رفتن به محتوای اصلی

افزودن دیدگاه جدید

شوربختانه

هیچکدام ! همه چی جساب و کتاب و نظم و تاکتیک و استراتژی دارد. نه مانند سابق که :امریکا و انگلیس و روس سرنوشت انقلاب ایران را تعیین میکنند، و نه اپوزیسیون از خارج ،و نه تعدادی از جوانان و تی نی جرهای بیچاره قربانی.
انقلاب حساب و کتاب دارد. قربانی دادن و شهید دادن و خون دادن به تنهایی آخوند را سرنگون نمیکند. باید جنبشی همه جانبه: کارگران و زحمتکشان و کارمندان و جوانان و زنان و روشنفکران و دانشجویان و خلقها و اقوام ؛بشکل انبوه و توده ای و دسته جمعی ؛روزانه و برای مدتی در میدان و ودر کارخانه و در سربازخانه و در مزرغه؛ نیروهای دولتی را فرسوده و خسته کنند تا جنایتکاران قرون وسطایی آخوندی یا به بهشت یا به دوزخ و یا به جهنم و به عراق و به روسیه و به کانادا و به ...فرار کنند و یا اعلان تسلیم نمایند.

د., 27.05.2024 - 01:12 پیوند ثابت

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید