رفتن به محتوای اصلی

چگونگی کار دستگاه اطلاعاتی رژیم در بین اپوزیسیون , ارتش سایبری , مشخصات نفوذی ها ؛ امین فردین کیست؟

چگونگی کار دستگاه اطلاعاتی رژیم در بین اپوزیسیون , ارتش سایبری , مشخصات نفوذی ها ؛ امین فردین کیست؟

 

کمپین اخراج امین فردین از آلمان: لطفاً با دنبال کردن لینک زیر، طومار را امضاء کنید و برای دیگران هم بفرستید که امضاء کنند 👇👇👇 

https://www.luckscout.com/germany-must-deport-ami…

 

دستگاه اطلاعاتی وابسته به جمهوری اسلامی هم اکنون مشتمل بر  18 نهاد اطلاعاتی است که سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اصلیترین آنها هستند که اهداف تعریف شده منعددی را، برای مقابله با اپوزیسیون در درون و بیرون از کشور دنبال می کنند. از تعداد قطعی اعضا و همکاران این نهادها خبر دقیقی در دست نیست ولی طبق براورد سازمانهای اطلاعاتی غرب، نزدیک به چهل هزار خبر چین ومامور آنها، تنها در خارج از کشور فعالند. 
آنها بطور کلی درسه زمینه اطلاعاتی (برای کسب اطلاعات از اهداف تعریف شده و ارسال آنها به مراکز خود) و ضد اطلاعاتی (به گردش در آوردن اطلاعات نادرست به نفع رژیم سرکوب و بر علیه منتقدین ومخالفین حکومت) و شناسایی-عملیاتی برای ارعاب و ترور مخالفین موثر وسرشناس جمهوری اسلامی کار و فعالیت میکنند. 
این نوشته کوتاه رفتار عوامل خریداری شده این نهادها  را که به عنوان فعال سیاسی مخالف رژیم در درون اپوزیسیون کار میکنند مد نظر قرار داده است و نه بیشتر. این قبیل افراد یک وظیفه اصلی دارند که بسته به وزن وموقعیت و محل فعالیتشان متفاوت است، اما همه آنها در فعالیت سیاسی از یک الگوی رفتاری ثابت پیروی میکنند، که آگاهی ما به آنها برای خنثی کردن تاثیرات فعالیت آنها ضروریست.
اشخاص نفوذی قرار نیست درهیج کجا و تحت هیچ شرایطی از جمهوری اسلامی ایران وسیاستهای آن دفاع کند، برعکس؛ آنها باید بکوشند، بسیار رادیکال تر از سایرین عمل کنند( مثلا بشدت خود را ضد اصلاح طلب و ضد اصول گرا نشان می دهند) و چنان بگوید وبنویسد که شک کسی را موجب نشوند.آنان وظیفه دارند با حضور در رسانه های مختلف نوشتاری و شنیداری، به عنوان مفسر و منتقد و به بهانه نقد و آسیب شناسی اپوزیسیون، خیلی به اصطلاح مدرن و دلسوزانه، چهره های اتحاد ساز اپوزیسیون را خراب کنند و برعلیه رسانه های و اشخاص تاثیر گذار و موثر سیاسی سرو صدا به راه اندازند (با حاشیه سازی، جعل اخبار و پروپاگاندا  که با نقد کاملا متفاوت است).  ایجاد تردید وبی اعتمادی نسبت به چهره های مثبت ورسانه های تاثیر گذار در ذهن مخاطبین، یکی از مهمترین اهداف این قبیل عوامل نفوذی در داخل وخارج از کشور است. آنها با همآهنگی از سوی مسئولین بالاتر از خود میکوشند فضایی را ایجاد کنند که مردم را نسبت به مخالفین سرشناس و احزاب تاثیر گذار و یا نسبت به رسانه هایی که در کار پوشش اخبار مبارزات مردم برعلیه حکومت هستند، بدبین و نا امید کرده و سردرگم سازند تامردم ندانند :" به چه کسانی اعتماد کنند و چه اخباری را باور کنند". با چند مثال در زیر سعی میکنیم موضوع را باز کنیم. 

1-تخریب شخصیتها
همه ما به یاد داریم که محمد نوریزاد چه پروسه پیچیده و دردناک و در عین حال شجاعانه ای را  در تعیین تکلیف خود با  جمهوری اسلامی از سرگذراند و چه نقش فعالی در ایجاد گروههای 14 نفره برای ابراز مخالفت جمعی وعلنی با موجودیت جمهوری اسلامی ایفا کرد، در ست از همان زمانی که وی حرکت خود را شروع کرد، تازمانی که به زندان افتاد وبه 15-16 سال حبس محکوم شد، کسانی در لباس فعال سیاسی و عضو اپوزیسیون چپ یا راست و جمهوریخواه و غیره، این سخن دروغ را پراکندند که "وی از خودشان است"، همین تبلیغات وسیع بر علیه وی و بعضی از دوستانش، عده ای مارگزیده را چنان گیچ و آشفته و گمراه کرد که هنوز هم از آن سخن ناروا دست نکشیده اند. مثال دیگردر مورد  بنیان گذار مبارزه با حجاب اجباری؛ مسیح علی نژاد است که طی کمپینی موثر در این راه، اکنون دیگر به یکی ار چهره های بسیار تاثیر گذار و نماد مبارزات جوانان وزنان و ختی عدالت خواهان کشور تبدیل شده و نقش موثری در گسترش روحیه همگرایی در میان میلیونها ایرانی مخالف رژیم بر عهده گرفته است. وی بطور مرتب هدف اخبار جعلی وساختگی جمهوری اسلامی که از طریق رسانه های وابسته به حود و فعالین سیاسی مشکوک وسیعا پراکنده میشود بوده است. جعلیات ساخته شده بر علیه وی با آگاهی از روحیه ورفتار و روانشناسی دقیق بخشهای مختلف اپوزیسیون صورت گرفته است. وابسته نشان دادن همزمان وی به اصلاح طلبان و حتی نایاک درخارج از کشور و در عین حال معرفی وی به عنوان مبلغ دخالت نظامی آمریکا در ایران و یا طرح وی به عنوان رقیب رضا پهلوی، و... مورد استقبال واستفاده  اغلب فعالین چپ، سوسیالیست، کمونیست، فدایی، سلطنت طلب، اصلاح طلب، جبهه ملی، فالانژهای بنی صدری و وابستگان به گفتمان جمهوریخواهی در اپوزیسیون قرار گرفته است. این بسیج نیرو برای حنثی کردن تاثیر مسیح علی نژاد با ایتسادکی وی بر مواضغش و پشیبانی وسیع معنوی از وی توسط مخاطبیتش،البته شکست خورده و به جایی نرسیده است، اما توانسته است برخی ها را آن چنان دچار گیچی وبدبینی بکند که تا به امروز هم در آن غوطه میخورند. عوامل وابسته دستور دارند که برای شخص یا اشخاصی که از همه مهم ترند حاشیه های متعدد درست کنند، به  نوشته هایی که در داخل وخارج  برعلیه، علی کریمی و حامد اسماعیلیون ورضا پهلوی و نازنین بنیادی و مسح علی تژاد و  اخیرا حمید فرخ نژاد پس از مصاحبه او با ایران‌اینترنشنال که خامنه ای را باخاک یکسان کرد، نگاهی بکنید تا افراد مشکوک و همدل و همزبان با نهادهای اطلاعاتی را بشناسید. باید توجه داشت همین الگویی که توصیفش رفت از مدتها پیش بر علیه همه افراد واحزاب ورسانه های تاثیر گذار در اپوزیسیون مورد استفاده بوده است.

2-سمپا شی بر علیه اتحادهای وسیع
مثال بعدی ما موضوع همکاری واتحاد در اپوزیسیون است که اگر در گذشته تحقق میپذیرفت اکنون ما دروضعیت به مراتب بهتری برای دفاع از جنبش مردم در داخل و کمک به توسعه وگسترش آن داشتیم. اتحاد اپوزیسیون اگر صورت بگیرد، عمر این رژیم بسیار کوتاهتر خواهد بود. آگاهی عمیق جمهورس اسلامی به این امر از همان اول استقرار خود در کشور، به طراحی یک برنامه دراز مدت برای جلوگیری از چنین اتحادی منجر شد وآن جلوگیری از شکل گیری هر جبهه ای در درون اپوزیسیون لود که میتوانست گرایشات عمده دموکراسی خواهی را برای برکندن بنیاد نظام جمهوری اسلامی در ایران با یکدیگر متحد کند. نهادهای اطلاعاتی رژیم از تشکیل چنین کانونی به هر بهای ممکن باید جلوگیری میکردند.  متاسفانه رژیم در این کار خود تا حدود زیادی موفق شد وما هنوز هم از وچود چنین کانونی محروم هستیم. متفرق نگهداشتن بخشهای مختلف اپوزیسیون با دمیدن بر آتش اختلافات در بین آنها، سمپاشی بر علیه هر حرکت مثبت برای نزدیکی وهمگرایی در بین افراد و گروهها مختلف ضد رژیم، جعل اخبار بر علیه آنها و حتی وابسته نشان دادن افرادی از درون آنها به نهادهای اطلاعاتی خود رژیم؛ وظایفی بوده اند که باید توسط فعالین سیاسی خریداری شده و یا هم تحریک افراد متعصب انجام میشدند. شما حتی یک مورد را پیدا نمیکنید که این اشخاص مشکوک ظاهرا  مخالف رژیم  یک کلمه مثبت در تشویق همگرایی واتحاد وسیع در اپوزیسیون بگویند یا بنویسند. در همین چند سال اخیربا مراجعه به تبلیغاتی که برعلیه  تشکیل شورای گذار، اتحاد گروههای 14 نفره در داخل و شورای ملی تصمیم و غیره به راه افتاد میتوان آنها را شناخت. 

3- زیر ضرب بردن رسانه های تاثیر گذار 
زیر ضرب بردن رسانه هایی که با استفاده از شرایط دموکراتیک در خارج از کشور به پوشش بی سانسور ویا کم سانسور اخبار داخل کشور مشغولند، یکی از محورهای اصلی فعالیت عوامل مشکوک نفوذی در درون اپوزیسیون است. حتما بیاد دارید که بعد ازانتشار فایل صوتی رعنا رحیم پوردر رسانهای وابسته به رژیم،  کسانی به بهانه دفاع از وی و دفاع  ازبی بی سی فارسی؛ رسانه ایران‌اینترنشنال را به شدت زیر ضرب گرفته و درست عین  نهادهای اطلاعاتی وتبلیغاتی جمهوری اسلامی آن را تروریسم رسانه ای و فاشیستی و دشمن مردم و مزدور عربستان لقب دادند، خوشبختانه برخی از آنها اکنون دیگر برای بسیاری شناخته شده اند، در واقع آنها به شکل بیسابقه ای بدون هیچ پرده پوششی و ترسی به همکار وهمراه دسته های ارعاب و ترور و اوباش جمهوری اسلامی تبدیل شده و اختمالا نامشان هم به  لیست سیاه افراد وابسته به جمهوری اسلامی در این کشورها افزوده شده است. علت اصلی این جملات شدید بر علیه رسانه ایران‌اینترنشنال آن بود که این رسانه بسیار تاثیر گذارشده و بطور روزانه پرده از روی تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی بر علیه مبارزان درون کشور بر میدارد. شما آثار فعالیت این افراد را نه تنها در رسانه های پربیینده، بلکه حتی در مطبوعات وسایتهای چپ گرای کم نفوذ ولی پر هیاهو هم به راحتی میتوانید پیدا کنید، چون ساختار ومضمون این سایتها چنان است که نوشته های این افراد مشکوک به مذاق آنها خیلی میچسبد. 
4-موارد دیگر 
علاوه بر آنچه که در بالا در مورد فعالین سیاسی مشکوک در درون اپوزیسیون گفته شد، موارد زیر را نیز نباید از نظر دور داشت: 
-نفوذ در  پیرامون فعالین و شخصیت های سیاسی درجه یک و دو ( رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علینژاد، رهبران احزاب کوردی ,، فخر آور، علی جوانمردی ؛  و...)؛ 
-نفوذ به رسانه های مخالف مثل ایران‌اینترنشنال، بی بی سی و من وتو و رادیو فر دا و صدای آمریکا و... جهت خبر چینی و تاثیر گذاری بر محتوای تولیدی اینگونه رسانه ها؛ 
-نفوذ در احزاب و سازمانهای سیاسی بر انداز، برای گردی آوری هر گونه اطلاعاتی در مورد رهبران و کادرهای درجه یک آنها (ادرس؛ شماره تلفن ؛ دوستان , نقاط ضعف و اشخاص نزدیک به آنان و...) جهت عملیات آدم ربایی و تروریستی.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

کیانوش توکلی

تصویر

تصویر

تصویر

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید