مقالات کاربران

یک عده دیوانه در اینترنت راه افتاده اند و عکس منسوب به دختر آقای علی لاریجانی را که به گفته آنها در آمریکا زندگی می کند پخش کرده و زیر آن نوشته اند که آمریکا باید این خانم را اخراج کند! به چه اتهامی؟
محمود عباس ابو مازن اظهار کرد: که هولکاست بزرگترین جنایت تاریخ است.
او در شورای ملی فلسطین دو مرتبه بعنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد.
بعد از خروج آمریکا از برجام بحث های داغی در بین ایرانیان در فضای مجازی در گرفته است, عده ای موافق این خروج و عده ای مخالف آن می باشند و هر کدام دیگری را به فرصت طلبی و مزدوری برای یک طرف متهم می کنند, اما راستی در ورای این جنگ و دعوا ها و هیاهوها واقعیت چیست؟
جلال ایجادی
یک کشور حق دارد که سیستم دفاعی داشته باشد و از مرزهای خود دفاع کند ولی فعالیت اتمی رژیم زیانبار بوده و هدف نظامی منطقه ای داشته است.
trump-iran-Leftist_nuclear-deal
این رفتار خفت آمیز علت دیگری جز این ندارد که اگر چپ ذهنیت ضدامپریالیستی خود را رها کند، هویت و گذشته خود را نفی کرده است و چون شهامت برداشتن چنین گامی را ندارد، همچنان در توهمات پیشین غوطه می زند و به مبارزات گذشته خود می بالد. حاضراست امروز و آینده ایران را فدا کند اما به این واقعیت اعتراف نکند که جهان از کشورهایی تشکیل شده است که هریک بنا به سطح رشد اقتصادی و فرهنگی، پدیده‌های مستقلی را تشکیل می‌دهند و از روند تکاملی ویژه ای برخوردارند
«آنکه یادگرفت مارکسیستی فکر کند، دیگر نمی‌تواند فکر کند»
zesht_kalam
ترفند هويدا نخست وزير رژيم پهلوى اين بود كه روشنفكران را مى توان خريد اما قيمت هاى جداگانه اى دارند. شكى نيست كه بسيارى از چهره هاى مشهور و تأثيرگذار در معرض انواع دام ها و آفات سياسى قرار دارند.