رفتن به محتوای اصلی

جستاری در استراتژی و سیاست "شرق محوری" در کردستان
10.02.2015 - 23:25

اقدام یا ضرورت بازگشت به صحنه
احزاب کرد ایران، به نمایندگی از خلق و بنابر وظیفه ای تاریخی، با حضور در دوران توازن ناپایدار، همزمان با تحولات عظیم جهانی- منطقه ای و در آستانه تغییرات کلان در نحوه خوانش غرب و چینش نوین در نظم جهان، در برابر یک آزمون تاریخی قرار گرفته اند. در چنین برهه‌ی حساسی و با توجه به:
- تحرکات چشمگیر در سایر بخشهای کردستان،
- ناکامی مبارزات مدنی و دیپلوماتیک چند دهه اخیر و رکود نسبی در سطح جنبش
- تغییر دیدگاه و رویکرد جامعه جهانی و میزان توجه افکار عمومی نسبت به کردها،
- عدم وجود جبهه ای مقتدر در میان اپوزسیون ایرانی
و تقارن با زمامداری دولتی ایدئولوژیک که در ساختاری واپسگرا به دنبال تطمیع و تسکین مردم و ترمیم نظام است، همگرایی و ایجاد تفاهم بر دورنمایی استراتژیک با تکیه بر نقاط مشترک، برای کردها به یک ضرورت و اقتضای تاریخی می نمایاند.

١-شرایط کنونی در عرصه جهانی
تهدیدات:
- کردهای ایران تا کنون مورد بی مهری و کم توجهی جامعه جهانی قرار گرفته و اتفاقات اخیر نیز، نه تنها به طرح مسئله کرد در ایران کمکی نکرده، بلکه بنوعی آن را به حاشیه رانده است.
- در صورت عدم ایفای نقش موثر، اهداف و منافع این بخش، قربانی مصالح کلان سیاسی و اقتصادی ابرقدرتها، کشورهای بالادست و یا احزاب بخش های دیگر خواهد شد.
- در صورت توافق جهانی با ایران و خروجش از انزوای اقتصادی – سیاسی، متعاقباَ تقویت و تداوم عمر رژیم و ظلم مضاعف بر مردمی بی دفاع را بدنبال خواهد داشت.
- بنابر اهمیت توافق اتمی، غرب نسبت به تداوم نقض گسترده حقوق بشر و اقلیتها در ایران بی تفاوت می ماند.

فرصتها:
- علی رغم هزینه های سنگین، خاورمیانه کماکان بی ثبات و متشنج، ومحوری برای صدور تروریسم و نا امنی به جهان پیرامون خود است. پر واضح است که دستیابی به صلح و ثبات در منطقه بدون تغییرات بنیادین میسر نیست.
– کردها با تحولات اخیر به گزینه ای مطرح و قابل اعتماد در دموکراتیزه کردن خاورمیانه و مقابله با افراطیگری تبدیل شده اند.
- دنیای وسیع ارتباطی امروز، به بازتاب هویت واقعی آنان کمک کرده و تبلیغاتی که درصدد جعل تصویرشان بود را به حاشیه برده است
- دنیای ارتباطات و آمادگی افکار عمومی، بستری را فراهم آورده تا تکرار جنایات دهه های اول از سوی رژیم، غیر ممکن و یا با واکنش جهانی روبرو شود.
- احتمال تقارن با اکثریت جمهوری خواه در امریکا

٢- شرایط داخلی ایران:
اگرچه تا دیروز، شاهرگ سیاست خارجه رژیم بر اساس تقابل رودررو و تضاد با غرب استوار بود، اینک دولتی مدبر، مکار و پوپولیست بر پایه استراتژی جنگ نرم و نبرد نامتقارن، به میزان قابل توجهی معادلات را برگردانده است. دولت جدید با شرق معاهدات نظامی-امنیتی می بندد و با غرب وارد گفتگوی مستقیم می شود، حکومت ایران با رویکرد جدید خود، جدای از حفظ متحدانش در قدرت، اکنون تا مرزهای اسرائیل پیش رفته و در یمن اعلان جنگ می کند. در مناطق کردنشین نیز دولت با شیوه های نوین، سیاست تخریب فرهنگ و هویت را در پیش گرفته و زیرکانه در پی دشمنی و مقابله با احزاب است.

تهدیدات:
- عدم امکان مشارکت در مجلس و قانونگذاری و مسدود بودن راههای مسالمت آمیز جهت پیگیری حقوق
– تداوم شوونیسم ،آسمیلاسیون فرهنگی، نسل کشی، روابط ارباب-رعیتی و جنایات سازمان یافته بر علیه کردها
– پارازیت ، سانسور، کنترل و فیلتر گسترده رسانه ها و شبکه های اجتماعی
– کردها از لحاظ جمعیتی در اقلیت سوم هستند و این امر، میزان تاثیرگذاری در رویدادهای ایران را کاهش و حضور موثر و جدی در اپوزسیون را محدود کرده است.

فرصتها:
- درگیری ایران در چندین جبهه نبرد خارجی و داخلی
- تعمیق تضاد طبقاتی، میزان نارضایتی مردم و آمار بالای نقض حقوق بشر، بیکاری ، فقر و ..
- آغاز اعتصابات و اعتراضات پراکنده به سبب فشارهای اقتصادی و مطالبات صنفی
– امکان حمایت و پیوستن توده های ناراضی و سردرگم ایران به جنبش در نبود اپوزسیون مشخص ایرانی
از سوی دیگر جامعه جهانی در مقابل ایران اتمی بدیلی جز توافق یا مواجهه نظامی ندارد:

۱) .در صورت توافق:
- غرب از افزایش نفود ایران در منطقه هراس داشته و در مقابل ساختار ناهمگون و سیاست های مشکل ساز جمهوری اسلامی، تلاشهایش را از رویارویی مستقیم به حمایت از اپوزسیون معطوف خواهد ساخت.
- انگیزه رقبای استراتژیک ایران در منطقه برای حمایت از جریانات مخالف افزایش می یابد.

۲) .مواجهه نظامی:
- جامعه جهانی به همکاری مخالفان داخلی موثر و مشترک المنافع نیاز دارد و اپوزیسیون سرنگونی خواه بهترین گزینه خواهند بود . در این میان احزاب کردستان در صورت آمادگی می توانند مطالبات و منافع خود را موثرانه پیگیری کنند
– در صورت بروز جنگ، منطقه نا امن شده و احزاب باید در مقام دفاع از کردها و جلوگیری از نفوذ افراطیگری و تکرار فجایع تاریخی ، دارای سازماندهی مناسب و قابلیت کافی باشند.

٣- شرایط داخلی کردستان:
تهدیدات
-میلیتاریزه شدن فضای شهرها، تقویت شدید مرزها و استقرار توپخانه سنگین در غرب
- افزایش چشمگیر نفوذ ایران و سپاه در عمق خاک کردستان عراق
– تقویت و تجهیز گروههای شبهه نظامی شیعه
- تداخل و تفاوت در منافع سیاسی چهاربخش بنابر اقتضائات ژئوپلتیکی
– نقش کمرنگ احزاب در سیاست های کردستان عراق و تداوم مشکلات اقتصادی
– ناامیدی مردم از نقش و رهبری احزاب
– شکاف و فاصله میان رهبری با جامعه و در نتیجه عدم توانایی در شناخت و تصمیمگیری مناسب
– هدر رفتن نیرو و پتانسیل مبارزاتی جوانان و مردم کردستان ایران

فرصتها:
-سابقه مبارزاتی طولانی با اتکا بر پشتوانه و حمایت مردمی
- افزایش بلوغ سیاسی و تهییج احساسات در میان مردم –
-میزان حمایت و پایگاه مردمی علی رغم انشعابات، ضربات و اقدامات رژیم در این سالها
- توسعه ارتباطات و تغییر نسبی دیدگاه عموم در سطح ایران نسبت به کردها
– رها شدن از قید و بندهای موجود سیاسی و بازگشت به ماهیت وجودی
– پایان نا امیدی، ترمیم شکافها و بازگشتی موثر به صحنه

سیاست و شعار شرق محوری (شرقِ جغرافیای کردستان در منطقه/کردستان ایران)، به معنای همکاری و هماهنگی احزاب و جریانات کردستان ایران است که می کوشد بدور از بی تقاوتی و یا آسیب رسانی به جنبش ایران یا سایر بخش های کردستان، در راستای منافع خود گام برداشته و مطالباتش را در چهارچوب جغرافیای مربوطه بجوید. این رویکرد نه به معنای تفکیک سرنوشت از ایران است و نه به معنای پشت کردن به کردستان ، بلکه در راستای منافع هر دو بخش نیز موثر خواهد بود.
از سویی در ایران،
- با تداوم رویکرد فعلی و تبعیضات قومی-مذهبی، خطر شیوع افراطیگری و بروز جنگهای مذهبی در ایران افزایش یافته و نیاز به نیرویی پیش قراول و میانه رو بیش از پیش احساس می شود.
- با تخلیه هیجانات عمومی در ٨٨ ، پیش بینی یک طغیان مردمی دیگر دشوار است.
- ائتلاف روحانی با اصلاحطلبان، بازماندگان جنبش سبز را در داخل دچار ریزش کرده و سطح خواسته ها را تا ازادی سران جنبش تقلیل داده است. و دیگر جریانات چپ،سلطنت طلب و ... ایران نیز فاقد توان، سازماندهی و استراتژی مشخص و روشن هستند. از اینرو کردستان می تواند همچون سالهای اول انقلاب به سنگر مشترک آزادی و مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوریت مذهبی تبدیل شود.
- کردستانی در صحنه، می تواند به مثابه کوریدور وعمقی استراتژیک برای اپوزسیون ایران به شمار آمده و دروازه ای برای گذار به دموکراسی ایران باشد.
و از سوی دیگر برای کردستان نیز،
-رفع فشارها و تهدیدات ایران بر کردستان عراق با محوریت احزاب کرد ایران
– اهرمی برای مقابله با تداوم دخالتهای ایران و گروههای مسلح شیعه در کردستان عراق
- ایجاد عمقی استراتژیک برای کردهای ترکیه
و همچنین اگر شرقِ کردستان، قدرتمند و در صحنه بماند به بازویی اجرایی و متحدی خودی برای سایر کردها تبدیل شده و بدون حضور شرق، پازل کردستان ناتمام خواهد ماند.

استراتژی شرق محور:
تلاش برای ایجاد گفتمان، هماهنگی، همگرایی، اقدامات و تصمیمات مشترک در میان احزاب، جریانات و فعالان داخلی
با تکیه بر پیوندهای نژادی، خاستگاه مشترک، دشمن مشترک، هدف مشترک، حوزه فعالیت و منافع مشترک

اهداف:
- تشکیل جبهه ای متحد در کردستان و توافق بر پلتفرمی مشترک
- تشکیل کنگره شرق کردستان، همگرایی عملی و کانالیزه کردن مبارزه احزاب در راستای منافع همگانی
- تبیین نقشه راه و تشکیل شورایی برای هماهنگی و رهبری
- تشکیل نیروی نظامی مشترک و آمادگی برای مقاومت مسلحانه در صورت نیاز
– بازگشت به جغرافیای حقیقی و مقاومت و سازماندهی در میان توده های مردم
- تلاش جهت جذب نیروهای مستقل و ایجاد زمینه برای مشارکت فعالان داخلی در آینده سیاسی
– گسترش حوزه فعالیت و دسترسی جغرافیایی احزاب از شمال تا جنوب
– ایجاد کانونی برای دیپلوماسی مشترک

در پایان باید افزود، با توجه به آنکه:
- برای کردهای ایران، از فرصت هایی چون مدار ٣۶ درجه، بهار عربی یا دولتی با شمایل صلح و آشتی خبری نیست،
- خواستهای بنیادین آنها مبنی بر فدرالیسم در ساختاری دموکراتیک و سکولار و توزیع عادلانه قدرت و ثروت، با چهارچوب کنونی نظام و قانون اساسی ایران در تناقض است،
- راههای دیالوگ و مذاکره مسدود است و در صورت میل به مذاکره نیز چیزی برای معاوضه در دست نیست، توسل به شیوه های قهرآمیز اجتناب ناپذیر است.
حمایت از استراتژی شرق محوری و تلاش برای موفقیت کنگره شرق کردستان، منوط به مشارکت فراگیر جریانات داخلی و احزاب، نخبگان، زنان، دانشجوبان و با اعتقاد بر اصول دموکراسی، پلورالیسم و سکولاریسم، نویدبخش روزهای خوب برای آینده کردستان، ایران و منطقه خواهد بود.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

سمانه گرمرودی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.