"من شاهزاده این گوشه از جهانم!
20.08.2022 - 21:55

شاهزاده کوچک

شاهزاده کوچکیست با تاجی از کیسه پلاستیک بر سر

کفشی از نمد

شنلی ازکرباس

ایستاده بر بالای یک سکوی سیمانی

گوی پادشاهیش توپیست رنگین بر سرچوب.

"من شاهزاده این گوشه از جهانم!

بنگرید به سربازانم!"

سربازان گرسنه وکوچک در میان زباله ها می گردند .

دستهای کوچکشان می کاوندکوهی از زباله را .

دخترکی بشادی فریاد میزند .

" عروسک !عروسک !"

عروسکی یافته است!

شاهزاد کوچک گوی خود را بالا می برد .

پسرک طبال می کوبدبا چوب دستی خود برطبلی سوراخ .

دخترک با عروسکش جلوتر می آید .

شاهزاده کوچک میگیرد عروسک را

نگاه می کند!

بر می گرداند به دخترک .

دختر می نهد عروسک را به زیر پیراهن چرکینش.

می خندد به فراخنای جهان!

جهان از آن اوست.

زندگی زیباست.

شاهزاده کوچک شنل از دوش بر می گیرد.

گوی وتاج بر کناری می نهد .

هجوم می برد همراه لشگریان خود

به کوهی از زباله

کوهی از گنج

جویندگان کوچک "طلا" در میان زباله ها .

کودکان آواره

زباله گردهای کوچک در صحنه تئاتری کودکانه

تئاتری تراژیک .

کوچک تر از آنند که نخندند !

بازی نکنند . ابوالفضل محققی

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

دیدگاه‌ها

نظرات رسیده

Sadeg Shhbaz

واقعیتی تلخ که روح انسان را خراش می دهد این کودکان چه آینده ای خواهنداشت کمی که بگذرد در خط مواد مخدر و انواع انحرافات خواهند افتاد چه بسا از جامعه انتقام خواهند گرفت ؛

ی., 21.08.2022 - 09:25 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Mike Nader

شاه زاده كوچك با قلبى وطنى كه در ميان گلهاى وطنى در اين شور زار وطن نظر مى افكند؟ تا چاره جوي كند؟ چگونه شد كه رودخانه خشك شد ؟ و ديگر در اين شور و زار گل و گياه نمى رويد

ی., 21.08.2022 - 09:24 پیوند ثابت