رفتن به محتوای اصلی

در سالگرد انقلاب ژینا مراقب فتنه انگیزی دستگاه اطلاعاتی باشیم ؛ مروری بر جبهه دمکراسی خواهی از منشور 81 تا منشور مهسا ؛
02.08.2023 - 12:27

منشور 81/ 

بیانیه نشست برلین (جمعی از پشتیبانان طرح رفراندوم برای تغییر نظام سیاسی در ایران)

نشست برلین، سپتامبر 2005 - مهر 1384

 

 کنفرانس بزرگ هفت حزب و سازمان سياسی بود که برای تبادل نظر و امکان همکاری‌ها .

احزاب شرکت کننده 

حزب مشروطه ايران 

حزب دمکرات کردستان ایران 

سازمان فداییان اکثریت 

سازمان سوسیالیست‌های ایران

جمهوری خواهان ایران

دو حزب و سازمان دیگر یادم رفت 

از حزب‌ مشروطه ایران آقای دکتر اکمل دبيرکل حزب و من شرکت  داشتیم .

سخنگوی حزب دموکرات کردستان که نامش یادم نیست  .

آقای ممبینی  ، آقای مهران بیاتی از جمهوری خواهان 

دکتر بیات از سازمان سوسیالیست‌های ایران 

کنفرانس پراگ منشاء دغدغه رهبر درباره انتخابات آزاد

منتشرشده روی ژانویه 21, 2013

 

انتشار دو سند راهبردی اتحاد برای دموکراسی در ایران

منتشرشده روی فوریه 15, 2013

در راه ديالوگ ملی: سخنرانی و گفتگو

منتشرشده روی ژانویه 23, 2013

 شورای مدیریت گذار / شورای مدیریت تصمیم / مواضع حزب مشروطه ایران و سرانجام  منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)

 

منشور 81

منشور 81 شامل 12 یند که از حقوق بشر تا برابری کامل ایرانیان و انتخابی بودن همه نهاد های سیاسی را طرح می کند ولی مقده ای شد برای طرح ائتلاف جمهوريخواهان و مشروطه خواهان

. معتقدین به این رویکرد اخیرا نشستی در لندن داشته اند

 

۱. تعیین نوع حکومت از طریق همه‌پرسی و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار (بر مبنای اصل جدایی دین از حکومت) که در آن تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطه‌ی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می‌شوند و باید همه‌ی شهروندان از هر باور و قوم و جنسیت و گرایش جنسی در پیشگاه قانون، از حقوق و احترام برابر برخوردار باشند.

۲. حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران با پذیرش گوناگونیِ زبانی، قومی (اتنیکی)، مذهبی و فرهنگیِ آن.

۳. تمرکززدایی از قدرت با سپردن اختیارات مالی، اداری و سیاستگذاری به نهادهای منتخب استانی، شهری و ناحیه‌ای.

۴. تشکیل نهاد مستقل نظارت بر انتخابات و پذیرش نظارت نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی بر انتخابات.

۵. برگزاری انتخابات دموکراتیک برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید در فرآیندی شفاف و مشارکتی.

 

انتشار دو سند راهبردی اتحاد برای دموکراسی در ایران

منتشرشده روی فوریه 15, 2013

 

اتحاد برای دموکراسی در ایران ( DUI) دو سند راهبردی تحت عناوین » اهداف و برنامه ها» و «استرتژی انتخابات آزاد و منصفانه- برای گذار به دموکراسی در ایران» را منتشر کرد.

شورای سیاستگزاری «اتحاد برای دموکراسی در ایران» در نشست ادواری خود از جمله به بررسی دو سند مربوط به » اهداف و برنامه ها» و «استرتژی انتخابات آزاد و منصفانه- برای گذار به دموکراسی در ایران» پرداخت. کمیسیون های منتخب شورای سیاستگزاری، پیشنهاد های ارائه شده را بررسی کرده و با تکمیل و نهایی کردن سندهای تهیه شده مجددا آن ها را به نشست ارائه کردند. سند «استرتژی انتخابات آزاد و منصفانه- برای گذار به دموکراسی در ایران» قبلا برای اظهار نظر به کنفرانس پراگ ارائه شده بود. شورای سیاستگزاری سرانجام، این دو سند راهبردی را مورد تصویب قرار داد که اینک راهنما و مبنای حرکت و تلاش های «اتحاد برای دموکراسی در ایران» را تشکیل می دهند.

اهداف و برنامه ها

هدف «اتحاد برای دموکراسی در ایران» بسترسازی برای همگرایی و همآوایی بزرگ همه نیروهایی است که راه کار انتخابات آزاد بر اساس معیارها و موازین بین المللی را برای گذار به دمکراسی در ایران برمی گزینند. بر این پایه «اتحاد برای دمکراسی در ایران» نه یک حزب و سازمان سیاسی، بلکه نهادی است فرا حزبی، فرا سازمانی و مدنی. این نهاد می کوشد بسترساز و انسجام بخش برای تولید گفتمان های سیاسی دمکراتیک و تسهیل روند همگرایی و توافق نیروها برای گذار به دمکراسی در ایران باشد. برای این منظور»اتحاد برای دموکراسی در ایران» راهبرد و برنامه های زیر را در دستور دائمی کار خود قرار می دهد:

– کمک به پیشبرد استراتژی انتخابات آزاد و منصفانه براساس معیارها و موازین بین المللی.

– پیشبرد گفتگوی ملی در باره راه گذار به دموکراسی و نیز پیرامون گسل ها و تنش های اجتماعی در ایران برای ایجاد تفاهم و توافق.

– ایجاد همگرایی و همآوایی نیروهای خواهان دموکراسی.

– کمک به گسترش جنبشهای مطالباتی و اعتراضی در شکل مبارزات بی خشونت.

نفی استبداد و نقض حقوق بشر، نفی هرگونه تبعیض(جنسیتی، دینی و عقیدتی، قومی)، تلاش برای دموکراسی بر مبنای منشورجهانی حقوق بشر، جدایی نهاد دین از دولت و انتخابات آزاد برای گذر از نظام جمهوری اسلامی از مبانی مورد تاکید «اتحاد برای دموکراسی در ایران» است.

استراتژی انتخابات آزاد و منصفانه

هدف ما برقراری یک دموکراسی نمایندگی مبتنی برجدائی نهادهای دین وحکومت ازهمدیگر وبراساس معیارهای جهانی ومبتنی برمنشورحقوق بشر و پیمان نامه های وابسته به آن است.

برای گذار از استبداد دینی جمهوری اسلامی وپرهیز ازخشونت وکاستن ازهزینه های دوران گذار، ما با استفاده از تجربیات جهانی وتطبیق آن با ویژگی های ایران، استراتژی انتخابات آزاد و منصفانه رابرمی گزینیم.

استفاده ازاین راه کار از سال ۱۹۴۷ تا کنون به بسیاری ازکشورها در نیل به دموکراسی یاری رسانده وازاین رو یکی از معتبرترین وشناخته ترین راه کارهای گذار به دموکراسی درجامعه جهانی است.

درک ما از انتخابات آزاد ومنصفانه:

امروزه مفهوم انتخابات آزاد درفضای سیاسی ایران مقوله آشنائی است و ازجناحهای حاکم تا اصلاح طلبان ومخالفان بنیادین جمهوری اسلامی آن را بکار میگیرند، اما مقصود یگانه ای از کاربرد آن ندارند. با وجود اشتراکات فراوان درکنشگران سیاسی به دلیل ماهیت متمدنانه ومسالمت جویانه انتخابات که مبتنی بر خواست ورای مردم است، این اشتراکات دال بر برداشت دقیق وصحیح همگان ازمفهوم انتخابات آزاد ومنصفانه نیست.

بنا براین لازم می بینیم که ویژگی پروژه خویش را که برمبنای تعریف دقیق وصحیح از انتخابات آزاد ومنصفانه است تعریف کنیم:

1- استراتژی انتخابات آزاد و منصفانه، پروژه گذار ازنظامی است که ساختاروقوانین آن، برپائی یک دموکراسی سکولار و بدون تبعیض را درحوزه حاکمیتش ناممکن ساخته است. بنا براین با وجود نکات اشتراک با آنانی که انتخابات آزاد را یک جنبش مطالباتی از نظام موجود و کوششی برای اصلاح نظام می دانند، این استراتژی راه کاری متفاوت است. ما از جنبش های مطالباتی قویا حمایت می کنیم، ولی سرشت استراتژی ما نه مطالبه دمکراسی در چهارچوب این نظام، که برتحمیل مسیرگذار به دمکراسی به آن، استوار است.

ما درچهارچوب ساختارها وقوانین موجود که آشکارا مغایر با تعهدات و میثاق های بین المللی پذیرفته شده بوسیله خود نظام است، آزادانه ومنصفانه بودن انتخابات را ممکن نمیدانیم و وادار ساختن حاکمیت به تمکین به این استانداردهای جهانی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه شورای بین المجالس (مصوب مارس ۱۹۹۴ پاریس) را، اصل اساسی برای انجام پذیری انتخابات آزاد و منصفانه وازشرایط لازم برای تحقق این پروژه میدانیم. درک و هدف ما از انتخابات آزاد، برعکس کسانی است که نه برتمکین همگان به استانداردهای جهانی انتخابات آزاد ومنصفانه، که بر تمکین به قانون اساسی موجود پافشاری مینمایند. به عبارت روشن تر، هدف ما گذار از ساختار حقیقی و حقوقی استبدادی این نظام، و هدف آنان اصلاحاتی در چارچوب ساختار همین نظام است.

2- گروه دیگری از هموطنان ونیروهای سیاسی، اصولا انجام هرگونه انتخابات آزاد را با وجود جمهوری اسلامی ممکن نمیدانند و ضمن پذیرش اصل انتخابات منصفانه و آزاد، انجام آن را به فردای پس از گذار ازنظام حاکم محول می کنند.

ما مسلما با این اصل که درفردای پس ازاین نظام باید انتخابات آزاد تنها معیارحاکمیت باشد، نه تنها اختلافی نداریم که برآن پای می فشاریم . ولی تفاوت ما با آنان بیشتر برسر انتخاب راه کارهای گذار ازوضعیت موجود به دموکراسی است.متاسفانه تاکنون راه کار مجزائی ازسوی آنان ارائه نشده تا بتوان به مقایسه پرداخت. ما این احتمال را که رژیم در مرحله فروپاشی، از درون با شکاف مواجه شده و بخشی از آن برای حفظ پاره ای از امتیازات با اپوزیسیون همراه شود و تن به برگذاری انتخابات آزاد بدهد را نادیده نگرفته و از این فرصت استفاده خواهیم کرد.

راه کارهای عملی پیش برد پروژه:

1- ایجاد برتری گفتمانی – پروژه ای آینده را شکل میدهد که فضای سیاسی را ازآن خود کند و درسپهرمدنی نیز به صورت گفتمان غالب درآید.

امروز شعار انتخابات آزاد بنوعی شعاراصلی درفضای سیاسی شده است . اما پروژه انتخابات آزاد با هدف گذار از نظام، هنوز از اشتهار و مقبولیت کافی برخوردار نیست. شرط نخست موفقیت در اقدامات عملی در مقیاس ملی وبین المللی، کسب موفقیت در برتری گفتمانی است. برای این منظوراقدامات زیر باید انجام پذیرد:

الف- ایجاد کادر نظری گفتمان، برای توضیح، تشریح، تفهیم و تبلیغ این گفتمان درفضای روشنفکری، کنشگران سیاسی وفعالین مدنی وحقوق بشری و بردن آن به میان توده مردم با استفاده از رسانه ها و شبکه های اجتماعی.

ب- ایجاد انسجام فکری وگفتمانی از طریق استاندارد کردن مفاهیم ، مقولات وبرنامه های عملی به منظور جلب اعتمادعمومی نسبت به انسجام فکری وهمبستگی روشی وآرمانی کوشندگان این پروژه.

ج- استفاده از روشهای مدرن کمپین تبلیغاتی وبازاریابی سیاسی واستفاده از رسانه ها و شبکه های اجتماعی برای تثبیت وتفوق گفتمانی.

د- کوشش برای گسترش این گفتمان درحوزه گفتمانی جناحهای حاکم، به منظور شکستن انحصارگفتمانی درمیادین خاص حکومتگران .

2- جلب همکاری چهره های شاخص واثرگذار ملی و بین المللی.

3- کمک به وهمکاری با دیگران برای ایجاد ̋ شورای پیشبرد انتخابات عادلانه وآزاد ̋، متشکل از کوشندگان سیاسی ومدنی وحقوق بشری و نویسندگان و هنرمندان وفرهیختگان و دگراندیشان وزنان وجوانان ونمایندگان اقوام واقلیتهای مذهبی.

4- کمک به ایجاد گفتگوی ملی درباره مسائل مورد چالش درسطح ملی و برای تحکیم وفاق ملی وپل زدن برگسل های خطرناک اجتماعی و توسعه فرهنگ دیگرپذیری.

5- گسترش جنبش های اجتماعی با استفاده از روشهای مبارزه بی خشونت، برای ایجاد فشار درجهت تحقق پیش شرط های انتخابات آزاد و منصفانه، از جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی احزاب و تشکل های سیاسی و مدنی، و وادار ساختن حاکمیت به تمکین به آن با پذیرش استانداردهای جهانی.

6- ایجاد هسته های کمک به ̋ شورای پیشبرد انتخابات آزاد و منصفانه ̋ در نقاط مختلف جهان، مرکب از شخصیتهای ایرانی وخارجی.

7- کوشش درجلب حمایت بین المللی از این پروژه.

اتحاد برای دمکراسی در ایران

بهمن ماه 1391 ، ژانویه 2013

نوشته‌شده در گزارش، اسناد

 

در راه ديالوگ ملی: سخنرانی و گفتگو

 

منتشرشده روی فوریه 11, 2013

اتحاد برای دموکراسی در ايران، نشستی تحت عنوان » در راه ديالوگ ملی : سخنرانی و گفتگو» برگزار می کند.
در این نشست که روز شنبه 28 بهمن 1391 برابر با 16 فوریه 2013 در شهر کلن آلمان برپا می شود، حسن شريعتمداری، شهريار آهی، اسفنديار طبری، جمشيد طاهری‌پور و احمد پورمندی، سخنرانی و درباره » انتخابات آزاد؛ از چه ديدگاه و منظر، در کدام چارچوب و شرايط ، با چه هدف و برنامه » بحث و گفت وگو می کنند.

زمان: شنبه ۱۶ فوريه ساعت ۱۶ تا ۲۰
مکان: Caritas Zentrum
Stolze Str. 1a
50674 Köln

نوشته‌شده در گزارش

دومین سند هراس «نظام» از «انتخابات آزاد»

منتشرشده روی ژانویه 23, 2013

خبرگزاری نظامی- امنیتی فارس که ارتباط بسیار نزدیکی هم با سپاه پاسداران دارد، دومین سند هراس » نظام» از چشم انداز«انتخاب آزاد» را منتشر کرد.

چند روز بعد از اینکه یک مقام مسئول وزارت کشور رسما اعلام کرد که منشاء هراس رهبر جمهوری اسلامی از «انتخابات ازاد» کنفرانس پراگ است، خبرگزاری فارس با انتشار یک» گزارش تحلیلی» کوشید این » هراس» را مستند سازد.

این » گزارش تحلیلی» که » انتخاب آزاد» خواندن آن رابه همگان توصیه می کند، یک نمونه تکراری سناریو نویسی امنیتی و بهم بافتن زمین و زمان برای رسیدن به تحلیلی است که علاوه بر هراس سنگین و تلاش برای رهایی از سایه سنگین » انتخابات آزاد»، از اوج بی خبری تهیه کنندگان آن پرده بر می دارد.

«گزارش تحلیلی» می کوشد «انتخابات آزاد» را » واژه جدیدی » معرفی کند که همین روزها » ابداع» شده است. تهیه کنندگان این «سند» حتی اطلاع ندارند که دست کم 19سال است که این عبارت در متن فرهنگ سیاسی جهان حضور دارد . منشاء عبارت » انتخابات آزاد» ١۵۴ مین اجلاس شورای بین المجالس (پاریس، ٢۶ مارس۱۹۹۴) است که اصول اولیهً انتخاباتی را تعریف کرده و در منشوری به نام «اصول انتخابات آزاد و منصفانه» به تصویب ملل جهان از جمله جمهوری اسلامی رسانده است. بیانیه مربوطه به اتفاق آرا در قطعنامهُ ۱۹۰-/ ۴۹ سازمان ملل متحد در ۲۳ دسامبر۱۹۹۴ گنجانده شده وهمه ملل عضو سازمان را (از جمله جمهوری اسلامی ایران) به رعایت آن ملزم کرده است.

نوشته‌شده در گزارش

 

کنفرانس پراگ منشاء دغدغه رهبر درباره انتخابات آزاد

منتشرشده روی ژانویه 21, 2013

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، اعتراف کرد که «دغدغه رهبر معظم انقلاب درباره کلید واژه «انتخابات آزاد» از کنفرانس پراگ که در آبان ماه سال ۹۱ برگزار شد نشات می گیرد.»

عبدالرضا داوری مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در گفت و گو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس ـ وابسته به سپاه پاسداران ـ گفت که سومین نشست دوره‌ای گروه‌های ایرانی پس از کنفرانس‌های استکهلم و بروکسل در پراگ و با حضور تمام جناح ها برگزار و موضوع انتخابات آزاد مطرح گردید.

این مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی که «کلید واژه انتخابات آزاد» را «یک نقشه راه آمریکایی ـ انگلیسی» معرفی کرد، اظهار داشت: » در همان کنفرانس پراگ نیز بر ضرورت تشکیل یک شبکه الجزیره ایرانی با راهبرد انتخاباتی تاکید شد تا فضا به گونه ای آماده شود که کسانی همچون موسوی خویینی ها و مهدی کروبی در انتخابات شرکت کنند و در حقیقت آن ها به دنبال قرائت خود از انتخابات آزاد بودند.»

عبدالرضا داوری، گفت:» طی سه ماه گذشته در سخنان منعکس شده یکی مسئولان عالی نظام بیش از ۷۴۲ بار از واژه انتخابات آزاد استفاده شده است.»

خبرگزاری فارس در پایان این مصاحبه ، گزارش کوتاهی از کنفرانس پراگ به شرح زیر داده است:

کنفرانس پراگ، دورخیزی برای انتخابات

نشست دو روزه‌ای تحت عنوان «اتحاد برای دموکراسی»آبان ماه سال جاری با حضور چهره‌های مختلف سیاسی ضد انقلاب در پایتخت جمهوری چک تشکیل شد که موضوعاتی همچون گفت‌وگوی ملی، انتخابات آزاد و قومیت‌ها از جمله موضوعات مورد بحث در این کنفرانس بودند.

در دو روز اصلی این نشست سه جلسه مختلف تشکیل شد و در پایان شرکت‌کنندگان در قالب کارگاه‌های مختلف به بحث و بررسی در مورد مسائل مربوط به سیاست، اقتصاد، رسانه، انتخابات، مسائل فرهنگی و هنری پرداختند».

منبع: خبرگزاری فارس

نوشته‌شده در گزارش

 

 

اختتامیه کنفرانس پراگ

 

بیانیه نشست برلین (جمعی از پشتیبانان طرح رفراندوم برای تغییر نظام سیاسی در ایران)

 

«منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)»

انتشار «منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)» از سوی شش نفر از مخالفان حکومت ایران

جمعه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۱

ایران گرفتار بیداد نظامی ضد تاریخ است. ادامه 26 سال جباریت و استبداد خانمان سوز حكومت مذهبی در ایران عمدتا جز ویرانی بنیان‌های ملی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی كشور و بر باد رفتن نیرو و توان مادی و معنوی ملت ایران ثمری نداشته است. بقای غیر طبیعی این نظام تا امروزعلاوه بر وجود دستگاه سركوب و شرایط داخلی و بین المللی، بیش از همه مدیون قصور مخالفان و آزادی خواهان دموكراتی است كه نتوانسته‌اند در جهت تاریخ به سوی قطب مخالف استبداد مذهبی با یكدیگر همكاری كنند. حاصل تجاوز مستمر حكومت اسلامی به حقوق مردم ما، ایران را در معرض خطر و تلاشی قرار داده است. اكنون ادامه حاكمیت رژیم جمهوری اسلامی بزرگترین خطری است كه كشورما را تهدید میكند.

برای مقابله با این خطر خانمان سوز تنها یك حركت فراگیر سیاسی ــ اجتماعی كه نیروهای دمكرات جامعه را در بر گیرد میتواند چاره اساسی فراهم كند و برای نجات ایران از استبداد و ارتجاع داخلی و تهدیدهای خارجی پیكار موثری را سازمان دهد. در سالهای سیاهی كه بر میهن ما گذشته است ، نیروها و سازمانهای اپوزیسیون با همه كوشش و مبارزه خود علیه رژیم حاكم ، نتوانسته‌اند به عنوان یك جنبش ملی ــ دمكراتیك، بدیلی متناسب در برابر رژیم جمهوری اسلامی به وجود آورند. وقت آنست كه همه این نیروها ضرورت زمانه را درك كنند و در عین تاكید برهویت تشكیلاتی ، آرمانی و سیاسی خود، با توافق و تعهد بر روی یك سلسله اصول و ارزشهای دمكراتیك و حقوق بشری با یكدیگر همكاری كنند. در بستر همین همكاریها است كه می توان به گفتمان جدیدی در جهت شكل گیری یك حركت ملی دست یافت.

نشست سپتامبر 2005 برلین با شركت ما، جمعی از پشتیبانان طرح رفراندوم برای تغییر نظام سیاسی در ایران، به منظور چاره جوئی برای گشودن راه همكاری به سوی دمكراسی و چگونگی جایگزینی نظامی دمكراتیك بجای رژیم جمهوری اسلامی برگزار شد. شركت كنندگان در این نشست به نام خود و نه به نمایندگی از سوی سازمانها و نیروها گرد هم آمده بودند.

این جمع نه ائتلاف و نه اتحاد جبهه ای و نه در صدد تشكیل حزب و سازمان سیاسی جدیدی است و نه ادعای رهبری دارد. هدف اصلی آن آسان سازی امر ضروری همكاری و همسوئی آزادیخواهان طرفدار استقرار دمكراسی در ایران است. مخاطب ما همه كسان و نیروهائی هستند كه ضرورت این همكاری را دریافته اند. علاوه بر این، طیف وسیعی از جوانان ، دانشجویان ، زنان و فعالان فرهنگی و سیاسی مبارزی كه به دلایل مختلف در سازمان‌ها ی سیاسی موجود متشكل نیستند، نیز مخاطبان این حركت دمكراتیك اند. اگر نیروی عظیم آزادیخواهان میهن ما این سرمایه درخشان مادی و معنوی ایران به هماهنگی و همسوئی لازم سیاسی دست یابد، پایان كار رژیم جمهوری اسلامی اعلام شده است. یكی از اهداف مهم ما امضا كنندگان منشور زیر زمینه سازی در این امر است.
.
بعنوان گامی در این جهت ما منشور خود را برای آگاهی هم میهنان عزیز منتشر می كنیم و برای تحقق اهداف آن فعالانه تلاش خواهیم كرد.

1 ـــ ما معتقدیم جمهوری اسلامی نظامی است تام گرا (توتالیتر) مبتنی بر استبداد مذهبی، كه حق حاكمیت و قانونگذاری را از شهروندان ایران سلب كرده است. تجربه ثابت كرده كه این نظام اصلاح ناپذیر است؛ بنابراین هیجگونه سازش یا مصالحه ای با این نظام ممكن نیست. از این رو نظام جمهوری اسلامی باید كلا برچیده شود و جای خود را به نظامی مبتنی بر حق حاكمیت و آراء شهروندان ایران دهد.
2 ـــ مامدافع كلیه حقوق و آزادی های تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن و خواستار نهادینه شدن آن ها در قانون اساسی نوین ایران هستیم.
3 ـــ ما خواهان استقرار نظام سیاسی ای هستیم كه در آن دولت (= ستیت = اتا) فقط ناشی از اراده مردم باشد. این اصل به این معنا ست كه حقانیت حاكمیت نه موروثی است، نه الاهی و نه برخاسته از هیچ مكتب و مسلك یا جباریتی بیرون از اراده شهروندان جامعه. حاكمیت فقط برخاسته از خواست و اراده ملت ایران است.
4 ـــ بیان مشخص این خواست در نظام دمكراسی پارلمانی است. ما معتقدیم كه این نوع دمكراسی نتیجه تجربه بشریت و توفیق نسبی آن در پاسخگویی به دو امر مهم تامین آزادی‌های سیاسی و عدالت اجتماعی است.
5 ــ ما خواستار جدایی دین از دولت (= ستیت = اتا) هستیم. ما انسان را در انتخاب باور وجدانی خود - دینی یا غیر دینی ـ صاحب حق، مختار و آزاد می شناسیم.
6 ــ ما به برابری حقوقی كامل ایرانیان، صرف نظر از جنسیت، نژاد، قومیت، زبان، عقیده، مذهب و دیگر خصوصیات شخصی افراد بشر، اعتقاد دا ریم، و هرگونه تبعیض ونابرابری مبتنی بر این گونه تفاوت ها را نفی می‌كنیم.
7 ــ ما خواستار برابری حقوقی کامل زنان با مردان در همۀ عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستیم و بر رفع خشونت و آزارجنسی و جنسیتی تاکید می کنیم.
8 ـــ ما دخالت حكومت در حوزه زند گی شخصی و روابط خصوصی افراد را نفی می كنیم. وظیفه اصلی حكومت در مورد روابط بین افراد جلوگیری از تجاوز شهروندان به حقوق یكد یگر است.

9 ـــ ما معتقد یم به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اقوام ایرانی (بر اساس اعلامیه جهانی‌حقوق بشر و ملحقات آن) به تحكیم اتحاد ملی و یكپارچگی كشور ایران مدد خواهد رساند. ما ضمن باور به حفظ تمامیت ارضی ایران تاكید می‌كنیم كه این امر نباید بهانه ای برای هرچه متمركزتر كردن نظام حكومتی شود. ما معتقد به سازماندهی نظام اداری كشور بر اساس اصل عدم تمركز (= سپردن حدا كثر ممكن امور اداری و چگونگی مصرف بودجه های عمرانی به نهاد های محلی) و رعایت حقوق فرهنگی همه اقوام كشوریم. تصمیم گیری در باب مناسبترین شكل این گونه نظام به عهده نماینده گان مردم در مجلس موسسان است.
10 ــ ما مخالف كاربرد هرگونه خشونت از سوی ارگان های حكومت هستیم، و توسل به شكنجه، مجازات های خشن و ناانسانی و از جمله اعدام، را نفی می كنیم.
11 ــ ما معتقد یم كه یكی از وظایف بزرگ دولت كمك به گسترش عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار محروم و زحمتكش جامعه و كمك به توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر در مناطق محروم و عقب افتاده كشور است. اجرای سیاست عدم تمركز اداری باید در چشم انداز گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعی صورت گیرد.
12 ــ ما مخالف تروریزم و تبلیغ و ترویج خشونت به هر شكل و در هر شرایطی هستیم و خواهان آ نیم كه رو ابط بین المللی ایران با همه كشورهای جهان بر اساس موازین صلح و احترام متقابل، و رعایت منشور سازمان ملل متحد و مصالح ملی ایران گسترش یابد. ما مدافع پیمان های جهانی ناظر بر تثبیت صلح و امنیت، د فاع از حقوق بشر، و حمایت از توسعه اجتماعی، اقتصادی و حفظ محیط زیست هستیم.
13 ــ ما مدافع حل صلح آمیز اختلافات بین المللی و خواستار عدم گسترش سلاح های كشتار جمعی و محو كامل این سلاح ها هستیم.
14 ــ ما ضمن مخالفت با هرگونه برخورد انتقام جویانه و خشونت‌آمیز، به حق ایرانیان برای تعقیب و مجازات قانونی كسانی كه در گذشته به حقوق مردم تجاوز كرده اند، در چهارچوب اصول این منشور، احترام قایلیم و معتقد یم به این گونه مسایل باید از طریق كمیسیون‌های حقیقت یاب آشتی ملی یا در داد گاه هایی صالح به صورت عادلانه و علنی رسیدگی شود.
15 ــ ما برآنیم كه اصول یاد شده در بندهای 2 تا 13 این منشور مبنا و اساس تدوین قانون اساسی آینده ایران قرار گیرد؛ پیش نویس چنین قانونی كه در مجلس موسسان تدوین خواهد شد، در یك همه پرسی آزاد و نظارت شده از سوی ارگانهای بی طرف داخلی و بین المللی به آرای عمومی شهروندان ایران گذارده می شود. در همین همه‌پرسی است كه شكل نظام آینده كشور نیز با آرای عمومی مردم تعیین خواهد شد.

نشست برلین، سپتامبر 2005 - مهر 1384

neshast_berlin@yahoo.com

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

دیدگاه‌ها

آقای باقرزاده

مسکوویچ... پیکان جوانان
من یک دوستی داشتم تو اتحاد شوروی که الان حدود هفتاد سالی سن داره. این رفیق ما یه مسکوویچ دست دوم درب و داغون داشت... هر دفعه هم که ما سوار ماشینش میشودیم این ماشین خراب میشه و هنوز سوار نشده باید پیاده میشودیم تا هلش بدیم. هر دفعه هم بعد از اینکه ماشینش راه میفته و ما نفس نفس زنون سوار میشودیم این رفیق ما یک چیز میگفت .........................میگفت ماشین فقط مسکوویچ......
بعد هم ادامه میداد که یادش بخیر سال ۱۹۷۰ یک .مسکوویچ. جوانان خریدم نمیدونید چی بود. مسکوویچ قرمز رنگ با تودوزی مشکی فرمونش رو هم عوض کرده بودم و فرمون مارکسیست لنینیستی گذاشته بودم. آخر هفته با بر و بچه ها حزب کمونیست مسکو گازش رو میگرفتیم طرف شمال... از مسکو تا لنین گراد رو دو ساعته میرفتیم. یک دفعه پلیس راه گذاشت دنبالمون هر چی گاز داد و هرچی آژیر کشید نتونست بهمون برسه. مسکوویچ جوانان ٢٠٠ کیلومتر رو راحت میرفت. رو سپرجلو هم دو تا نورافکن اضافه با عکس فیدل و چگورا گذاشته بودم خیلی شیک بود. آخر هفته ها شمال لنین گراد چه حالی میداد. نه دیگه هیچ ماشینی میکوویچ جوانان نمیشد این دفعه آخری که ماشینش رو هل دادیم و بعد نفس نفس زنون سوار شدیم
باز رفیق تبریزی شروع کرد که یاد استالین و لنین بخیر... یکی دیگه از دوستان
گفت تبریزی سر جدت پیشه وری بی خیال شو.. تو بابا دهن ما رو با این مسکوویچ
...جوانانت گائیدی.. ما که هر چی یادمون میاد داشتیم این ماشین کمونیستی.. قراضه تو رو هل میدادیم. ما هرروز باید این ابوطیاره تو رو تو سر بالائی هل بدیم و هی داد میزدیم بذار دو بذار دو و کونمون پاره میشود.. بعد تو حکایت..مسکوویچ.جوانان و دو ساعته چالوس ولنین گراد رفتن رو تعریف میکنی. بیا همین حالا بریم دم یک بنگاه اتومبيل تو دانمارک ببینیم شاید یک .پیکان جوانان پیدا کردیم با این ...مسکوویچ کیری تو عوض کنیم هم تو به آرزوت میرسی هم ما از شر هل دادن این ابوطیاره راحت میشیم. ۵۵ سال پیش یک .. جوانان مسکووبچ داشتی بابا..خیلی هم خوب من میگم چاخان هم نمیکنی... ٢٠٠ کیلومتر راحت میرفت یک ساعته هم از تو
مسکو میرسوندت لنین گراد پلیس راه هم بهت نمیرسید، همه هم میمردن برای رنگ قرمز.و سرخ.. از همه ماشین های دیگه هم بهتر بود. ولی آخه ۵۵ سال گذشته صد مدل جدید ماشین اومده..ایر بگ دارن..ترمز آ ب اس دارن.. جی پی اس دارن...هزار کوفت و زهر مار دیگه دارن... تو هنوز میگی حکومت فقط کمونیستی
من باقرزاده به خودم گفتم باید این حکایت رو برای دوستان سلطنت طلب پادشاهی خواه و کمونیست بی وطن تعریف کنم.. حکایت سلطنت پهلوی و رژیم کمونیستی هم شبیه همین حکایت هست. با اینکه هی بگی اون دوره خیلی خوب بود مشکل کسی حل نمیشه. حالا اگر همه هم قبول کنن که اون دوره خیلی خوب بود ولی آخه بابا ۵۵ سال ازش گذشته همه دنیا ۱۰۰ سال رفته جلو نمیشه که ما ۵۵ سال بر گردیم عقب و تازه از نو .. پیکار جوانان و مسکوویچ کارگری سوار بشیم. حالا اگر هم که حتما میخواهید .. جوانان سوار بشین باید یک فکری به حال ایر بگ و ترمز آ ب اس و سیستم جی پی اس براش بکنین...

جمعه, 04.08.2023 - 22:41 پیوند ثابت
آقای باقرزاده

این کمونیست ها آب دهانی به صورت هر ايرانی ست و هم اصلآ.. ننگ بشريت متمدن امروز..
نسلی که حتا برجسته ترين حقوقدان آن هم همچنان ملاباز است.. نسلی که سوپر چپ ها و اولترا راست های متلآ خردمند و فرزانه آن يا خائن وطن فروش بودند و يا غرق در ايدئولوژی های ضد آزادی و عاشق انورخوجه و استالين و يا مريد علی شريعتی و خسرو گلسرخی کجا میتوانست ايرانی بهتر از اين ويرانسرای پر از ظلم و جنايت و فقر و بدبختی و گرفتاری را تحويل نسل امروز دهد.
از اينروی نسل بلاکشيده امروز تا میتواند بايد از نسلهای پيش از خود دوری جويد. زيرا که آن متلآ روشنفکران شيک و فکلی دانمارک رفته که حتا پس از نابودی ايران بدست روضه خوان ها بدنبال انقلاب شکوهمند کمونیستی خودشان هم هنوز به سکولاريسم عملی نرسيده و در هزاره سوم هم همچنان مقلد و محتاج تقليد از پير و مراد و شيخ و ملا و درويش خانقاه و ايدئولوگ و استفتاء و فتوا و حکم جهاد .مولا ماکس و لنین.. هستند، جز بدبختی بيشتر..چيز ديگری ندارند که بتوانند به اين ميليون ها قربانی فنا شده خود بدهند...

جمعه, 04.08.2023 - 21:29 پیوند ثابت
تبریزی

"..... آبجی تبریزی گفت: جمهور فدرالیسم شوروی ..... " نخست آن که من در نوشتاری نوشته ام که فدرالیسم به سبک شوروی را در ایران نمی توان پیاده کرد! دوم آن که من مانند توده ای ها دچار بیماری شوروی پرستی نیستم، سوم آن که در زمان کنونی و پس از فرجامی که شوروی دچارش شد کسی باید مغز خر خورده باشد که خواستار پیاده شدن رژیمی مانند رژیم شوروی در ایران یا هر جای جهان باشد! سخن کوتاه، من کمونیست هستم اما شوروی پرست نیستم! شوروی بی شوروی!

جمعه, 04.08.2023 - 16:58 پیوند ثابت
آقای باقرزاده

این دو روز تعطيلي توی کافی شاپ خانه ای علی آباد نشسته بودم ....بیحوصله بودم طبق عادت همیشگی مجله را برداشتم ورق زدم مداد لای آن را برداشتم همینکه توی دلم خواندم چهار عمودی
ایرانگوبال... گفت.. بگو... بلند بگو
گفتم سه کلمه چند حرفیه
از همه چیز برتر است
آبجی تبریزی گفت : جمهور فدرالیسم شوروی
شوهر ملیحه محمدی گفت : حزب الله لبنان فلسطین آیت الله مفتح
الاغ ع.ب.تورک اوغلی گفت : علف جو و یونجه
اقای کردی گفت : علم و دانش مشروطه
مش باقر پشت سر هم گفت : پول.. طلا ... سکه
گفتم : مش باقر اینها نمیشه
گفت : پس بنویس مال لواط اختلاس
گفتم : مش باقر بازم نمیشه
گفت : جاه جمکران مستراح.. فرنگی
خسته شدم با تلخی گفتم : نه نمیشه
دیدم ساکت شد
ننه ای کیانوری گفت :اسلام سیاسی سوسیالیسم علمی
سیامک که تازه از سربازی آمده بود گفت : کار بار صفا
... خندید و گفت : وام ازدواج و طلاق
سرکار استوار از آن وسط بلند گفت : فيدل چگوارا سیاهکل
بابای فرخ نگهدار گفت : پیش به سوی شکوفایی جمهوری اسلامی
کدخدا گفت : خداوند رنگین کمان
خنده تلخی کردم و مداد را گذاشتم سرجایش اما فهمیدم تا همه شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی حتی سه کلمه چند حرفی آن هم درست در نمیآید باید جدول کامل زندگیشان را داشته باشی بدون آن همه چیز بی معناست هرکس جدول زندگی خود را دارد هنوز به آن سه کلمه چند حرفی جدول فکر میکنم.....
شاید کودک پابرهنه بگوید کت کفش و کلاه
کشاورز بگوید برف باران محصول
لال بگوید حرف حرف حرف
ناشنوا بگوید صدا صداد صدا
نابینا بگوید نور بر تاریکی پیروز است
و من هنوز در فکر.مهسا نیکا.و..توم...!

پ., 03.08.2023 - 23:27 پیوند ثابت
منوچهر میرزایی

آقای توکلی، شما موضوع مهمی را در ارتباط با فعالیت کنشگران سیاسی ایرانی در اروپا در زمینه درانداختن بحث و ارائه طرح و نظر برای ساماندهی مبارزات اپوزیسیون ایرانی برای تحقق دمکراسی در ایران، طرح کرده اید که موضوع بسیار جالب و ارزشمندی است. اما من با شناختی که از شما دارم معتقدم که با بی دقتی یکی از اولین اقدامات در این زمینه را بطور کلی نادیده گرفته اید. شما در اینجا اعلام می کنید که اولین تلاش در این زمینه فعالیت شما و چند نفر از دوستانتان تشکیل یک کنفرانس در کپنهاگ در سال ۲۰۰۵ بوده است با حضور نمایندگان سازمانهای گوناگون از جمله مشروطه خواهان، سازمان اکثریت و همچنین مجاهدین خلق. کنفرانس مورد نظر من که شما نمی توانید از آن بی اطلاع بوده باشید کنفرانسی است که با عنوان دفاع از دمکراسی در ایران ( چیزی در این حدود ) در سپتامبر ۱۹۹۷ یعنی هشت سال پیش از کنفرانس مورد نظر شما، در مالمو سوئد و با حضور فرهاد فرجاد نماینده حزب دمکراتیک مردم ایران، مهران براتی نماینده سازمان‌جمهوری خواهان ملی ایران، نمایندگانی از حزب مشروطه ایران، سازمان فدائیان اکثریت، حزب کمونیست کارگری ایران، سازمان راه کارگر و جبهه مقاومت ملی ایران در طول سه روز برگزار شد. شما از این تلاش انجمن دفاع از دمکراسی در ایران، در مالموی سوئد که بغل گوش شما انجام شده است اصلا نام نبرده اید. البته من این را از سهل انگاری و عدم دقت شما می دانم. اگر فراموش کرده اید شما می توانید از آقای محسن کردی که در آنزمان ساکن مالمو بوده است و فعالین سیاسی ایرانی آنزمان که هنوز در مالمو سکونت دارند و یا آقایان مهران براتی و فرهاد فرجاد سوال کنید! شایسته است که اگر بدرستی تذکر من پی بردید گفته های خود را در اینمورد تصحیح کنید!

پ., 03.08.2023 - 16:31 پیوند ثابت
یاشار

سلام و عرض ادب خدمت خوانندگان.جناب تبریزی از اینکه تو آدم باسوادی هستی شکی نیست،واز اینکه میدانی ایران متشکل از ملل ترک فارس کرد لرعرب بلوچ گیلک واز مذاهب شیعه سنی واز گروهای مذهبی گلیمی مسیحی بهایی زرتشتی یارسانی ...تشکیل شده شکی نیست،وباز از اینکه میدانی با شعار یک زبان یک ملت یک دولت اتنیک فارس در این صد سال چه بلایایی بر سر مردم اصیل ترک کرد لر عرب بلوچ ترکمن گیلک ..آمده شکی نیست،وبازاز اینکه استعمار استثمارواسمیله گری وشونیسم تمامیت خواهان مرکز گرا چه بلایایی بر سر دیگر ملل آورده شکی نیست،وجناب تبریزی باز از اینکه خوبه خوب میدانی ایران کشور رنگین کمان میباشد در ن شکی نیست،واز طرفی انصافا خوبه خوب میدانی تمام کشورهای مرفه مدرن آزاد ..همگی با ساختار فدرالیستی اداره میشوند در ان هم شکی نیست،وحتی کشورهای انگلیس ژاپن فرانسه با آنکه کلمه فدرال ندارند ولی در عمل باز ساختار فدرالیستی مردم سالار اداره میشوند در ان شکی نیست،وباز جناب تبریزی خوبه خوب میدانید برای ایران رنگین کمان هم فدرالیستی مردم سالار بی بدیل ترین گزینه است باز در آن شکی نیست....واز طرفی شما یک کومونیست ائدولوژیکی هستی در آن هم شکی نیست( دیکتاتوری طلبی وتمامیت خواهی ائدولوژیکی)، ازاینکه شما میدانید ساختار فدرالیستی مردم سالار میانه روی وعدالت طلب نسبی،ونفی کننده هر نوع نوع نژاد پرستی تند ونفی کننده هر نوع تمامیت خواهی را در ذات خود دارد ،وباز میدانی فدرالیسم مردم سالار در ذات خود تعامل و تبادل واحترام متقابل با دیگران را در ذات خود دارد ،وباز میدانید فدرالیسم مردم سالار در ذات خود با احترام گذاشتن به تفاوت ها ،رقابت سازنده را جای گزین رقابت تخریبی میکند ،ویاز جناب تبریزی خوب میدانید فدرال طلبان خود اولینی هستند که در مقابل تجزیه طلبان قرار میگیرند،وبا هزاران دلیل ساختار فدرالیستی را بهتر از کوچک شدن با استقلال میدانند،.....
وباز مشخصه مشخص است شما هی به این در به آن در میزنید وهمی ریسمان میبافید وزمینو زمان را به میزنید وهمی زیر آبی ورندانه از ته دل تلاش میکنید هژمونی تمامیت خواهی اتنیک فارس بدتر از این صد سال ادامه داشته باشد ..
وباز تو با انتخاب اسم تبریزی برای استتار خود(برای اختلاف انداختن بین ترکان) نشان میدهی چه قدر حفظ هژمونی اتنیک فارس برایت یک جهاد است.
سلام بر اتحاد وعدالت نسبی با ساختار فدرالیسم مردم سالار ...
ودور بادد هر گونه تجزیه طلبی وهر نوع تمامیت خواهی نژاد پرستی متوهمانه

پ., 03.08.2023 - 12:07 پیوند ثابت
ع.ب.تورک اوغلی

سالام
دراین گونه نشستها بایدنمایندگان واقعی ملل که سیاسیون استخوانداری هستند.حضورداشته باشند.
وجودافرادی مثل نوری زاده سمی دراین نشستهاست.
عقده های درونی ازبکارگیری کلمات اقوام خودنمایی میکند.
ملل ایران راقوم خواندن توهین به کل ملل میباشد.
بیسوادی وعقده های درونی این افرادبخوبی دراین اعلامیه دیده میشود.
درموردزبان رسمی هیچ کلمه ایی نیامده است.این دقیقا نشان ازوجودونفوذپان فارس فاشیست
ونزادپرست رادراینجا ظاهرمیسازد.
زبان فارسی فقط بایدبرای فارس زبانها باشد،زبان رسمی زبان انگلیسی وهرملتی درکنارآن زبان ملی
خودرا داشته وبخوانند.
زبان قاتل وعقب ماندگی را دراین صدسال دقیقن می بینیم.
این نشست هم همچون دیگرنشست ها سرنوشتی مختوم خواهدداشت.
عوامفریبی دیگرکارسازنیست،وجودنوری زاده یعنی شکست این نشست واعلامیه.

پ., 03.08.2023 - 08:44 پیوند ثابت
تبریزی

هر خانه ای برای آن که آباد شود در آغاز باید آشغال هایش جارو شده و دور ریخته شوند، خانه ای که پر از آشغال باشد را نمی توان رنگ کاری کرد و یا باغچه اش را گل کاری کرد و .....

ایران گلوبال را اگر ما مانند یک خانه بدانیم پس از آن که درش به روی آشغال ها باز شد دیدیم که چه بر سر ایران گلوبال آمد و این آشغال های علاف و بیکار چه تحفه ای از آب درآمدند و چگونه ایران گلوبال را پر از هرزنامه های رنگارنگ کردند!

ایران نیز مانند ایران گلوبال است، بدون جارو کردن آشغال های دست و پاگیر آباد کردن ایران و سخن گفتن از انتخابات آزاد و دموکراسی مانند بردن آب در آبکش است! (به نوشتاری در لینک زیر نگاه کنید)

https://iranglobal.info/node/57922

از اینها گذشته ساختار رژیم ولایت فقیه سرمایه داری بر پایه کلپتوکراسی است و تنها رژیمی که نه تنها مردم ایران بلکه همه مردم جهان بدان نیاز دارند یک رژیم کمونیستی است اما پیامد یک رژیم پارلمانتاریستی یک رژیم سرمایه داری بر پایه نئولیبرالیسم خواهد بود نه یک رژیم کمونیستی!

پ., 03.08.2023 - 03:02 پیوند ثابت
یاشار

سلام و عرض ادب ،در بند ۹ مطالب فوق ،که به رسمیت شناختن حق حقوق فرهنگی سیاسی اقتصادی زبانی... مدیریتی ملل تشکیل دهنده ایران بر اساس
حقوق بشر وجود دارد،...وهمه میدانیم این یعنی فدرالیسم. اگر صداقتی در بند ۹ وجود دارد،چرا آشکارا از این کلمه استفاده نشده است؟!اگر فعالین جملگی در مورد جمهوری فدرال دمکراتیک ایران به تفاهم تضمینی برسند،تقریبا تمام ۷۰ درصد ملل تشکیل دهنده ایران، با همراهی بیش از ۵۰ درصدی ملت فارس زبان شما را همراهی خواهند کرد.هر نوع اتحاد اتفاق مجمع ....اگر فدرالیسم را تضمین نکند به نتیجه نخواهد رسید ،چون تقریبا تمام ملل تشکیل دهنده ایران(۷۰درصدتقریبا) فدرالیست هستند وبقیه جمهوریخواه حقوق بشری،بقیه ساختارها حواشی هستند

چ., 02.08.2023 - 15:42 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.