رفتن به محتوای اصلی

کیانوش جان من چندین بار به

کیانوش جان من چندین بار به
دكتر عبدالستار دوشوكي

کیانوش جان من چندین بار به دانمارک سفر کرده ام. اولین سفرم در سال 1984 یعنی 38 سال پیش بود که با کارت ماهیانه مخصوص جوانان ( آن زمان 99 پوندی) با قطار بود که می توانستی همه اروپای (غربی) را مجانی با

قطار سفر کنی (Interrail Youth Pass). تجربه های خوبی دارم از پارک تیوولی و مجسمه ماهی دریایی و موزه (تاریخ) پزشکی. ولی تجربه بسیار بدی از چند صد پله مارپیچی کلیسای ناجی ما (Church of Our Saviour) دارم. وقتی تقریبا به بالای کلیسا رسیدم ناگهان وحشت زده به عارضه آکروفوبیا یا فوبیای ترس از ارتفاع یا "بلند هراسی" دچار شدم. ناچار شدم با چشمان بسته و نشسته بر روی پله ها در طی مدت طولانی از پله ها یک به یک پایین بیام. متاسفانه این اکروفوبیا هنوز با من است.

دوستان خوب بلوچ در آن زمان در کپنهاگ و آرهوس بودند که خیلی مهربانانه به بنده لطف فراوان کردند. از آنجایی که در بخش نظرات نمی شود عکس گذاشت, با اجازه شما عکس خودم و "حمید" و "بخشی" از ۳٨ سال پیش را در زیر نوشتار می گذارم تا هم تشکری از این دو بزرگوار باشد و هم مدرکی دال بر اینکه من نیز در شهر شماره دو جهان بوده ام.