رفتن به محتوای اصلی

آوریل 2015

بریده باد...!

در میان هیاهو و مظلوم نمایی های تبلیغاتی در مورد فاجعه کشتار مکه... بناگاه دو موضوع جدید هم وارد دستگاه گسترده تبلیغات رژیم شد. یکی نام حکومت عربستان سعودی به «رژیم حاکم بر حجاز» تغییر یافت و دیگر اینکه علاوه بر ضایعات جانی و مالی حجاج، «تعرض و تجاوز ناموسی» هم به آن افزوده شد...

پشتيبانى و حمايت كميته مشترک هماهنگى عملى از فراخوان زندانيان سياسى

حمايت كميته مشترک هماهنگى عملى ،مشتمل بر احزاب و سازمانهاى سراسرى در درون و برون مرز، از فراخوان مهم زندانيان سياسى بمنظور اتحاد سراسرى، پيوند جنبشها و هماهنگى اپوزيسيون دموكراسى خواه ،احزاب و سازمانهاى مطرح كشور از طيفها و نحله هاى مختلف با اعلام حمايت گسترده از اقدام شجاعانه زندانيان سیاسى در جهت فراخوان سراسرى ، بمنظور گسترش اعتراضات و اعتصابات كارگران، معلمان، مبارزات زنان، اعتراضات صنفى، سياسى دانشجويان و تمامى اقشار و طبقات اجتماعى كه زير فشار توانفرساى جمهورى اسلامى قرار گرفته اند

بخاطر اعتراض به نابرابری های اجتماعی نباید کینه ورزی را تقدیس کرد

تنها چند ساعت پس از مرگ دختری که رانندگی اتومبیل پورشه را بعهده داشت، ده هزار کامنت در اینستاگرام او ظاهر شد و شاید در سراسر جهان تنها کسی باشد که تازه پس از مرگش دوازده هزار نفر به دنبال کنندگانش در اینستاگرام افزوده شد. دنبال کنندگان کنجکاوی که عمدتاً بقصد ابراز نفرت نسبت به او و همتایان ثروتمندش نام نویسی کرده بودند.

هویت و ادبیات

در ادبیات هیچ چیز پایان نیافته است. ادبیات بازتاب هنری انسان و زندگی و محیط او ست. هرچیز که در انسان و زندگی هست در ادبیات پایان نیافته است. و می تواند به صورت هنری منعکس شود. چگونگی بدی و خوبی اثر بستگی به «اندیشه و هنر» آن دارد. که با معیارهای نقد سنجیده میشود. در اثر ادبی-هنری «جهان و انسان» ؛ خاص و عام؛ بازتاب می یابد.
نویسنده جهانی می اندیشد و درمحیط خود عمل میکند. یا محیط خود را جهانی منعکس میکند. از جزء به کل یا از کل به جزء حرکت میکند.از هویت شناسی گریزی نیست.

به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

شماری از تشکل های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌ رانی تهران، بارها ازممنوع بودن برگزاری راهپیمایی روزجهانی کارگر و نیزمخالفت دولت با برگزاری مراسمی به مناسبت این روز توسط تشکل های مستقل کارگری که همراه با بازداشت کارگران و فعالان کارگری بوده است، انتقاد کرده اند.

نگرانی سازمان‌های حقوق بشری جهانی

عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر به نقل از خانواده‌های بازداشتی‌ها می‌گویند نیروهای امنیتی نقاب دار بدون آنکه حکم دادگاه به متهمان ارائه کرده باشند، دست به این بازداشت‌ها زده‌اند.

جزییات جدید از تخلفات میلیاردر جوان

پرسش های جسورانه ای که اپوزیسیون در باره شبکه های مافیائی روحانیت شیعه و عوامل اجرائی آنها طرح کرده بود، پزواک آنها به بخش های از بادمجان دورقاب چینان حکومتی هم رسیده و کوشش می شود تا نکبت، فساد و منجلاب را در افراد خلاصه کنند تا ام الفساد (نظام) را نجات دهند. براستی چرا زنجانی با سه شناسنامه جعلی و متفاوت کارهای خود را در کشور انجام می‌داده، و با توجه به سطح گسترده تخلفات، مسئولان مربوطه و وزرای دولت گذشته هیچ اقدامی برای جلوگیری از ورود زنجانی به این عرصه انجام ندادند؟؟؟؟؟؟؟