رفتن به محتوای اصلی

پادویی شدن نقش اصلاح طلبان
04.02.2024 - 11:58

 این روزها جنگ در خاورمیانە و تشدید بحرانها موجبات نگرانی همە انسانهای آزادیخواە، صلح طلب و ضد جنگ را فراهم آوردەاست. متاسفانە تلاشهای جهانی برای متوقف کردن ماشین جنگی جنگ افروزان هنوز بە جایی نرسیدەاند.

جمهوری اسلامی کە خود یکی از عوامل اصلی جنگ و جنگ افروزی در منطقە بویژە از طریق نیروهای نیابتی و تسلیح آنهاست، در شرایطی خود را وارد گود درگیری های خطرناک کردە کە آگاە از ضربەپذیری خود در مقابل رقیبانی کە از سلاح اتمی و هستەای بهرەمنداند و از لحاظ تکنولوژی جنگی اساسا غیرقابل مقایسە با نیروهای مسلح ایران اند، ناچار است آنگاە کە شرایط بمراتب خطرناکتر می شود بر خلاف رجزخوانیهای بی بنیان، کە در هیچکدام از دولتهای درگیر جنگ سابقە ندارد، فتیلە را پایین کشیدە تا مستقیما وارد درگیری ها نشود.

اخیرا در رابطە با تهدیدات آمریکا برای انتقام گیری از کشتە شدن سربازانش در اردن و، تصمیم بە وارد آوردن ضربات مستقیم، روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش دادە کە حکومت ایران در تلاش برای اجتناب از جنگ با آمریکا، از محمدجواد ظریف برای ارسال پیام و گفتگو با دولت بایدن برای کاهش تنش و جلوگیری از جنگ استفاده کرده‌است. در شرایط تدارک رژیم برای برپایی انتخابات مجلس و حذف قاطع اصلاح طلبان و نیروهای میانەرو، یعنی در عرصە داخلی، حال با این خبر ما شاهد آنیم کە نظام هنوز برای جریان منتسب بە غربگرایی، عملکردی قائل است کە همانا استفادە موردی از آنها بەگاە تشدید بحرانها و امکان برپایی جنگ است!

در واقع فونکسیون چنین نیروهایی هنوز در عرصە خارجی بنوعی بە جای خود باقی است. بە این ترتیب متوجە می شویم کە عدم حذف قاطع آنها، وابستە بە نقش مشاورەای و میانی است کە پیداکردەاند تنها در جهت کنترل اوضاع. نگاە پراگماتیستی حاکمیت اما این چنین ادامە نخواهد یافت. درست همانگونە کە در داخل احساس قدرت کردند و مراتب حذف آنها را فراهم آوردند، همین پدیدە هم در زمینە خارجی بطور قاطع اتفاق خواهد افتاد. حرکت از لحاظ مسیر فیزیکی خود هم جالب توجە است! مسیر پرتاب از وسط دایرە بتدریج بە طرف حواشی، و از آنجا بە بیرون دایرە. نقش پادویی اصلاح طلبان از نظر حاکمیت آخرین کارکرد رفرمیستها آنهم در خارج دایرە است.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فرید قاضی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.