رفتن به محتوای اصلی

● سیاست

خانم رهنورد می‌گوید که در پاسخ گفته است: «برای زیارت از شما اجازه نمی‌گیرم اما آیا برای سخنرانی، تحقیقات علمی و دانشگاهی و هنری و کلاس درس و نمایشگاه هنری و مقاله و کتاب و فعالیت در امور زنان که شما همیشه از آنان و من کینه داشته‌اید چطور؟»
اختر قاسمی
اغلب ایرانیان یه پاشون ایران بود و ما فقط تعداد انگشت شمار یا حداکثر پنجاه شصت نفر بودیم چون دکتر بیگدلی و یارانش در جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران (کلن) که در سرما و گرما سعی میکردیم صدای خانواده های دادخواه کشته شدگان و زندانیان را به جامعه آلمان برسانیم و حتی ایرانیان مثل یک سال گذشته در اعتراضات چندهزار نفره یا چندصدنفره شرکت نمیکردند اما من به اندازه امروز نگران نبودم.
بابک مینا
یکی از خطاهای اساسی کوشش‌های آزادی‌خواهانه فعلی نادیده گرفتن مساله دین است. ناباوران ایرانی برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران جمعیتی قابل توجه هستند و می‌توانند جنبشی را مستقل از مراجع مذهبی هدایت کنند. این واقعیت است که دین نسبت به پنجاه سال پیش به طور نسبی در میان بخش‌های زیادی از جامعه ایران نامحبوب شده است.
ناصر مستشار
پس ۴۵ سال همچنان بحث و جدل جدی در مورد چگونگی رخداد انقلاب یا بهتر گفته باشیم فاجعه ۵۷ در میان پنجاه و هفتی ها ادامه دارد.

بخش وسیعی از روشنفکران همچنان با لجبازی بی مانندی از شرکت خود در انقلاب ۵۷ دفاع می کنند و آنرا مثبت ارزیابی می نمایند ، اما آنرا دزدیده شده توسط خمینی می پندارند.
کیانوش توکّلی: تقریبا بیست و یک سال پیش که من وبلاگها را زیر و رو میکردم، به تصادف با وبلاگی به نام «شکّاک» مواجه شدم که نویسنده اش «کیانوش عزیز» بود. وی در آن وبلاگ، سفت و سخت نظرات خودش را در نقد موضعگیریها و روشها و سیاستهای فدائیان به طور کلی بدون هیچ مماشات و تعارفی بیان میکرد. بالطّبع، در آن زمان، مطرح کردن چنان انتقاداتی، جرات و شعور و اراده و مسئولیّت میخواست. چونکه دنیای قدّوسی فدائیان که دست کمی از قدّوسی بودن دیگر سازمانها و احزاب و گرایشها نداشت و هنوزم ندارد، تحمّل چنان نقدهایی را ن
ابوالفضل محققی
 دختری ریز نقش با چشمانی هوشیار و شیطنت زیبای نهفته در آن ها ایستاده بر بلندای تعهد وشهامت با وفای بعهد دیرین!در کار افشا گری از آن چه در زندان های حکومت اسلامی بر زنان زندانی می گذرد.
ابوالفضل محققی
 سالگردمهسا، سالگرد دورانی یک سال سراسر قهرمانی ،مبارزه برای آزادی وگرامیداشت یاد صد ها جوان ونوجوان  کشته شد بدست جمهوری اسلامی نیست. سالگرد جنبش مهساسالگرد ده ها وصد هاو هزاران زن مبارزی است که ازنخستین روزهای انقلاب ارتجاعی خمینی در برابراحکام وتفکر ضد زن اووحجاب اجباری بپا خواستند ،به خیابان ها آمدند از همان نخستین روزها طعم شکنجه ،زندان
ما با شروع کار شوراي همبستگی مهسا برای حمايت از آن تلاش کردیم و به آن امید بستيم و بديهي است كه از فروپاشی آن متاسف و متاثر شديم.
ما عقب نشيني شاهزاده را تحت فشار كسانيكه خواهان شكست شوراي همبستگي بودند عامل مهمی در جهت از هم پاشيدن شورای همبستگی مهسا ميدانيم. اما با وجود اين تخریب شاهزاده رضا پهلوي را بسود رژیم اسلامی و علیه جنبش براندازی ميدانيم ، لذا در انتقاد از عملکرد و رفتار سیاسی شاهزاده به عنوان یک شخصیت لیبرال دموکرات ،میهندوست و مطرح ترین شخصیت جنبش براندازی توجه ویژه ای داریم .
ما معت
ابوالفضل محققی
یکی خواهد گفت این دامن زدن به یک توهم است که ناشی از خستگی سال ها مهاجرت وکلافگی پارکینسون! برخورد سطحی وساده لوحانه ای است به مسئله دگرگونی وانقلاب.
تئوری پردازان به بررسی وتحلیل شرایط کنونی ایران،منطقه،جهان ،سمت گیری زیرکانه رژیم درجهت نزدیکی به کشورهای منطقه وکم کردن دامنه تنش با آن ها وحتی با امریکا خواهند پرداخت وبهیچوجه زمینه برای خروش همگانی واعمال چنان قدرت نمائی مردمی که بتواند حکومت را بزیر بکشد در چشم انداز عادی نخواهند دید.
نه اپوزیسیون درست وحسابی ،نه یک اتحاد عمل حداقلی،نه یک چهره
ابوالفضل محققی
طبق معمول بقول خودش دلش سخت گرفته است. هر وقت دلش می گیرد تلفنی می زند وگاه ساعت ها صحبت می کند .برایم صحبت هایش جالب است .تاحد زیادی تصویرگرفضای پیرامون .

می گویم :"چه خبر شده ؟باز کشتی ها غرق شده اند."می گوید:" نه شما ،تو وتمام کسانی که دور برم بودید کشتی های من را غرق کردید .شما که خبر از هیچ چیز نداشتید وبرای همه کس وهمه چیز نظر می دادید وتفسیر می کردید .
ابوالفضل محققی
نه! چرا که نیروی اپوزیسون خارج کشور نه تنها قادر نگردید از فرصت بدست آمده در جهت ارتقا بخشیدن به نقش خوددر حمایت از جنبشی به زیبائی ،بزرگی و مهم تر از همه ویژگی خاص آن که تاکنون درهیچ جنبش اعتراضی حتی در سطح جهان دیده نشده بودیعنی جلودار بودن پر شورزنان در مبارزه سود جوید.بلکه قادر نگردید پاسخی در خور به آن همه حمایت همه جانبه و گسترده جهانی ومهمتر از آن به حمایت پرشور میلیون ها ایرانی مهاجر که با قلبی مملو از عشق وطن،عشق به جوانانی که در حال رقم زدن حماسه ای بزرگ ازایستادگی تا پای جان و قربانی
سیما ثابت در توئیتر نوشت: از تلویزیون ایران اینترنشنال استعفا دادم و تعطیلی و پایان کار برنامه «چشم‌انداز با سیما ثابت» را اعلام می‌کنم. ناگزیر شدم بین کار در شرایطی خاص و کرامت انسانی‌، دومی را انتخاب کنم. در این دوران، تلاش کردم صدای مردم ایران باشم، از وجدان فاصله نگیرم و حقیقت را روایت کنم. بین مردم و‌ حکومت سرکوب‌گر، بی‌طرف نبودم. بدون هیچ تردیدی روزنامه‌نگاری حقیقت‌محور و مردم‌محور را پیش گرفتم. در همه این سالها تحت شدیدترین حملات امنیتی و سایبری جمهوری اسلامی بودم، اما باور داشتم راهی که
عباس عبدی
ماجرای سیاست نیز همین گونه است. نوعی از سیاست داریم که همه را نگران می‌کند و هر جای جامعه را زخمی کرده و تعادل آن را به هم می‌زند. کافی است این سیاست اجرا نشود تا روند بهبودی غالب شود. نوع صحیح سیاست، دخالت حداقلی است، زیرا مردم و جامعه خودشان می‌دانند که بر چه اساسی زندگی خود و امور را اداره کنند. حکومت‌هایی که سیاست دخالت حداکثری را پیش می‌گیرند، هر جایی که وارد می‌شوند زخمی می‌کنند و موجب نگرانی می‌شوند.
مجید محمدی
حماسه رخدادی تاریخی و متضمن اعمال پهلوانی است که جامعه آن را در بر دارنده افتخار فردی یا گروهی می‌داند یا اثری است که چنین رخدادی را به تصویر می‌کشد. ادبیات حماسی به‌ نظم یا نثر، و امروزه نمایش و فیلم و اپرا، آن رخداد را روایت می‌کند. با این تعریف، آیا آنچه در روز عاشورا رخ داد حماسه بوده است و مقتل‌ها [شعر یا نثری در مدح و ستایش شهیدان واقعه کربلا] و دیگر گزارش‌های مربوط به حادثه کربلا آثاری حماسی‌اند؟
ابوالفضل محققی
صدائی از اعماق زمین بر میخیزد "برای ما نوحه سرندهید ما را همان گونه که بودیم ,همان گونه که میخواستیم زندگی کنیم بنگرید ! ما را که پیاممان شادی بود و نشاط! رقص بود ومهر ورزی در یابید !

ما زندگی را چنین پاس می داشتیم .شما نیز چنین پاسدارآن باشید.از ما بگونه ای یاد کنید و خاطرمان را عزیز بدارید که عطر شادی ونشاط ازآن بر خیزد ودر سرتاسر این سرزمین پراکنده شود .
ناصر مستشار
تاثیر گذارترین نیروهایی که عامل سرنگونی شاه شدند قبل از انقلاب براحتی در شغل های حساس نظامی ؛ دانشگاهی ؛فرهنگی و مذهبی در حال کار و زندگی و در خفا زمینه ساز انقلاب اسلامی بودند از جانب ساواک هیچ مزاحمتی بدانها نمی شد!
من بقول این داداش هموطن مون یکی از افرادی هستم که هم آنور ان قلاب رو دیده ام هم روز های به اینطرف، هم اینکه در گارد شاهنشاهی خدمت کرده ام و همینطور بعد از این که شد لشکر بیست یک حمزه! خدمت کرده ام
ابوالفضل محققی
آیا سهم ما چون فروغ " گردش حزن آلودي در باغ خاطره هاست"  
 سر نوشت تلخ ملتی  که در باغ خاطرات او جز گیاه اندوه وحسرت نمی روید. باغی که پای هر فصل گل افشانش زمهریست.
این چه باغی است که در بهارانش بجای شکفتن غنچه شادی، شکفتن غنچه امید برلب! آه حسرت برلبان ملت می نشیند
ناصر مستشار
غرب تصمیم گرفت تا خاورمیانه نفت خیز را به گونه ای به بحران و جنگ خونریزی بکشاند که وابستگی غرب به نفت حکومت های منطقه نفت خیز پایان یابد و بالعکس حکومت های دارای طلای سیاه برای فروش نفت به غرب وابسته گردند!
یوسف عزیزی بنی طرف
شمار ترک ها حدود یک سوم جمعیت ایران است و عمدتاً در اقلیم آذربایجان سکونت دارند که طبق یک برنامه سیاسی به استان های زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی تجزیه شده است. نیز ترکان حدود شصت درصد جمعیت تهران را تشکیل می دهند و در استان فارس وبرخی استان ها و شهرهای دیگر ایران زندگی می کنند.
محمود علوی
نمایش انتخاباتی دیگری در پیش است. رژیم در تدارک برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در  ۱۴ اسفند ماه امسال می باشد. صحنه باید بگونه ای چیده شود که بتواند حداکثر مردم ناامید و مردد و به اصطلاح خاکستری را به پای صندوق رای بکشاند.
مهدی تدینی

هفتاد سال از سرنگونی مصدق گذشت. مصدق گذشته‌ای است که سپری نمی‌شود؛ نه‌تنها سپری نمی‌شود، با ما می‌آید. هزار نکتۀ باریک‌تر از مو اینجاست و حتی انتخاب موضوع دربارۀ ۲۸ مرداد دشوار است. داغ‌ترین پرسش دربارۀ ۲۸ مرداد این است که آیا سرنگونی مصدق «برکناری» بود یا «کودتا». نظرم دربارۀ این پرسش را فراخور روند بحث در انتهای نوشتار خواهم گفت، اما دست‌کم می‌خواهم در ابتدا به تناقضی اشاره کنم که در تاریخ‌نگاری جمهوری اسلامی دربارۀ «کودتا» وجود دارد
فرامرز حیدریان
کسانی که میخواهند و برآنند که ایران از این وضعیّت هولناک بی فردایی و احتمالا نابودی تمام و کمالش از عرصه جهانی پیشگیری کنند، در یک نقطه باید به فهم این حقیقت بی محابا برسند که تمام دورانهای گذشته هر چقدر هم عالی و فلان و بیسار بوده باشند، برای «همیشه و ابد» از واقعیّت امروز ایران و ذهنیّت نسل معاصر، محو و به بایگانی تاریخ سپرده شده اند.
ابوالفضل محققی
چهره زیبائی که هنوز زیبائی زنانه آن بتمامی ترسیم نشده ونقش بی بدیل زن در این جنبش آزادی خواهانه و فمنیسم خوابیده در بطن آن! حمایت جامعه مرد سالار و جریان های سیاسی مدعی آزادی خواهی را همراه نداشته است .

چرا که درک عمیق و همراهی با این جنبش عمیقا زنانه ،اجتماعی و آزادی خواهانه از نظر من چیزی جز قبول نقش واقعی و تعین کننده زنان در این جنبش آزادیخواهانه ، وحدت در تکثر !دوری جستن از سکتاریسم گروهی ،قبول نسل جدید همان گونه که هست !نه آن گونه که ما میخواهیم باشد! هنوز صورت نگرفته است
ایرانگلوبال اولین سایتی بود که این خبر را نادرست اعلام کرد:

علیرغم اینکه  خبر بستری شدن حسیتعلی نیری (قاضی مرگ)  در شبکه های اجتماعی  و همچنین خبر گزاریهای فارسی زبان همچون بی بی سی ؛ ایران اینترناشینال ، صدای امریکا و....اقدام به پخش این خبر کرده اند و علیرغم روشن نبودن منبع خبری معتبر و تنها به نقل از خانم مینا احدی این خبر کذب همچنان در میان اپوزیسیون وسیعا منتشر می شود . بدین وسیله این خبر"حسینعلی نیری قاضی هیات اعدام‌های ۶۷ در آلمان به دام افتاد" راکه روز گذشته در سایت ایرانگوبال منتشر شد
صادق زیباکلام
ر دیگر بحث بر سر جدایی بحرین از ایران، با بنری که شهرداری تهران آن را نصب کرد، مطرح شده است. علاوه بر گافی که شهرداری در نوشتن متن این بنر داده است (دست گل بر آب داده پهلوی به جای دسته گل!)، سخنگوی دولت هم که پیشتر در ادعایی نادرست مطرح کرده بود که محمدرضا شاه و فرح پهلوی هنگام آخرین خروج خود از کشور در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۵۷ تاج پهلوی و تاج فرح را همراه با مقدار زیادی ارز و جواهرات دیگر با خود به خارج از کشور برده‌اند و پس از یک هفته سید عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی با انتشار تصاویری تأیید کرد
ابوالفضل محققی
آوخ که چه میزان این سرزمین درد کشیده است ؟ هرگز نبوده روزی که خنده شادمانه وغرورآمیزش با درد و اندوهی سخت در هم نیامیزد. یاد آوری هیچ خاطره شاد با تلخی حاصل از استبداد حاکم در کامش به حنظلی مبدل نشود .
بقدری غم واندوه ،بقدری الم ودرد،بقدری کشته شدن ،اعدام گردیدن  جوانان خود را دیده  که دیگر شمار روزها ،سالگرد ها نیز ازکف داده است.
ابوالفضل محققی
سی یک سال از کشته شدن فریدون فرخ زاد می گذرد . بار ها از خود می پرسم این همه از جنبش مهسا می نویسی از جان های جوان وآزادی که زندگی را در برابر مرگ ،ترانه را در برابر نوحه ،رقص را در برابرشیون .شادی را دربرابر ماتم نهادند .با آوازی بر آمده از جان در برابرسرگوبگران حکومتی ایستادند !از فراز دارآرزوی شادی برای مردم کردند.
 چه میزان شناخت داری؟
کیوان شکوری
حجت‌الله عبدالملکی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم و مشاور ابراهیم رئیسی و دبیر حال حاضر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از نظریه‌پردازان اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شود.
ابوالفضل محققی
در انتهای بن بستی کوچک در محله رباط کریم خانه ای است کوچک با اطاقی پوشیده از تصاویری چند. من هرگز در آن خانه واین اطاق نبوده ام.اما قلب من و قلب بسیاری کسان دیگر در آن خانه ،درآن اطاق همراه با زنی که تصویری از پسر جوان خود در آغوش کشیده، از اعماق وجود خود فریاد می کشد وعدالت طلب می کند در طپش است .
از منشور 81 تا منشور مهسا؛ علل شکست وقدم های بعدی / ماشالله سلیمی- محسن کردی و کیانوش توکلی
کیانوش توکلی
تعیین نوع حکومت از طریق همه‌پرسی و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار (بر مبنای اصل جدایی دین از حکومت) که در آن تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطه‌ی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می‌شوند و باید همه‌ی شهروندان از هر باور و قوم و جنسیت و گرایش جنسی در پیشگاه قانون، از حقوق و احترام برابر برخوردار باشند.
ابوالفضل محققی
از چندین مادر داد خواه خواهم نوشت. باشد تلنگری شود برمن ،شما! بر کنشگران سیاسی واجتماعی بر احزاب و سازمان ها ! که چنان در مباحث نطری و گروهی خود غرق اند.که قادر بدیدن این روح های جراحت بر داشته ازظلمی که در حق فرزندانشان رفته است ! نیستند .

هوشنگ اسدی
کدام نیروهای اجتماعی و مذهبی هستند که تلاش می کنند رژیم را از دستبرد سوگواری شیعیان دور نگه دارند ؟ آیا آنها در درازمدت با توجه به اهداف تعریف شده انقلاب ژینا سودی از شیعه گری خود خواهند برد ؟
علیرضا نوری‌زاده
می‌نشستم و از اوضاع، از نگاه روزنامه‌نگار، و آنچه در مدرسه رفاه و کمیته استقبال از امام می‌گذشت، گزارشی به دکتر می‌دادم. او که از رفقای دیرین و یاران دیر و دور جبهه ملی گلایه‌ها داشت، همیشه می‌پرسید «واقعا این مردم مسخ شده‌اند؟ گیرم شاه بد بود و استبداد و فساد مردم را عاصی کرده بود، حالا که شاه رفته و از فساد هم خبری نیست و زمینه برای حکومت و پارلمان آزاد فراهم شده است، پس چرا این مردم تب خمینی گرفته‌اند؟» یک روز که از سخنان دکتر سنجابی و برخی دیگر از رهبران جبهه ملی و به‌اصطلاح ملیون آن روز عصب