رفتن به محتوای اصلی

توطئه جدید جمهوری اسلامی برای خفه کردن صدای رسانه‌های آزاد مستقر در بریتانیا باز هم شکست خورد!
17.11.2022 - 12:11

 ۲۴ آبان ۱۴۰۱روزی بود که شیشه عمر رژیم یک ترک دیگر به دست مردم بر داشت. اکنون اوضاع چنان به سرعت به سمت یک تحول انقلابی پیش میرود که ممکن است بهمن امسال یعنی سه ماه دیگر، کارزار "زن زندگی آزادی" برای پس گرفتن کشورازدست دین فروشان خونریزبه اوج تاریخ ساز خود برسد.

درهفته‌ای که گذشت جمهوری اسلامی از یکی دیگر از توطئه‌های خود برعلیه رسانه‌های آزاد خارج از کشور پرده برداشت. رسانه‌های وابسته به سپاه چون تسنیم وفارس در داخل وبا کمی فاصله عوامل مشکوک حاشیه‌ای زشت صورت و بد سگال همنوا با مرکز توطئه در داخل، با گرفتن پز مخالفت با عربستان و دفاعی مفتضح از رعنا رحیم پور، طبل یک جنگ روانی تازه را با تلویزیون ایران اینترنشنال و روزنامه‌نگاران مطرح آن به صدا در آوردند. همزمان پلیس بریتانیا نیز از کشف یک تیم شناسایی-عملیاتی جمهوری اسلامی برای آسیب رساندن به دو نفر از کارمندان ایران اینترنشنال خبر داد.

در طی سالهای اخیر به دلیل حاکمیت سرکوب بر محیط فعالیت رسانه‌ای در ایران، صدها روزنامه نگار میهن دوست و آزادیخواه، مجبور به ترک وطن شده و جذب رسانه‌های آزاد در خارج از کشور شده‌اند و تلویزیون ایران اینترنشنال یکی ازهمین رسانه‌هاست که به اعتبار ۲۴ ساعته بودنش، مدیریت کارآمد، سرعت عمل، استخدام تعدادی ازروزنامه نگاران حرفه‌ای برجسته، استقلال شورای سردبیری (از دخالت ادیتوریال صاحبان آن)، باز بودن درب آن به روی همه گرایشات مطرح سیاسی موجود در خارج از کشور و فقدان سانسور سیستماتیک در آن طی پنج سال فعالیت خود، اعتماد میلیونها ایرانی را به خود جلب کرده است. نقش این رسانه در معرفی مافیاهای مختلف حکومتی، افشای فساد سیستمیک دردرون آن، پوشش پیگیر دادگاه حمید نوری و حوادث کشور، آن را تبدیل به کانونی برای پیوند وهمرسانی بخشهای مختلف جنبشهای اعتراضی چند سال اخیر در کشور کرده و به همین دلیل نیز به دشمن درجه یک رسانه‌ای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. مسئولین سرکوب در جمهوری اسلامی، برای خفه کردن این رسانه، قبلا نیز تلاشهای ناموفقی را انجام داده‌اند. تازه ترین توطئه آنها، متهم کردن این رسانه به تلاش برای تجزیه کشور (به فرمان عربستان سعودی)، یکی از دشمنان "فرضی" ایران است. قصد توطئه گران این است که مردم را از مشارکت در جنبش جاری بترسانند و توجیه قانونی لازم را برای سرکوب گسترده تر آنها فراهم کنند.
در این میان، گرچه دیگر بی بی سی فارسی چندان مورد اقبال ایرانیان در بعد از سرکوب جنبش سبز نبود، اما تحت تاثیر فعالیت ایران اینترنشنال و نیز فشار حوادث جنبشی در ایران، در تلاش برای انطباق خود با شرایط جدید برامده بود. به همین دلیل، "بمباران امنیتی-رسانه‌ای" ایران اینترنشنال طوری باید طراحی و اجرا میشد که بی بی سی فارسی هم از ترکشهای آن در امان نماند.
شرکت محمد منظر پور در برنامه ۲۰: ۳۰ صدا وسیما که پیوند تنگاتنگی با نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی دارد، به نوبه خود یک مقدمه چینی برای طراحی این توطئه بر علیه هر دو رسانه بود. بیش از یکماه پیش، بی تدبیری مدیریت بی بی سی فارسی (وشاید هم، سرانگشتان جمهوری اسلامی خواهان در درون آن) در انتقادی غیر مستند از ایران اینترنشنال (البته بدون اینکه نامی از آن برده شود)، همان اتهامی را متوجه آن کرد که نهادهای اطلاعاتی رژیم قبلا آن را طرح کرده و آرزو داشتند و تقشه میکشیدند که یک رسانه جا افتاده‌ای مثل بی بی سی فارسی هم آن را تکرار کند. بی بی سی در تعریف و تمجید از استقلال عمل خود، ایران اینترنشنال را متهم کرده بود که رسانه مستقلی نیست و حوادث را طبق خواست و مطابق سفارش صاحبانش پوشش میدهد. از شانس توطئه گران در تهران، ایما و اشاره‌های گنگ ومبهم بی بی سی فارسی نمیتوانست چندان مورد استفاده آنان قرارگیرد، آنان به چیزی فراتر از این احتیاج داشتند. در تامین این نیاز، قرعه به نام خانم رعنا رحیم پور، کارمند بی بی سی فارسی که دارای سوابق دفاع از جمهوری اسلامی بود، در آمد. مبتکران توطئه جدید، از قبل نیز همکاران وهمراهان متعددی در میان اهل رسانه و بخشی از اپوزیسیون هم ذات با ارزشهایی خود را در خارج از کشور در آستین خود داشتند، که جعلیات آنان را در جامعه ایرانیان مقیم خارج همرسانی کنند. افشای مکالمات خصوصی رعنا رحیم پور با مادرش، در واقع نقطه آغازی برای اجرای این توطئه بود، که با دفاع فرید مدرسی (فعال رسانه‌ای سپاه) و سایرهمنوازان با توطئه گران، در قالب "دفاع" از خبرنگار بی بی سی فارسی و حمله به ایران اینترنشنال ادامه یافت.
البته نباید ازجاده انصاف دور شد، بی بی سی در ابتدا، هم در بخش انگلیسی (BBC World) و هم در بخش فارسی اقدامات تهدید آمیز جمهوری اسلامی را برعلیه ایران اینترنشنال به صراحت محکوم کرده بود. اما این اقدام مثبت آنها، با اظهارات رعنا رحیم پور و واکنشهای متناقض و عجیب بعدی وی، به سایه رفت.
ایران اینترنشتال اتهامات وارده از سوی رعنا رحیم پور را رد کرده و سکوت بی بی سی را در مورد محتوی اظهارات وی مورد سوال قرارداد، که در مقابل، با واکنش بی بی سی در دفاع از کارمند خود منجرشد، که در آن، مدیریت بی بی سی فارسی از پاسخ به انتظارات و پرسشهای بر حق موجود در افکار عمومی ایرانیان خارج وداخل، در باره عملکرد خود و کارمندش طفره رفته بود.
در تکمیل این توطئه، خبرگزاری فارس با انتشار تصاویری از مجریان این شبکه، آنها را تحت تعقیب معرفی کرده و اشتیاق دستگاههای پیگرد را برای ترور و ربودن آنها آشکارساخت.

وضعیت اکنون به گونه‌ایست، که ازاین به بعد هر اتفاقی که برای افراد ایران اینترنشنال و یا بستگان آنها، به دست جمهوری اسلامی وعوامل آن بیفتد، نه تنها نام رعنا رحیم پور وپادوهای رسانه‌ای همسو با توطئه گران، مثل یک شریک جرم بالقوه در ماجرا به میان خواهد آمد، بلکه آن بخشی ازسازمانهای اپوزیسیون هم که از کنار این توطئه با سکوت گذشتند، به پاسخگویی دربرابر وجدان عمومی کشیده خواهند شد.
با وجود همه اینها، نگاهی به واکنشهای ایرانیان میهن دوست به این توطئه، بیانگر شکست ورسوایی طراحان داخلی آن و نیزهم پیمانان و همنوازان با آنها در خارج از کشور است. آراء و نظرات داده شده در پای نوشته‌های متعدد مرتبط به این ماجرا در خبر نامه گویا وادامه پوشش قدرتمند اخبار حوادث ایران توسط ایران اینترنشنال (و نیز بی بی سی فارسی و من وتو و رادیو فردا و ایرن فردا و...) که حاکی از ادامه انتقال انبوه اخبار درون کشور به این رسانه‌ها است، بیانگر شکست توطئه رژیم در ایجاد اخلال در کارآنها برای پوشش خبری اعتراضات مردم در درون کشور است. طبق آخرین خبرها، دیشب بیش از دو هزار کلیپ و پیام ویدویی از داخل ایران به دست رسانه ایران اینترنشنال رسیده است.
نه تنها برچسب دروغین"تروریسم رسانه‌ای" بر علیه رسانه‌های آزاد، بلکه حتی تعلق آنها به دول خارجی، نخواهد توانست روحیه جوشان پرسش‌گری وحقیت جویی را در روزنامه‌نگاران مسئول و جسورایران دوست وآزادیخواهی که این رسانه‌ها را می‌چرخانند خاموش کند. بی شک بدون آنان، جنبش ما از یک موتور محرکه نیرومند برای پیشروی وغلبه بر هرآنچه ضد آزادی است محروم خواهد ماند.
کسانیکه که اولویتشان، رهایی مردم از سلطه استبداد دینی و کسب آزادی است مرعوب جعلیات، ترور شخصیت و جنگ روانی جمهوری اسلامی و پادوهای ریز ودرشت آن در خارج از کشورنخواهند شد.
دشمن شماره یک مردم ایران جمهوری اسلامی است. کسانیکه آن را انکار میکنند و یا به بهانه‌های مختلف، با آفریدن دشمنان فرضی حواس مردم را از تمرکز بر دشمن اصلی پرت میکنند، در پی آزادی کشورما از دست فاشیسم دینی حاکم نیستند. اگر سیاستمداران ومبارزان آزادی اروپا در جنگ دوم جهانی وبعد ازآن، به شیوه این قبیل افراد فکر وعمل میکردند، بی گمان نازیسم و فاشیسم بر تمام جهان مسط شده بود.

اصغر جیلو

15/11/2022

نگارنده، در چند سال پیش نیز در دفاع ازموجودیت وفعالیت رسانه‌های آزاد موجود در خارج از کشور، چیستی آنها و سیاست جمهوری اسلامی برای خفه کردن صدای آنها نوشته‌ام که هنوز هم تازه‌اند. لینک آنها در زیر آمده است. 

 1- اعتماد آن لاین، ورشکستگی «صدا وسیما» و تخطئه رسانه‌های برون مرزی  http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=49825

2- در دفاع از فعالیت رسانه های فارسی زبان درخارج از کشور | ایران گلوبال (iranglobal.info)

3- نظری در باره بی بی سی فارسی | ایران گلوبال(iranglobal.info)

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.