رفتن به محتوای اصلی

بهنام چنگائی

23.02.2024 - 21:00
نه مردمی برابر نیرنگکاران ولائی
30.01.2024 - 18:38
مرداب ولایت با انتخاباتش
05.01.2024 - 21:34
خدائیکه زبانش خامنه ای ست
13.12.2023 - 17:10
نهاد و نماد بی بنیاد اسلام و ولایت اش
27.11.2023 - 20:58
شکست خدا با چماق ِچادر ملا
12.11.2023 - 11:25
حق زندگی و دشمنان رنگارنگ آن
26.10.2023 - 18:00
نسل کشی های تاریخ سرمایه و دین
02.10.2023 - 21:08
زن، برابر سنت خدا و ستم ملا
07.09.2023 - 00:14
بینش و دانش انسانی، یا دید و باور دینی
24.08.2023 - 16:50
خدا و ادیان زن ستیزاش
04.08.2023 - 22:10
ترفند چادر، تردستی رسول
19.07.2023 - 17:04
دام خدا و گام های ساده دل
20.06.2023 - 12:57
فردای ما، برابر اسلام، ولایت و دولت دینی
21.05.2023 - 00:52
تیر برق ها، دار مرگ فردای ملاها
09.05.2023 - 22:00
چربش سپیده بر اسلام و ولایتش
25.04.2023 - 00:03
سرنگونی با شناخت درست از دگرگونی
07.04.2023 - 15:16
چماق دین و سرزنش زن با چادرش
14.03.2023 - 17:42
چهار شنبه سوری کجا و چماق گریه کجا
07.03.2023 - 17:08
روز زن و زندگی و دوران پایانی دشمنانش
25.02.2023 - 13:23
شاه و شیخ و آمریکا، دشمنان ما
15.02.2023 - 23:29
سن کهکشان ها و پیدایش خدا
30.01.2023 - 19:06
ایران، گور ولایت و سلطنت
13.01.2023 - 15:43
اعدام الهی ـ ملائی و چرائی آن
29.12.2022 - 13:33
ایران، کشتارگاه خدا و ملا
11.12.2022 - 16:38
سنت تجاوز کلیدی خدائی دارد
30.11.2022 - 15:24
ملای خدا، برابر مردم باخت
22.11.2022 - 13:23
خدا، کلاه گشاد ملا
10.10.2022 - 22:09
دور برچیدن کمین ملا، با دین دولتی یا دام خداست
27.09.2022 - 11:11
ساختن ایران بی ملا و کلک خدا
16.09.2022 - 13:49
رژیم خدا و ملا مهسا امینی را بسان بسیارانی دیگر کشت
08.09.2022 - 17:16
خدا، یا تباهی و پلیدی ملا
18.07.2022 - 10:33
دینِ چادر، چماق خدا در دست ملا
21.06.2022 - 15:58
ایران غرق در توهم خدا و قربانی قوم ملا
13.05.2022 - 23:28
جنگ نان آوران با خدا و ملا
08.04.2022 - 21:54
فندامنتالیسم سرمایه و دین
20.03.2022 - 16:44
بازهم یک سال ننگبارتر و سیاه تر
21.02.2022 - 15:04
بنده و برده پروری ولائی ـ اسلامی
26.01.2022 - 12:53
تضاد انقلاب با اسلام
11.01.2022 - 23:21
دینمداری و اسلام سیاسی چیست؟ جز دروازه های گشاد خرافه، فریب
12.12.2021 - 18:07
پرسش روز: منافع مردم کار یا ملای بدکردار
29.11.2021 - 18:21
کشتار و چپاول بخاطر اسلامِ خدا و ملا
12.11.2021 - 21:12
دام دین خدا و دار مرگ ملا تاکی؟
18.10.2021 - 21:08
دین دروغگویان و مذهب فریبکاران
17.09.2021 - 19:29
بازگشت طالبان! آبروئی برای ولایتمداران؟
16.08.2021 - 20:11
دین، رهبر و حکومت مرگبار اسلامی
14.07.2021 - 12:20
الفبای مرگ در رژیم اسلامی ـ ولائی
25.06.2021 - 17:40
تاکی، چپاول و ستم و سرکوب دینی؟
14.06.2021 - 22:56
شخم دین، کاشت نادانی و برداشت ناتوانائی ها
26.05.2021 - 18:51
آشوب و عاشورای خامنه ای با مافیاهای موافق و مخالفش
05.05.2021 - 21:42
رای به خدا و ملا، بقای فسادها و تباهی ها
18.04.2021 - 21:36
خدا و دینمدار یاور بهره کشان و دشمنان ما
02.04.2021 - 16:30
نه، به جانیان حکومت دینی کافی نیست
18.03.2021 - 21:07
نوروزیان در راه بهاران
16.03.2021 - 17:15
آتش چهارشنبه سوری بجان و کاخ آخوندی
09.03.2021 - 10:27
خدای ولایت، توان سپاه و ترور احمدی نژاد
04.03.2021 - 00:43
خدای ولایت، توان سپاه و ترور احمدی نژاد
19.02.2021 - 00:05
پشت به صندوق رأی ونگهدارهای آن
10.02.2021 - 13:55
ایران، کنام ِدیانت و گورستان ولایت؟!
27.01.2021 - 14:56
نام خدا، دام ملاست در کمین توده ها
04.01.2021 - 14:45
چهره و وجدان با و بی عمامه داران