رفتن به محتوای اصلی

افزودن دیدگاه جدید

ع.ب.تورک اوغلی

عنوان مقاله
پهلوان پنبه ها

سالام
.......................... که زمانی جای
همین آخوندها بتوسط انگلیس وآمریکا
نشسته بودند،
خودشان شعبان بی مخ ها ،طیب رضایی ،پری بلنده را در خیابان بجان
سیاسیون می انداختند،
درشهرهای مذهبی هم زنهارا دنبال کرده
چادر ازسرشان بزور برمی داشتند،
همان کارها نتیجه اش این شد،
وقتی جاها عوص میشود،
پهلوان پنبه میشوند،
نشسته درآمریکا،انگلیس واروپا ،می‌گوید لنگش کن،.
پول دزدیده و عوامفریبی از ملت بیچاره اسیررا که دزدیده بودند،
رااز خانواده پهلوی میگیرد،میگوید،
شمابروید کشته شوید،
ما خواهم آمد
مردی اگر چرا نمی روی،قاطی همین مردم شده ویا چرا نمی خود ازایران
طرفداران خود را رهبری کنی؟
میخواهی،انگلیس،آمریکا ومردم بیچاره
وازجان گذشته دسته ،دسته کشته شوند.
تو بری ، حاظیر اوغلولون دئده سی اولاسان؟
میخواهی مردم بروند،کشته شوند،
تو بری پدر فرزندی بشی که دیگران
درست کرده اند؟
خیلی راحت میتونی بری ایران ،
ومبارزه را شروع کنی،
نام فامیلی ات کردی است،
خیلی را برو اقلیم عراق،ازآنجا با کولی برها،باقاچاقچی ها واردایران شو،
همه چیزم میتوانی باخودت ببری،
منتظر شما خواهم بود،
وقتی ۵.۶ نفررا بانام خود کشتی،
منهم حمایتت خواهم کرد.

س., 28.05.2024 - 04:03 پیوند ثابت

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید