محسن کردی

01.12.2022 - 05:52
بدون رهبر هم میتوان انقلاب کرد
28.11.2022 - 03:44
فوتبال را تحویل رژیم ندادیم از اول در اختیارش بود
21.11.2022 - 19:33
رفتار طاغوتی رئیسی و «شرف حضور» یافتن بازیکنان تیم ملی فوتبال!
20.11.2022 - 11:51
راهکارهای بناچار «شورای انقلاب» و «دولت موقت»!
17.11.2022 - 21:47
چرا خامنه ای هرگز تسلیم نخواهد شد؟ چرا سرنوشت قذافی را آرزو می کند؟
26.10.2022 - 09:56
برای انقلاب نیازی به حمایت خارجی نیست! هرگز نبوده!
25.10.2022 - 09:29
اشتباه نبود انتخاب بود!
22.10.2022 - 14:44
خودفروشان سیاسی، خائن کیست؟
19.10.2022 - 10:51
در ایران قشر خاکستری وجود ندارد
16.10.2022 - 21:57
دست به تظاهرات اعتراضی در مقابل سفارت روسیه بزنیم
13.10.2022 - 10:24
خدمتی که جمهوری اسلامی به ادبیات سیاسی جهان کرد
03.10.2022 - 10:55
میزان حال افراد است! «امام خمینی».
01.10.2022 - 12:31
حرکت زنان ایرانی و آغاز رنسانس در کشورهای مسلمان
28.09.2022 - 10:26
انقلاب بی سر و... غفلت حزب دمکرات کردستان
25.09.2022 - 07:40
دیگر آرزو نیست
24.09.2022 - 15:39
پس از جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ چه کسی یا نیرویی قدرت را بدست خواهد گرفت؟
24.09.2022 - 13:45
پس از جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ چه کسی یا نیرویی قدرت را بدست خواهد گرفت؟
09.09.2022 - 08:45
مصاحبه مهم شاهزاده رضاپهلوی با نشریه فریدون (قابل توجه آقای احمد پورمندی و سایر دوستان)
01.09.2022 - 14:54
آقای عالی پیام! شهبانو مدیون کسی نبوده و نخواهند بود!
29.08.2022 - 09:12
آقای تقی روزبه! وقت آن است که آن کپسول سیانور را از زیر زبان تان بردارید!
13.08.2022 - 22:34
سیاوش کسرایی و منفرد زاده و فرهاد مهراد و گوگوش انقلاب کردند!
19.07.2022 - 09:20
در باره همکاری اپوزیسیون با مجاهدین خلق و جعل «حق تعیین سرنوشت ملت ها»!
12.07.2022 - 10:53
هرچه شاه کرد عکس آن را بکنید تا بمانید.
11.07.2022 - 18:31
تاج زاده و دیگران اشتباه می کنند از شاهزاده نقد پهلوی ها را طلب می کنند
21.06.2022 - 10:59
«کلفت فیلیپینی» بعنوان شاخص موفق اقتصادی قبل از انقلاب!
20.06.2022 - 12:51
آقای بهروز خلیق! شما هم عرض رضاپهلوی نیستید!
14.06.2022 - 07:58
خطوط قرمز یک روان پریش مشکوک !
30.05.2022 - 11:53
چشمان مراقب برادر بزرگ خیلی هم خوب است. «نقدی بر کتاب 1984 جورج اورول»
29.03.2022 - 15:04 این بیانیه حزب مشروطه ایران را مطالعه بفرمایید
29.03.2022 - 13:40 در مورد شهرام همایون با توجه به مواضع کیانوش توکلی
12.03.2022 - 11:34 چهارشنبه سوری: شاه ، خمینی و به یاد «آریامهر بزرگ»
06.02.2022 - 22:05 اتحادی نانوشته مابین اپوزیسیون و مردم ایران برقرار است
31.01.2022 - 18:52 جمهوری اسلامی «نئو لیبرالیسم» است یا «نئوفئودالیسم» یا «فئودال کاپیتالیسم»؟
24.12.2021 - 14:25 No comment!
22.12.2021 - 21:57 ما تشکیل دادگاه محکومیت بدون کیفر برای محاکمه سران جمهوری اسلامی را پیشنهاد می کنیم
04.12.2021 - 18:18 داستان آن 9 نفر روی تپه های اوین و داستان روان پریشی خدیجه دختر دکتر مصدق
04.12.2021 - 11:17 اصغر فرهادی حق دارد هم از آنها و هم از ما بیزار باشد
04.12.2021 - 10:01 جنگ چند روزه ایده آل جمهوری اسلامی
10.10.2021 - 16:42 انتقاد به حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات و شاهزاده رضا پهلوی
08.10.2021 - 06:33 عزیز بی جهت
09.09.2021 - 12:10 طالبان 20 سال هزینه نکردند که با یک تظاهرات حقوق بشری عقب بنشینند
23.08.2021 - 21:12 رضا پهلوی: ایکاش من هم یک احمد مسعود بودم!
12.07.2021 - 13:46 انقلاب در ایران چگونه آغاز میشود؟ پاسخ: از جایی نظیر این صحنه!
01.07.2021 - 09:52 تظاهرات: دست پلیس را برای برخورد با تبهکاران و مجرمان در اروپا بازتر کنید!
26.05.2021 - 14:03 کشورهای جهان چند کیلومتر مربع از خاکشان را برای صلح جهانی بدهند
15.05.2021 - 18:36 قهر با رژیم اسلامی راه حل ایران
08.05.2021 - 21:50 هدف رژیم از پخش این ویدیو چیست؟
08.05.2021 - 16:00 معجزه اینترنت. چوپان امروز، چوپان دیروز
19.04.2021 - 20:16 در پاسخ به مطلب دکتر علیرضا شیری در مورد محسن نامجو
08.04.2021 - 21:06 به هادی خرسندی و دیگرانی که به جمهوری اسلامی از اول یا بعدا «نه» گفته اند
31.03.2021 - 17:03 آقای ابراهیم نبوی، کسی که هندوانه میخورد پای لرزش هم بنشیند
10.03.2021 - 11:44 17 دی و 8 مارس روز زن ایرانی. روزی که والاحضرت اشرف روی روزنامه نگار نفت ریخت و آتش زد!
05.03.2021 - 08:29 خاله الکسیس هم رفت جزو «دژمنان» نظام
27.02.2021 - 09:27 در نقد مقاله آقای تجلی مهر با عنوان « و آن جانهای شیفته»
24.02.2021 - 12:24 رفقای چپ و جمهوریخواه.. آیا اخیرا حالی از حزب دمکرات کردستان «ایران» پرسیده اید؟
21.02.2021 - 06:51 روایتهایی از انقلاب
20.02.2021 - 06:58 محسن کردی : در ایران فردا چه میخواهیم؟
18.02.2021 - 04:52 گفتمان مدارا و همرایی
15.02.2021 - 18:41 اندر باب «مشهوریخواهان» و «رهبر-شاه»
10.02.2021 - 17:37 پاسخی به مطلب آقای تابان در اخبار روز «درباره ی چپ ستیزی و نفرت پراکنی پیرامون سیاهکل»