قومی-ملی

فعالین تورک در شهر اردبیل همزمان با اولین روز سال تحصیلی جدید در ایران، در اقدامی مدنی و نمادین با حضور در اقصی نقاط این شهر بویژه در ورودی مدارس و با توزیع هزاران کتاب تورکی در بین دانش‌آموزان، ضمن تکریم زبان مادری، سیاستهای تک‌زبانی در ایران را مورد اعتراض خود قرار دادند.
بحث و گفتگو با امجد حسین پناهی، برادر زنده‌یاد رامین حسین‌پناهی
در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی
در کشوری که تنها با درآمد از منابع طبیعی زیر زمینی میتوان بهداشت و بیمه درمانیرا با هزینه کم حتی رایگان برا شهروندان ایجاد کرد, متاسفانه مردم برای ادامه حیات مجبورند اعضاء و اندام های بدنشان را مثل «کلیه » به حراج بگذارند.خوشبختانه در نقاط دیگر جهان برای بهتر کردن زندگی بشریّت, تحقیقات علمی و عملی همچنان ادامه دارد.
نه اعدام جوانانمان و نه بمبگذاری و موشکباران احزابمان، نه ترور شخصیتها و رهبران سیاسی، هیچکدام اراده خلق کرد را تضعیف نخواهد کرد، برعکس وحدت آنها را فشرده تر و اراده آنها را مستحکمتر خواهد ساخت.
الهه NİNSUN
iri gud huc d tec2 ni2 gal gur3-ru

گاونر غضبناک الهه زمین و خدای آسمان، در شهر، هراس و وحشت در افکنده است.