رفتن به محتوای اصلی

“ویژگیهای دوران گذار و چالش های همگرایی چپ”
04.09.2021 - 06:47

جلسه تلگرامی جمعه ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ - ۳ سپتامبر ۲۰۲۱ با حضور دنیز ایشچی تحت عنوان :
“ویژگیهای دوران گذار و چالش های همگرایی چپ”

این جلسات از سه سال پیش هر جمعه شب ساعت ۲۱ به وقت ایران در کانال تریبون سرزمین من ، گروه تلگرامی به یاد رفیق رئیس دانا برای اتحاد عدالتخواهان و گروههای دیگر برگزار می شوند. 

سوالات مطرح شده در جلسه تلگرامی جمعه با رفیق دنیز ایشچی    

 

 • درود، در ابتدای صحبت بدنبال بحران پسا کرونا شما برآمد دو آلترناتیو فاشیستی و سوسیالیستی رااحتمال می دهید و در ادامه با نگاه به بحران 1928 و پیامد های بحران به درستی به فاشسیم و جنگ جهانی دوم اشاره داشتید . میدانیم که پس از جنگ علاوه بر برآمد دولت های رفاه و اعمال سیاست های کینزی در جوامع سرمایه داری جریان ضد سرمایه داری نیز در سایر کشور ها برآمد . آیا قایل بودن به دوگانه ی فاشیسم و سوسیالیسم از نظر شما در دوران کنونی تنها نتایج پسا بحران است و بدیل های دیگری از جمله برآمد دولت های رفاه منتفی است ؟ اگر جواب مثبت است دلایل آن چیست ؟
 • اقتصاد چین به رغم آنکه حزب کمونیست حاکم براین کشور است ، یک اقتصاد سرمایه داری است . بنا به ارزیابی دقیق از مناسبات و روابط کار در سراسر چین و وجود بخش خصوصی سرمایه داری و عدم دخالت اتحادیه های کارگری در سیاست گذاری های کشور و وجود قانون کار متکی به مزد در برابر کار بنا برعقد قراردادهای معین و موقت و البته مستمر و.... این کشور را نمی توان سوسیالیستی دانست . اینکه رقابت بین چین وبرخی کشور های بزرگ سرمایه داری مثل امریکا را نبرد سوسیالیزم و کاپیتالیسم ارزیابی میکنید  به چه دلیل است ؟ پاسخ به این سوال از آنجهت اهمیت دارد که این تحلیل از چین می تواند سیاست اردوگاهی را دوباره برای احزاب کمونیست سایر کشورها باز تولید کند و همان داستان پیروی از احزاب برادر تکرار گردد
 • آمریکا چگونه دلار بدون پشتوانه چاپ میکنند؟ آیاسایر کشورها معترض نیستند؟
 • بادرود رفیق دنیز عزیز ،آیا درشرایط حاضر ویژگیها ی شرایط دوران گذار وجود ندارد؟ اگرپاسختون منفی باشد ،

آیا این همه تلاش با مشارکت در فضای مجازی باهدف اتحادعمل، و انتشار مباحث تئوریک،ودرج مقالات(حتی مقالات پر بار شماکه همیشه مطالعه میکنم)  بتنهائی،قادراست تا مردم جان بلب رسیده رابرای اقدامات عملی جهت گذار ازنظام یاری رساند؟وآیاچالش همگرائی چپ، (ناشی ازخودمحوری) ،بدون گامهای عملی درمیدان مبارزه وباتکیه برجنبش طبقه کارگر وزحمتکشان ،نیزباهمین مباحث تئوریک واتحاد عمل برمبنای اشتراکات قابل حل است؟

 • آیا فکر نمی کنید ما در ایران در مرحله تضاد کار و سرمایه قرار نداریم، بلکه در مرحله تضاد سرمایه تولیدی و سرمایه تجاری دلال اقتصاد بین المللی قرار داریم؟ آیا در این مرحله نیروی کار متحد سرمایه داری تولیدی نیست؟
 • با ‌توجه‌ به‌ فروپاشی‌ شوروی  ‌و حذف ‌‌دشمن مشترک‌ اروپا‌ و آمریکا ‌آیا‌ کشورهای ‌اروپایی در‌مقابل ‌آمریکا ‌‌بعلت ‌چاپ ‌اسکناس ‌بی‌پشتوانه جبهه ‌نمی‌گیرند؟
 • بادرود وسپاس اززحمات شما ورفیق راحله گرامی،باتوجه به بحران هایی که جهان سرمایه ازسال ۱۹۲۳ تا کنون باآن مواجه بوده وبا توجه به بکارگیری ،برنامه های اقتصادی چون ترومن وکینز وبالاخره ورود به سیاست های اقتصادی نولیبرالی،وبا توجه به تبلیغات بی حد وحصر سرمایه درمورد پایان تاریخ ،در رابطه با فروپاشی اتحاد شوروی، بهترین گزینه برای انتخاب راه درپسا کرونا ازجانب نیروی چپ ایران چه می تواند باشد؟ شکل گذار چگونه می تواند  تعریف شود؟
 • با درود مجدد،چطور در کشورهایی که پول بدون پشتوانه چاپ میکنند قیمت کالا افزایش پیدا میکند در صورتیکه در آمریکا اینطور نیست
 • شما درفایل چهارم اظهار داشتید خروج امریکا از افغانستان هر چند بیانگر آبروریزی برای امریکا بود اما آنرا شکست نمیدانم لطفا ارزیابی خودتان را بیشتر توضیح دهید
 • آیا سطح تعرض  جنبش چپ  به صورت مشخص به جمهوری اسلامی را  ، به نسبت سطح اعتراضات در جامعه ، در این مرحله کافی میدانید. با تشکر
 • با توجه به پاسختان که فرمودید در نظام سوسیالیستی، عناصر سرمایه داری تولیدی و حتی خدمانی و تجاری هم بصورت کنترل شده می توانند فعالیت کنند، آیا فکر نمی کنید ما در ایران فعلا با گرفتن قدرت مطلق از سرمایه تجاری دلال، با سرمایه داری تولیدی بعنوان نیروی چپ بصورت یک شریک نسبتا هم ردیف با تکیه بر میزان خواست و آگاهی مردم حداکثر می توانیم حضور داشته باشیم، نه اینکه در این مرحله سرمایه داری تولیدی در کنترل چپ قرار بگیرد؟
 • بعبارتی آیا مردم زیر لوای جنبش چپ آمادگی دارند که سرمایه داری را زیر کنترل چپ در بیاورند؟
 • نیروهای سیاسی سرمایه داری تولیدی ایران را چگونه ارزیابی می کنید و چه میزان و در قالب چه گروههای سیاسی اونها را در سپهر سیاسی ایران فعال و صاحب نقش می دانید؟
 • اگر‌کشورهای ‌سرمایه‌داری‌ صنعتی ‌هر‌جا لازم ‌بدانند ‌اسکناس ‌بی‌پشتوانه ‌چاپ‌ می‌کنند ‌سرانجام ‌مبادلات‌ اقتصادی جهان‌‌‌ به‌ کجا‌ ختم ‌می‌شود ‌ومبنای‌ مبادلات‌ اقتصادی‌ چه‌ خواهد ‌بود؟
 • رفیق گرامی لطفا نظرتان را راجع به موضوع همگرایی چپ . موانع آن بیان کنید  و راه هایی را که در برداشتن این موانع موثر میدانید چیست؟
 • آیا چیزی به اسم سرمایه داری تولیدی و ملی برای ایران قائل هستید؟ اگر هستید بعنوان یک نیروی سیاسی درست تر نیست که تحلیل دقیق از اینها داشته باشید و بتوانید خط کشی واضحی، منهای شباهت‌های مذهبی و ظاهریشان با سرمایه داری تجاری دلال ایران داشته باشید؟ بعبارتی وقتی این دو لایه سرمایه داری در تضاد با یگدیگر هستند، حتما در عرصه سیاسی هم دارای اختلافات مشخص هستند. آیا نباید این اختلافات را دقیق مشاهده و تحلیل کرد؟
 • با درودها... برای اثبات ادعای چاپ پول بدون پشتوانه در آمریکا و کشورهای اروپایی چه گزارش یا منبع معتبری سراغ دارید؟  در حد شناخت و اطلاعی که داریم برخلاف ایران در این کشورها با هدف ممانعت از افزایش پایه پولی و کنترل آثار تورمی چنین اقداماتی اصل استقلال بانک مرکزی پذیرفته شده است.
 • آیا فکر نمی کنید جنبش چپ برای داشتن وحدت در بین خود اول نیاز به تحلیل دقیق از وزن طبقات اقتصادی اجتماعی ایران داشته باشند و به وحدت در این تحلیل برسند؟
 • و سپس نیروهای سیاسی هر طبقه اجتماعی را شناسایی کرده و پیشنهاد گفتگو با برنامه مشترک برای پیدا کردن راه رشد آينده ارائه کنند؟

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

راحله طارانی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.