رفتن به محتوای اصلی

گیریم حماس تروریست هست امّا چرا با محمود عباس ضد تروریست به توافق دست نیافته اید؟
26.10.2023 - 21:50

پرسشی از دولت اسرائيل! چرا تاکنون با محمود عباس معقول برای تشکیل دولت مستقل فلسطین به توافق نرسیده اید؟

جنگ های حماس در آغاز تاسیس با سازمان آزادیبخش فلسطین هزاران کشته برجای گذاشت!

جناح فلسطینی های تحت رهبری محمود عباس کاملا معقول و منطقی هستند اما اسرائيل هیچگاه با آنها نیز به توافق نرسیده است.براستی چرا؟؟! 

وحشت اسرائيل از تشکیل دولت مستقل فلسطین در این هست که پس از بدست آوردن دولت فلسطینی ؛ آنها بتوانند ارتش مقتدر تشکیل دهند و در روابط بین الملی بتوانند از اعراب ثروتمند حمایت مالی بدست آورند و سلاح های بیشتر  از جهانیان بخرند و سپس به سراغ اسرائيل بروند!

بدبختی فلسطینی ها در آستانه سال ۱۹۴۸ هنگام تصویب سازمان ملل مصادف با دو دولت عربی و یهود در کنار یک دیگر نداشت رجال سیاسی با کفایت و دور اندیش بود!

تنها شخصیت فلسطینی ها مفتی فاشیست امین الحسینی بود که متحد هیتلر در کشتار یهودیان بود وکه پس از جنگ جهانی دوم  او را به هیچ نشست بین المللی راه نمی دادند.

بی خردی فلسطینی در جنگ های ۳۰ سال پس از فروپاشی امپراتور عثمانی در پایان جنگ جهانی اول بود که تا سال ۱۹۴۸ منطقه خاورمیانه توسط انگلستان اداره می شد و همواره بین اعراب و یهودیان جنگ و خونرریزی وجود داشت و هرگز نخواستند تشکیل دو دولت عربی و یهودی را بپذیرند که نسلهای بعدی از این واقعه بسیار منتقد بودند!

فلسطين (در زبان لاتين: Palaestina، زبان عبری: פלשת پلشت، زبان عربی: فلسطين) بصورت تاريخی و از دوران روم باستان به ناحيه‌ای گفته ميشده که بين دريای مديترانه و کرانه‌های رود اردن واقع شده‌است اما از جانب ديگر در عصر آهن، پادشاهی اسرائيل بر منطقه‌ای شامل اورشليم تا منطقه‌ای در نزديکی اسرائيل جديد و قلمروی فلسطينی حاکميت داشت و در غرب و شمال بخش عمده‌ای و نه تمام سرزمين اسرائيل را شامل می‌شد. پس از تقسيم شدن اين حکومت، بخش جنوبی به پادشاهی يهود و بخش شمالی به پادشاهی اسرائيل تبديل شد. بر اساس بررسی‌های ژنتيکی، جمعيت يهود و فلسطينی از لحاظ ژنتيکی تداخل دارند که در همين رابطه ادعای آقای منشه امير را تائيد می کند که گفته اند: اسرائيليان و فلسطينی ها پسر عمو محسوب می شوند.

اما سئوال اساسی ما در اينجاست چرا تاکنون يهوديان با پسرعموهايشان به توافق نرسيده اند تا بهانه های مختلف از دست حکومت های ارتجاعی وشبه فاشيستی ومذهبی مانند حکومت اسلامی خارج شود تابلکه منطقه وجهان برای هميشه به آرامش وصلح برسد؟
چرا تاکنون يهوديان با پسرعموهايشان به توافق نرسيده اند تا جلوی رشد اسلام گرائی و بنياد گرائی گرفته شود؟ چرا تاکنون يهوديان و پسرعموهای فلسطينی شان به کشتار يک وديگر پرداخته اند وبه صلح دست نيافته اند؟

 

 

اما از طرف ديگر در کشور اسرائيل استادان دانشگاهی يافت می شوند که معتقدند پلشتی ها متعلق به سرزمين کنونی اسرائيل و فلسطين نبوده اند بلکه آنها اقوامی راهزن و دزد دريائی بوده اند که در دوره قبل از ظهور حضرت مسيح از جزيره قبرس به سرزمين کنونی اسرائيل و فلسطين مهاجرت نموده اند که ذائقه شرارت و قتل و غارت از دوره گذشته راهزنی همچنان در ميان آنها بجای مانده است. پس برابر تئوری آقای منشه امير که می گويد اسرائيليان و فلسطينی ها پسر عمو محسوب می شوند اما از جانب ديگر با تئوری پلشتی های دزد وراهزن که به سرزمين کنونی فلسطين و اسرائيل مهاجرت کرده اند تناقض پيدا می کند.بعضی مدعيان اسرائيلی طرفدار تئوری پلشتی های دزد و راهزن مهاجر به بخش فارسی راديو اسرائيل نيز دعوت شده اند و آقای منشه امير با آنها به گفتگو نشسته است . آقای منشه امير که معتقدند، اسرائيليان و فلسطينی ها پسر عمو محسوب می شوند امادر برابر طرفداران تئوری پلشتی های راهزن و دزد دريائی مهاجر که با شواهد تاريخی کاملا بيگانه و غير علمی است، عليه آنها به اعتراض برنخاسته و از استدلال خود يعنی اسرائيليان و فلسطينی ها پسر عمو محسوب می شوند دفاع نکرده است؟ براستی چه سياست هائی در پشت پرده فعالند تا منطقه خاورميانه به آرامش نرسد؟ آيا دستهائی در کار است تا منطقه به آرامش نرسد؟خاورميانه از عهد باستان همواره جولانگاه جنگها و نقطه طلاقی بسياری حوادث تاريخ ساز بوده است و امپراتوری های تازه نفس هميشه بر سر خاورميانه جنگيده اند.حکومت اسلامی از آنجائيکه خود را يک امپراتوری تازه به دوران رسيده می پندارد ،قصد اعمال نفوذ و دخالت و توسعه امپراتوری شيعه در خاورميانه را دارد.خاورميانه هميشه منبع خوبی برای در آمدهای هنگفت برای کشورهای امپرياليستی بوده است برای نمونه«"يک مؤسسه تحقيقات استراتژيک با پشتيبانی مالی چهار کشور نروژ٬ سوئيس٬ قطر و ترکيه برای نخستين بار٬ تحقيقات ويژه‌ای درباره ميزان خسارت وارده به کشورهای خاورميانه بر اثر درگيری‌ها از سال ۱۹۹۱ تاکنون به انجام رسانده است. به ادعای روزنامه «الشرق‌الاوسط» ٬ ميزان خسارات وارده به کشورهای منطقه خاورميانه در اين مدت را دوازده هزار ميليارد دلار برآورد کرده است." اينکه دولت های امپرياليستی بدنبال پر کردن جيب خود هستند هيچ شکی نيست! آنها بدنبال منافع ملی و در آمد هستند اما حکومت هائی مانند ملايان بدنبال زمينه سازی جهت در آمد آنها بطور مستقيم و غير مستقيم تلاش می ورزند .آنها دنيا را غارت می کنند تا مردم شان در آسايش و مملکتشان آباد شود اما حکومت هائی نادان وارتجاعی مانند جمهوری اسلامی هستند که موقعيت غارت و چپاول را برای آنها مهيا می کنند! جمهوری اسلامی تا کنون در ۴۴ گذشته برای دخالت در منطقه در کشور های افغانستان ، عراق ، لبنان،فلسطين ، یمن و هر کجای دنيا که توانسته است از بودجه مردم ايران بکاهد و غارت کند تا در آنجا برای رسيدن نيات پليد خود سرمايه گذاری نمايد اصلا کوتاهی نکرده است اما چه چيزی عايد مردم ايران شده است ؟مردم ايران هرچه بيشتر بدبخت تر شده اند و هيچ چيزی نصيبشان نشده است! بهترين مبارزه ضد امپرياليستی بنظر من اين هست که حکومت ملی در ايران بر سرکار بيايد و برای مردم آسايش ،بيمارستان ، دانشگاه، کار ، مسکن ، آزادی ، همه تسهيلات را فراهم نمايد. اما جمهوری اسلامی پس از روی کار آمدنش به تمام دنيا خير رساند اما ايران را ويران کرد!نيروهای سياسی نيز تا کنون برخورد درست و مسئولانه ائی در مقابل رژيم اسلامی نکرده اند و از بيشتر مواضع ارتجاعی رژيم در مقاطعی حمايت کرده اند و برای مثال از مبارزه ضد امپرياليستی که خمينی براه انداخت و بقول دکتر ابراهيم يزدی ، خمينی می خواست چپ را فريب و خلع سلاح نمايد حمايت کرده است! موقعيکه روابط شاه با مسکو خوب شد از تبليغات راديو های وابسته به حزب توده کاسته شد ،چرا؟

اروپا و امريکا و شوروی با فروش سلاح و ارسال مواد ديگر يکبار در خراب کردن و يکبار در آباد کردن کشور های ثروتمند همچون ايران وعراق از آمدن خمينی و پيروزی انقلاب ارتجاعی و اسلامی سال ۵۷ سود بسياری بردند اما مردم ايران بدبخت شدند مهم اين هست که در کشور های ما حکومت هائی بر سرکار هستند که زمينه ساز بحران و جنگ و اعدام می شوند.متاسفانه گروهای سياسی مختلفی بجای روشنگری در ميان مردم در بازی های رژيم جنايتکار شر کت می کنند. وهم اکنون امپرياليست ها مانند امريکا رو سيه و چين و اروپا قرار است تا زمينه های بحرانی بزرگتری را بوجود بياورند تا برای ۳۰ سال آينده نيز سود ببرند. من يک جمهوريخواه هستم اما در بررسی تاريخی مسئله ايران و منطقه در سه دهه گذشته ،جمهوری خواهی بنده هيچ تاثيری بر تحليل مسائل تاريخی نخواهد داشت!
شاه با تمام قوا حافظ صلح خاورميانه بود و بالاخره صلح ۱۹۷۵ الجزاير را با عراق منعقد کرد و اين به ضرر سلاح فروشان جهانی بود اما خمينی زمينه های جنگ افروزی زيادی برای ايران و منطقه در خود داشت لذا می بايستی به قدرت می رسيد.شاه می گفت بايد صلح را تضمين کرد اما خمينی می گفت جنگ نعمت الهی است.کدام يک بايد در منطقه می ماند؟ هنگاميکه حسين شريعتمداری اعلام نمود بحرين به ايران تعلق دارد ، بلا فاصله ۳۵ ميليارد دلار اسلحه از جانب امريکا به کشور های حوزه عربی خليج فارس فرو خته شد و اين روند همچنان مانند ۳۰ سال گذشته همچنان ادامه دارد.خمينی زمينه ساز حمله صدام به ايران بود اما همه طرح ها برای بحرانی شدن منطقه از جانب ريخته شده بود.نتيجه اينکه بايد به مسائل پيچده وپشت صحنه دنيای کثيف سياست بايد آگاهی و اشراف داشته باشيم!تا مترصک دول خارجی نشويم!.

رمز مقابله با غرب برای کشورهای خاورمیانه در اتحاد با اسرائيل است نه تضاد با اسرائيل؟ این سیاست داشت به کرسی می نشست و عربستان و اسرائيل به روابط دوستانه دست یافته بودند اما رژیم اسلامی ایران مانع آن شد تا خاورمیانه باردیگر در آتش جنگ بسوزد ! اسرائيل نيز بايد هرچه سريعتر با پسرعموها و همسايگانش به صلح و زندگی مسالمت آميز در جوار يک ديگر دست بيابد ، درغير اين صورت ظن اين خواهد رفت که اسرائيل عامل کشمکش در منطقه شده است تا غرب سودببرد! همزمان با تشکيل کشور اسرائيل ، حمايت از کشور های اسلامی در برابر کمونيسم توسط غرب ادامه داشته است ،اين در حاليست که کشور های اسلامی همواره توسط دول غربی عليه اسرائيل نيز تحريک شده اند.آيا امريکا برای اسرائيل نقشه هائی در مد نظر دارد ؟

اگر به درستی و منصفانه به تاريخ قوم يهود در طول تاريخ مروری داشته باشيم ، يهوديان مظلوم ترين قوم بشری تاريخ می باشند.همه وقايع وحوادث کليدی تاريخ با نام قوم يهود رقم خورده است.اين قوم خود هيچگاه قومی لشگر کش و تجاوز گر و جنگجو وجهان گشا نبوده است.قوم يهود از جنگاوری وشمشير کشی سررشته ائی نداشته است، بلکه بر روی اين قوم جنگها آغاز نموده اند!آنها مهاجرترين قوم جهان يا به خواسته خود يا به زور جباران و ستمگران تاريخ بوده اند.يهوديان يکی از اولين بنيان گذاران اديان وفرهنگ و زبان و رسم الخط جهانند! اين قوم در کنار ديگر اقوام اوليه تا ريخ بشری جهان همچون فينيقيان ، آراميان ؛اکديان؛سومريان؛ آشوريان وبابليان که از پهنه تاريخ يا از بين رفته اند ويا درديگر اقوام مضمحل شده اند ؛ اما همواره از فلسفه تاريخی وجودی خود دفاع نموده است. برای آنکه از سامان خود حمايت نمايد دين و قوم خود را حتی برگزيده خداوند دانسته است. بخشی از تاريخ بشری به آنها تعلق دارد. در کنار ادوار تاريخی قوم يهود متحمل رنجهای بسياری شده اند.اما قوم يهود به واسطه دين و کتابت و رسوم و فرهنگ غنی وتاريخی در تمام زمينه ها که حتی باعث رشک وحسادت ديگر اقوام گشته اما همواره جاودانه مانده است!اين قوم بعد از رنجها وکشته های بی شماری بالاخره صاحب سرزمين تاريخی خود شده ا ست ؛ اما به تازگی اسکان وتاسيس کشور اين قوم از جانب بعضی دشمنان ديرينه شان زير سئوال برده شده است. در مقاله اخير خود تحت عنوان ،آيا دولت احمدی نژاد ـ مهرورز يا جنگ ورز است، رشته سئولاتی را مطرح نمودم که ناچارا ادامه پرسش ها متعدد را در ميان خوانندگان رناگزير شده است؟ در حال حاضر حزب الله و حماس در کنار رژيم اسلامی ايستاده است و نيروهای حزب الله وحماس به اندازه رژيم اسلامی ـ دشمن اپوزيسيون ايرانی است. فراموش نکنيم که کماندو های ترو ر رژيم عليه اپوزيسيون مانند واقعه ميکونوس از حزب الله لبنان تشکيل يافته شده بود.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!