رفتن به محتوای اصلی

افزودن دیدگاه جدید

سیمای آزادی

عنوان مقاله
.به فرصت طلب.

تقاری بشکند ماستی بریزد، جهان گردد به کام کالیسان!
متاسفانه هر گونه نقد رئالیستی ترقی خواه، موجب مبشود تا نیهلیست ها و اپورتونیستها و اپوزیسیون ستیزها از غارهای فسیلی فرهنگ شاه و شیخی ایزوله شده خود بیرون بیایند و کل مبارزه و تاریخ مبارزه و آرمانگرایی و امید را به افتضاح و لجن بکشند تا نارسیسم و خودشیفتگی کافکایی صادق هدایت همیشگی خود را بشکل قانون اجتماعی به نمایش بگذارند.بقول رفیق مور: اپورتونیسم با ماسکهای گونتگون ظاهر میشود، باید آنرا در هر کجا یافت و درهم کوبید.
زن.مقاومت.رهایی

د., 27.05.2024 - 16:52 پیوند ثابت

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید