ابوالفضل محققی

22.03.2023 - 11:40
نوروزانه
20.03.2023 - 07:37
مهمانی دیر آشنا در قلبم
20.03.2023 - 05:12
بهار عاشقان ،نوروز مبارک باد .
18.03.2023 - 07:23
چه کسانی نه یک قدم بل ده ها قدم جلو آمده اند؛ جایگاه چپ ها و جمهوری خواهان در این خیزش کجاست؟
17.03.2023 - 23:32
منشور همبستگی عیاری برای سنجش !
10.03.2023 - 06:17
دختران وپسرانی در باغ می خوانند.
08.03.2023 - 13:46
بجنگ تا بجنگیم ." شاهنامه آخرش خوش است"
08.03.2023 - 06:10
هشتم مارس 
06.03.2023 - 00:38
شکوهمند زنان این سرزمین ! روزتان مبارک باد .
03.03.2023 - 08:59
حمایت می کنم از سند مسولانه  ائتلاف سه نیرو در مبارزه پیش رو.
27.02.2023 - 23:20
جولان " یعنی کار! یعنی محنت !
27.02.2023 - 07:41
سروشی که نگاهش هنوز بتمامی نقد و محکوم نشده است.
26.02.2023 - 20:23
آیا قادر بیک گردهمائی وگفتگوی انترنتی هم نیستیم؟
21.02.2023 - 07:27
من جمهوری را بر سلطنت ترجیح می دهم.
18.02.2023 - 19:10
دوسال از درگذشت مردی - که دروغ بزرگی را با خود به گور نبرد-گذشت
17.02.2023 - 12:21
چرا بیانیه  در مورد ثابتی را امضا نکردم.
14.02.2023 - 23:14
در روز عاشقان بیاد کوچه لبریز از عشق 
11.02.2023 - 05:03
بیاد زنی که اگر زنده بود 
08.02.2023 - 05:23
استقبال می کنم ازبیانیه آقای میر حسین موسوی 
06.02.2023 - 07:30
طفل گمشده بنام شادی
03.02.2023 - 17:59
تو فرزند دو نفرنه !تو دردانه یک ملتی.
02.02.2023 - 21:17
تفکری که هنوز قادر بدل کندن ازاین سیل  گنداب شده نیست !
01.02.2023 - 21:15
گوشت چهار صد تومان شده اما کسانی که باید اعتراض کنند نمی کنند .میدانی چرا؟ بسختی تماس می
01.02.2023 - 09:57
نیلوفر آبی
31.01.2023 - 21:02
راه گذاربه دمکراسی و آزادی به خوانش آقای نگهدار
29.01.2023 - 06:10
کاندید سازمان  چریک های فدائی برای مجلس شواری ملی که "شورای اسلامی شد" 
28.01.2023 - 05:42
زنی با کلاف ها وژورنال های  رنگارنگش . 
27.01.2023 - 09:53
ساده لوحان فریب خورده : تیتر درست تر نوشته آقای مهرداد درویش پور
24.01.2023 - 09:24
زمان و خاطره
22.01.2023 - 14:19
پرده هارا بکشیم به تفکربنشینیم!"هنری چهار
21.01.2023 - 07:25
با قدم های پیرانه هم پای یک نسل پرشور
21.01.2023 - 00:17
می اندیشم به شاعر عاشقی که درون خود غم  و عاطفه جهانی دارد
19.01.2023 - 21:24
مادری ایستاده در پشت پنجره
19.01.2023 - 15:41
آقای رضا پهلوی چگونه با امر وکالت !و نیرو های حمایت کننده از همبستگی بر خورد خواهند کرد ؟
15.01.2023 - 16:58
جنگاور! تقدیم به محمد نوری زاد.
15.01.2023 - 11:07
آقای نگهدار و نصحیت به جمهوری خواهان
14.01.2023 - 08:53
زمان بازنگری !
11.01.2023 - 18:10
رنگین کمانی با منست نشسته به انتظار.
11.01.2023 - 06:16
زن  گرانقدر ایرانی 
10.01.2023 - 18:41
اگر بخود اعتقاد دارید! بسیار ساده است.
08.01.2023 - 04:54
یازده سال کوچکترین تاثیر ونقشی در زندگی اپوزیسیون خارج بخصوص احزاب وسازمان ها ننهاده است .
07.01.2023 - 21:50
در بزرگداشت آزاد مردان محمد مهدی کرمی ومحمد حسینی 
07.01.2023 - 17:30
تصویر ما در حافظه نسل جدید.
02.01.2023 - 10:07
مسئولیت ما در قبال  "پیام مشترک مخالفان حکومت ایران برای سال نو"
31.12.2022 - 07:52
آرزوی من در آستانه سال نو
30.12.2022 - 20:02
مقایسه دو نسل:     "حمایتگران خمینی"
28.12.2022 - 21:48
پای درخت کریسمس در تاشکند.
27.12.2022 - 23:43
مقایسه دو نسل در فاصله بین دوانقلاب .
26.12.2022 - 22:02
درد ناک تاریخ یک ملت فشرده شده در یک غزل
26.12.2022 - 06:13
صدروز در میدان!
24.12.2022 - 05:03
مردی که کرمی بیش نبود!
23.12.2022 - 05:29
برشی کوتاه بر نوشته یار دیرین  آقای بهزاد کریمی 
23.12.2022 - 04:42
درک ساده من از تشکیل یک جبهه متحد در مبارزه با جمهوری اسلامی 
20.12.2022 - 23:30
یلدای آخر!
20.12.2022 - 11:18
سوال از خود در ارتباط با درخواست مبارزان داخل برای اتحاد اپوزیسیون خارج از کشور..
19.12.2022 - 05:11
شادی دریغ شده که آخرین آرزوی یک اعدامی برای مردمان سرزمینش است
18.12.2022 - 06:30
مورچگان را چو بود اتفاق ...
17.12.2022 - 18:58
مردی که شادی برای همگان میخواست
15.12.2022 - 13:34
" نفرین" بر چه کسانی ؟ آقای زید آبادی
10.12.2022 - 08:31
با نردبان طنابی‌اش گم شد!