اعتراف ايدولوگ هاي نظام به شكست كامل جمهوري اسلامي ایران

تعداد مشاهدات: 
1532
خیلی مهم ،اگر مخالف نظام هستي به اين ويدو گوش كن...
اجرای کنفرانس جالبی در داخل ایران که جناب محمد فاضلی از شکست کامل انقلاب اشغالگران و چهل سال ناکارآمدی رژیم اسلامی می گوید

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: