ساختار خونخواری سرمایه سالاری درنده، مجموعه ای از خودکامگی ها و ویرانگرهائی ست که در کشور حاکم مطلق می باشد. استبداددینی ایکه در دور 43 ساله پیدائی اش جز بیکاری، گرسنگی، فساد، نادانپروری، نابرابری، دشمنی، ستم، سرکوب و زن ستیزی و...نداشته و ندارد. آنهم در زمین سوخته و خونین و هولناکی که همین خدای رحیم اسلام و پدیدآورنده ی ملاها، هیچ نشانه ای از دادرسی برای بیدارسان نشان نداده و نمی دهد. چرا؟

 

در کشتارگاه های امروز الهی ـ اسلامی ـ ملائی ـ سرمایه سالاری پرسش های فراوانی وجوددارند که پیش از همه خود ما می بایست برای شان پاسخ عقلی و تجربی بیابیم.

 

مگرنه این است که ما باور به ازدواج داریم تا همدم و یاوری برای خود و پناهی برای سختی ها و ناگوارائی ها زندگی بیابیم؟ خانه ای درخور توان می سازیم تا برای خویش و فرزندان مان سرپوشی امن و گرم در همه فصل ها داشته باشیم؟ یا زمین را شخم می زنیم و آبیاری می کنیم تا برای زندگی مان با کشت، برداشت نیازهای غذائی مان را مهیا و برای مصرف روزمره تولید کرده باشیم؟ همچنانکه در رشته های خود کار می کنیم تا با تلاش و درآمد خویش نیازهای متنوع مان را برآوردکنیم و...! بنابرین هر نیاز، تلاش، وابستگی و دلبستگی هائی دلایل و انگیزه های ویژه خود را دارد و چرائی شان برایمان روشن است. بسیار خوب اینک پرسیدنی ست! ما خدا، دین، ملاها، مکلاهای، مسجدها، امامزاده ها و... را برای چه می خواهیم که چنین بخاطرشان تباه و توسط نمایندگان زمینی آن اینگونه به خواری و زاری کنونی رسیده و گرفتاریم؟

 

گول وعده 1400 ساله خوردن بس است و پاسخ منطقی باید این باشد که: باور به وجود خدا و اسلام، در اصل جز برای کمک و همراهی عینی و واقعی به بندگان باورمند او مجازنیست و نمی باید هم اعتبار داشته باشد، وگرنه باور مسلمان به خدا و اسلام معنی ارزشی و سنجشی نمی یابد و تفاوتی را با دیگران ایجادنمی کند! و تازه خدا هم به گفته ی ملاها نیاز بدان باور و تأیید انسانی ندارد. در حالیکه چنین نیست و بنا به گفته ی خدا و ملا، پاداش ایمان و مومن نه عینی و امروزی، بل ذهنی و غیبی و آخرتی ست! در حالیکه شگفتا ترور و کشتار و اعدام و ... نقدی و جاری ست. مگر ندیدیم ساچمه باران همین دادخواهی ها و اعتراض های مسالمتجویانه ی کشاورزان اصفهان را!

 

پس اگر خدائی باشد و باور به وجود و حکمت الهی خویش را در ژرفای وجود نوع انسان که نه، بل تنها برای رضای مسلمانان آنرا آبیاری کند که نکرده است، پس پرسیدنی به چه دردی خدا و اسلام می خورد؟! اگر او امروز نیاید و نباید در چنین روزگار پست و پلشت ملائی کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران و کشاورزان و زنان و جوانان را با شتاب مسئولانه و خدائی خویش یاری نرساند؛ پس این خدا و دین به چکاری می آید؟! چراکه نیازمندان پاکباخته یاری و همگامی الهی را در برابر ملاها و مکلاها و سرمایه دارها نیاز مبرم دارند و پیوسته این بندگان تنگدست و در طول تاریخ زیر تیغ بهره کشی انسان از انسان بی وقفه چلیده شده و نسل در نسل غارت می شوند و در طول زندگی دردبارشان همیشه رودرروی ناگوارائی های بهره کشی، مصیبت های فقر و عقده های نداری و ظلم ظالمان هردوره بمب باران مرگ و نابودی می شوند و سختی های زندگی اغلب آنان را ناتوان و همچون اسیر دچار در زیر دندان های نیز گرگان اسلامی سرمایه سالاری می کند. و بی کم و کاست درین دوره استبداددینی جزغاله شدگان دین دولتی را به وجود عدالت خدا بی اعتنا کرده و می کند. زیرا بیاری اوی خدا و دین اش کارگران و مزدبگیران فریب عدالت اسلامی را خوردند در برابر ستمگران و بهره کشان چنین زمینگیرشدند. پس کجاست خدا؟

 

ما آگاهانه تاریخ بربریت، واپسماندگی ها، جنگ ها، غارت ها، نابرابری ها، زن ستیزی ها، ستم ها، خونریزی ها و همنوع کشی های 1400 ساله اسلامی را ول کرده و تنها به همین امروز حکومت ولائی می چسبیم و می پرسیم: که خدا و اسلام و ملاها و مکلاها با این حکومت مطلق دینی شان و درین 43 سال بربادرفتگی، برای ما مسلمانان و کشورمان چکارکرده است که ما همچنان و ناخودآگاه بدان رحمانیت و مدیریت و هدایت آلهی، و نمایندگان زمینی آن همچنان متعهد مانده و سناگوی خدا و اسلام و ولی والایش می باشیم؟ آیا این بندگی و بردگی درست هست؟ و آیا از خرد منطقی و تجربی و عقلی بدورنیست؟ که ما در پهنای سراسری کشور ویران خود هنوز، علیه این ترفند دین و دسیسه های ملاسالاری انقلاب رهائیبخش نکرده ایم و خود را نجات نداده ایم؟ علت این بردباری و اسارت خود خواسته چیست؟ خدا و دین! آنها که برایمان کارآمد نبوده و نیستند. تازه می بینیم که خود ملاها و مکلاها یکدست فاسد فاسدان شده اند و هیچکدام شان از رهبر تا پادوها تعهدی اندک هم به آخرت و معنویت و جزای اخروی ندارند و هرجنایت و کشتار و چپاولی را بخاطر حفظ دکان اسلامِ خدا و سروری حکومت ملائی خویش بکاربرده و می برند و یکایک گردانندگانش فاتحه دعاوی بهشت و جزای دوزخ فردائی را خوانده و بسیارانی شان کاخ نشینان اشرافی امروز ایران و جهان شده اند؟ تنها به فاجعه پیدائی خمینی و عملکردهای او و پاداش زمینی اش بنگرید که گورش به تنهائی برای ما چند میلیارددلار هزینه برداشته و ماهانه چندصدمیلیارد تومان هزینه برای جلال و شکوه آن و به قیمت گرسنگی مردم دردمند کار و رنج و گرسنگی هزینه می شود.

 

چرا توش و توان و دارائی های هنگفت ایران امروز نه مال مای کارگران گرسنه و سرکوبشده و بیکار سازنده ی آن بل، یکجا سرنوشت ما و هستی کشورمان در اختیار و تملک مافیاها و باندهای ملاها و مکلاها و فرزندان آنها و سرمایه سالارهاست و مای پاکباخته، ساده دلانه و همچنان خوشبین به خدا و اسلام و دین حکومتی ملایانیم؟ و همزمان در چنگ باور و در اسارت صدها هزار منارها، مسجدها و منبرها و امامزاده ها و... ویرانگر گرفتاریم؟ گرفتار در اهرم و ابزاهای دینی که منبع سرمستی ملاها و مکلاهاست و به آنها یاری رسانده تا بسادگی هستی ما را بنام خدا و دین بربایند و ربوده اند و ما را دربند خودباختگی اسیرکرده اند؟

 

آنهم در شرایطی که ابراهیم رزاقی اقتصاددان حکومتی در روز 5 آذر در تلویزیون حکومتی شبکه دو می‌گوید:

 

 60 میلیون انسان زیر خط فقر هستند و 2،5 میلیون خانه خالی هم هست که صاحبان آن، پی بازارگرمی و گرانترشدن آن می باشند! تا درآمد تجاری شان انباشته تربشود. بگفته او: این نشان می‌دهد که رژیم یک برنامه ‌ریزی دقیق برای کسانی بوده و دارد که سرمایه ‌داری نئولیبرال را در ایران پیاده کرده اند.

 

و چندش انگیزتر از آن، فراخوان جذب دانشجو در رشته شناخت اندیشه‌های خامنه ‌ای توسط دانشگاه امام‌ حسین وابسته به سپاه هست! که می خواهند الگوی خمینی ـ خامنه ای و حکومت ضدبشری شان را منطقه ای ـ جهانی کنند. و علم الهدی پدر زن رئیس جمهوری در برابر دادخواهی کشاورزان اصفهان چنین می گوید: مشکل آب با تجمع در مقابل خدا که حل نمی شود و فایده ای هم ندارد؛ به جایش بیائید و نماز باران بخوانید تا نزول آسمانی میسرشود!؟ این نسخه مال این باوجدان گردن سپر است که تبر هم بسادگی گردن چرندبافی هایش را نمی زند. کارگران و توده ها در فقر و فاقه دست و پا میزند و کشور بخاطر رؤیای اسلام هسته‌ای رو به نابودی دارد، و همایش این سوداگران تنها برای سروری خود و بقای دین شان است!

 

روند و قانون زندگی با باور مذهبی ـ ایدئولوژیک سازگاری نداشته و ندارد. هیچ کار مفید و اراده ای ارزنده و سازنده بیرون از توان انسان موجودنبوده و نیست. ما باید و شایسته است بخود اراده و اداره ی اجتماعی ـ طبقاتی مان بازگردیم و به وجود آن ایمان بیاوریم و همبسته تر از هرزمان دست در دست و سراسری این انگل های مفتخور را از کاخ ها و سریرهای حکومتی شان بی هیچگونه سازش و نرمشی به زیر کشیم، و آن نیز با کنار زدن و رفتن دین از حکومت هموارمی شود، در غیر اینصورت چنین ضرورت و خواستی حیاتی ای ممکن نمی شود و کشتار و چپاول بخاطر اسلامِ خدا و سرکردگی ملا و مکلا و سرمایه سالار بی هرگونه خوشباوری ادامه خواهدداشت. یادمان باشد که رژیم با پول ما مزدور حرفه و در لباس های متنوع تربیت کرده و زور اسلحه دارد! با این وجود اما، دو و یا سه میلیون وابسته بیش نیستند که بتوانند در برابر 80 میلیون بایستند؛ نه آنها در برابر ما متحد هیچ هیچ اند و با فوتی همزمان درهم فرومی ریزند. بیائید باهم و همزمان خود و کشورمان را تسخیر و آزاد و خودِ خودمان مدیریت اش کنیم؛ تنهائی و پراکندگی بسود بقای رژیم بوده و هست. 

 

بهنام چنگائی 8 آذر 1400

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

بهنام چنگائی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.