رفتن به محتوای اصلی

پرسشهای بدون پاسخ در رابطه با سوگواری «اعتراضی» شیعیان ایران

پرسشهای بدون پاسخ در رابطه با سوگواری «اعتراضی» شیعیان ایران

کسی نمی تواند تحلیل موثقی از سوگواری شیعیان ایرانی در سال جاری بدهد. فاکتها و داده های مورد اعتماد چندانی وجود ندارند تا بتوان با کمک آن داده ها داوری نزدیکتری کرد یا بهتر فهمید ، اما پرسشها زیاد است از جمله :

آیا برنامه ریزی سراسری بوده است و یا اینکه منطقه ای بدون ارتباط با پایتخت؟

هزینه های سرسام آور این مراسم ها در شرایط طاقت فرسای مالی مردم را چه کسانی پرداخته اند؟ پر واضح است که قدرت مالی در همراهی با قدرت سازماندهی و اطلاعاتی آن عواملی هستند که توان اجرای کارناوال های سراسری و اینچنینی را داشته و دارند . رژیم امسال در خارج از مرزها به طور گسترده ای دست به برپایی اینگونه شوها زده است ، چگونه می توان باور کرد که در داخل کشور بیکار و یا منفعل بوده است ؟ با توجه به اینکه در داخل, بازاریان سنتی همیشه دست به سینه آماده کمک بوده اند . در اینحا نقش تکایا و یا مساجد ریز و درشت در سایه تصمیمات و سازماندهی کلان ، بسیار فرعی است.

‌ نقش رژیم و مشاوران امنیتی آن چه بوده است، چه تحلیلی از روند می توانسته داشته باشند؟

آیا رژیم که کنترل مجوز ها را در دست داشته است به توجه به حدسیاتی که این سوگواری ها می توانست سمت و سویی اعتراضی یابد همینطور دست در دست می گذاشت و می خواست نظارگر باشد ؟

آیا می شود اینگونه تصور کرد که بنوعی خواست بخشهایی از نیروهای اطلاعاتی سیاسی رژیم هم بوده است که اعتراضات در جهت کمک به اهداف جناحی بکار گرفته شود ؟

پرسشهایی با رنگ سیاسی و تاریخی در جبهه مردم :

کدام نیروهای اجتماعی و مذهبی هستند که تلاش می کنند رژیم را از دستبرد سوگواری شیعیان دور نگه دارند ؟ آیا آنها در درازمدت با توجه به اهداف تعریف شده انقلاب ژینا سودی از شیعه گری خود خواهند برد ؟

آیا اسلام گراهای ایرانی اینبار به دنبال باز تعریف دیگری از شیعه گری هستند . توجه شود که ما ایرانی ها در تاریخ خود تعاریف گوناگونی از اسلام ارائه داده ایم؟ آیا بقایای فکری و ذهنی اصلاح طلبان مسلمان و در عین حال ایراندوست فرصت دیگری برای نفس کشیدن زیر پوست شیعه گری یافته اند ؟

آیا انقلاب زن زندگی آزادی جرئت بازتعریف را به نیروهای اسلامی داده است یا اینکه آنها صادقانه به دنبال دلجویی از مردم هستند تا از عذاب وجدان خود بکاهند ؟

قصد من کم جلوه دادن اهمیت حرکتهای همدردانه مردم با هرنامی نیست ، بلکه درک جوهر آن است و شاید تلاش برای دیدن خطرات احتمالی خوش باورانه است . ما مارگزیده ها حق داریم از ریسمان سیاه و سپید بترسیم.

تکرار می کنم روح اعتراض در سوگواری و دهن کجی به رژیم را مثبت می دانم و باور دارم ، که این هیجان مقطعی سوگواران است . آنچه اهمیت دارد دیدن خطرات احتمالی در پس ایجاد یک بستر جدید شیعه گری سیاسی است با این پرسشها که آیا ایرانیان به سمت یک مذهب سازی نوع دیگری دست بکار شده اند ؟

آیا ملتی که هویت تاریخی خود را قرن‌ها باخته است، باز به آسمانها خیره شده است؟ . وظیفه نیروهای سکولار دموکرات چیست ؟ وظیفه ما سکولارها و طرفداران جداسازی دین از قدرت سیاسی چیست؟

آیا نباید دقت کنیم که بستری آنتی دموکراتیک و آنتی سکولار در حال شکل گیری است که در آینده ایران طلبکاری خود را وصول خواهد کرد؟

آیا سکولار دمکرات ها سرمایه گذاری امروز این بستر با اعلم و کتل و شعارهای همدلانه و مردم پسند در ایران را خطر می دانند, یا فرصت برای کنار زدن اسلام سیاسی حکومتی ؟

در زیر صرفا کامنتهایی است که در روزهای اولیه داده شده است که احتمالا دوستان ممکن است تغییری در نظرات خود داده باشند اما صرفا به جهت گرفتن نبض نگاه انتقادی در اینحا آورده می‌ شود .

--------------------------------------------------

🔸هوشنگ اسدی

فرار بخش خاکستری جامعه از مبارزه واقعی در خیابان و بجایش به تراپی خویش در مراسم تشییع زدگی پرداختن آنهم برای کم کردن عذاب وجدان . و این در سالهای اخیر همچنان تکرار شد . رژیم هم میداند این شیون ها کبریت بی خطری است که برای مدتی جامعه را در خلسه خواهد گذاشت . ---------

🔸علی یعقوبیان

با شما موافقم! من فکر می کنم حکومت دارد این دور تسلسل یزیدی-حسینی را باز تولید می کند. حکومت از آنجا که می داند از طرف بخش بزرگی از مردم ایران که هنوز خود را شیعه احساس می کنند، طبق روایات خود شیعه، این حکومت یزیدی است، حالا می خواهد آنها را "حسینی" نگه دارد تا بطور کلی از مذهب شیعه خارج و سکولار نشوند. با چنین حیله ای حکومت فکر می کند می تواند پایگاه اجتمایی خود را حفظ و در عین حال اپوزیسیون اصلاح طلب را هم دلخوش کند! ---------

🔸سیما محضری

چه جای و مکانی بهتر از حسینیه ها انهم در روز عاشورا برای تخلیه روحیه اعتراضی مردم. هم عاشورا زنده میماند ، هم حسینیه ها رونق دارد و هم رژیم بهره تبلیغاتی خواهد برد. “زنده باد تشیع و عزاداری و سینه زنی”😣😣😣 ------؛

🔸مریم صالحی

و همه خوشحال و راضی بر می گردند خانه هاشان. شرکت کننده در این کارناوال خوشحال که اعتراض!کرده، حکومت راضی که مساجد و حسینیه هایش پر و می‌تواند به دولت‌های خارجی مدرک نشان بدهد که هنوز مردم دل در گرو یش دارند،و اصلاح‌طلبان هم دلخوش که در این مرداب اصلاحی اتفاق افتاده. سرنگون باد حکومت اشغالگر جنایتکار. آزادی ایرانم آرزوست.🌻 ------------

🔸سیروس ملکوتی

نجات مذهب حاکم که چهل و چهار سال حکومت نمود و سبعانه ترین رفتار خشونت آمیز را علیه مردم ایران و جهان بکار برد امروز سعی میشود با تغییر رفتار ممکن سازند تا با ماندگاری خود در کسوتی دیگر و در هنگامه دیگر سربرآورد . این فرایند تدبیر شده ناجیانه را تحلیلگران ملی مذهبی در بلندگوی همیشه در اختیار گرفته «خودآگاهی ایرانی» می‌نامند . همه ابزار گویا برای سیر انتقال و کوچ مذهب حکومتی به مذهب قابل اتکا مبارزاتی دارد آماده میشود . هم رسانه دارند و هم تحلیلگر چپ و میانه و راست . میماند دشمن و دشمن سازی در جایگزینی این حکومت مذهبی که بی‌شک از انواع دوالیته تدارک دیده شده بدان خواهند پرداخت . س.ملکوتی ---------

🔸شهلا اردلان

دقیقأ درست است سیروس جان نباید مجال داد که این حرکات آگاهانه به دامن زدن مذهب از نوع جدید بیانجامد، مغزهای متفکر عقب نگاه داشتن مردم ایران بیکار ننشسته اند و از اینکه متوجه افت شدید مذهب آنهم بخصوص از نوع شیعی شدند بهترین چاره را بر این دیده اند که با این دسته و هیئت راه انداختنها ایرانیان مبارز را به آدرس غلط بفرستند و کماکان بساط دین را به طریقی دیگر پیاده کنند، باید آگاه سازی کرد همین کاری که شما و عزیزانی دیگر انجام میدهید زیرا متأسفانه عده ای از مردم جوگیرانه این حرکات را دنبال میکنند و از سر نفرتی که از رژیم جنایتکار اسلامی در طی چهل و چهار سال بدل دارند این هیئتها را تشویق میکنند، باید آگاه باشیم زیرا جنگ اول به از صلح آخر است، با اجازه پخش می‌کنم!

#نه به رژیم اسلامی #نه به حکومت دینی

باز هم از شهلای اردلان جوگیر نشویم هوشیار باشیم، نباید مجال داد که این حرکات آگاهانه به دامن زدن مذهب از نوع جدید بیانجامد، مغزهای متفکر عقب نگاه داشتن مردم ایران بیکار ننشسته اند و از اینکه متوجه افت شدید مذهب آنهم بخصوص از نوع شیعی شدند بهترین چاره را بر این دیده اند که با این دسته و هیئت راه انداختنها ایرانیان مبارز را به آدرس غلط بفرستند و کماکان بساط دین را به طریقی دیگر پیاده کنند، باید آگاه سازی کرد زیرا متأسفانه عده ای از مردم جوگیرانه این حرکات را دنبال میکنند و از سر نفرتی که از رژیم جنایتکار اسلامی در طی چهل و چهار سال بدل دارند این هیئتها را تشویق میکنند، باید آگاه باشیم زیرا جنگ اول به از صلح آخر است، این به باور من اشتباه است اگر فکر کنیم این حرکات خودجوش است اینها بسیار سازمان یافته و برای گمراهی مردم ایران است امکان این هم می‌رود بطور سمبلیک بعد از انجام هدفشان چند نفر را هم برای رد گم کردن دستگیر کنند اما باز تأکید می‌کنم این ساخته و پرداختهٔ خود رژیم است!!

#نه به رژیم اسلامی #نه به حکومت دینی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید