رفتن به محتوای اصلی

امیدوارم دوباره بیایی کپنهاک

امیدوارم دوباره بیایی کپنهاک
کیانوش توکلی

دکتر جان ، امیدوارم دوباره بیایی کپنهاک ، همه ی شهر را مثل کف دستمام می شناسم