رفتن به محتوای اصلی

آقای رضا پهلوی چگونه با امر وکالت !و نیرو های حمایت کننده از همبستگی بر خورد خواهند کرد ؟
19.01.2023 - 15:41

 

فکرکنم پیش ازهر زمان دیگر شرایط برای گرفتن مواضع روشن در قبال مبارزه با جمهوری اسلامی  چه در داخل وچه در خارج فراهم گردیده است . انچه که به مبارزان داخل ،سازماندهی وتداوم جنبش انقلابی مربوط می شود امری است داخلی ودر ید  انقلابیونی که دارند ببهای جان این اعتراض همگانی را پیش می برند .عزیزانی که تلاش می کنند بر دامنه حمایت مردمی وگسترش آن در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی بیافزیند.
 اما آنچه که به نیروهای سیاسی اعم از احزاب ،سازمان ها وفعالان سیاسی خارج از کشور مربوط می گردد.تلاش برای تشکیل جبهه متحدی است که بزرکترین وظیفه آن حمایت از جنبش درون کشور است.ایجاد یک رابطه تنگاتنگ با مبارزان داخل و پاسخ گوئی به نیاز های آنان! با تکیه بر امکانات وسیعی که امروز شرکت میلیونی مهاجران ایرانی این توانائی رابه رهبران  و فعالان آن داده ومی دهد که پاسخ گو به این نیاز ها باشند ! 
چگونگی پاسخ گوئی ،احساس مسئولیت در قبال این جنبش آزادیخواهانه و جان های عزیزی که در این راه کشته شده اند.نشان دهنده میزان پایبندی ما به این جنبش ،به شعار های آن .به برقراری حکومتی سکولار بر آمده از دل یک انتخابات کاملا آزاد منطبق بر منشور حقوق بشر وکرامت آزاد وانسانی اوست . 
پاسخگوئی به چنین مسئولیت خطیری در چنین شرایط حساس !تنها از طریق یک وفاق عمومی متشکل از تمامی نیروهای خواهان سرنگونی و برقراری یک حکومت بر آمده از دل انتخابات آزاد امکان پذیر است.
 آیا در واقعیت موجود امروز خارج کشور! امکان تشکیل چنین اتحادی که من نام آن را جبهه متحد خارج برای حمایت از سرنگونی جمهوری اسلامی و کمک به دوران گذار بعد سرنگونی جهت یک انتخابات آزاد می نامم  وجود دارد؟ 

واقعیت امر ونگاه بی غرض به وضع موجود نشان می دهد که امکان تشکیل چنین اتحادی یک پارچه از تمامی احزاب و گروه های سیاسی . کنشگران سیاسی منفرد وجود ندارد .چهل سال است که این جربان های سیاسی بر سر هم می کوبند .بحث های کشدار تئوریک که تا کنون ره بجائی جز انشعابات وریزش نیرو های خود نبرده است !گرفتارند.
نیرو هائی که حتی درون همان نظام فکری  خودنیز نتوانستند حداقلی از اتحاد برای یک مرحله از مبارزه در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی را سازمان دهند . 
لذا امید بستن به این گروه ها  که از نظر کمی بسیار اندک و از نظر تاریخی سابقه دارند ودر حافظه سیاسی بخشی از جامعه روشنفکری  حضوری نوستا لوژیک دارند امری بعید است.اینکه روزی در ترکیب اتحاد فراگیر ویک پارچه قرار گیرند دور از انتظار! 
 .شاید نوشتن این پارا گراف صحیح نباشد  بقضاوتی قبل از جنایت تعبیر گردد.اما حسی است مبتنی بر تجربه سال ها مبارزه که از جریان های سیاسی دارم . لذا متاسفانه فکر می کنم .
1 تشکیل ائتلافی از نیروهای مخالف رژیم که آقای رضا پهلوی با امکانات و حمایت بیشتر درون آن قرار داردخوشایند این جریان ها نیست .
 2این تغیر وتحولات اخیر مبنی بر وکیل کردن ایشان جهت پیش برد امر مبارزه وسازماندهی دوران گذار از طرف تعدادی نه چندان کم گزک دست کسانی خواهد داد که با فشار بیشتر بر شیپور تبلیغاتی خود بدمند . این امر را طلیعه قدرت گیری سلطنت طلبان قلمداد کنند.
3 بر خورد بغایت فالانژی ،بی ادبانه ومشمئز کننده طرفداران سلطنت ولو عده ای قلیل در تجمع ها و راهپیمائی ها که متاسفانه تاکنون بصورت جدی بر خورد و اعلام برائت کامل از طرف آقای رضا پهلوی صورت نگرفته است.زمینه مناسبی هست برای انگشت نهادن بر این موضوع که ایشان نیامده دسته های شاه الهی  خود را راه انداخته وبدش نمی آید که چنین افرادلمپنی برای روز مبادا داشته باشد
 4 جلب نظر محافل ودولت های خارج به حمایت از این ائتلاف و در محور تبلیغات رسانه ای قرار دادن ایشان مجموعه عواملی هستند که بهانه لازم را بدست آن ها می دهد که با کمیت کم وترکیبی ضعیف از موضعی بالا و توجیهی حق بجانب  نه نتها تمایلی جهت قرار گرفتن در این ائتلاف نشان ندهند !بلکه بعد از این بخشی از نیروی خود را صرف پروپاگاندائی بکنند که مستقیما آقای رضا پهلوی و پیامد این وکالت را که از نظر آن ها مقدمه ای برای احیائ سلطنت تلقی می شود مورد ضرب قرار دهند. شکاف در دل مبارزه بر علیه رژیم بیفکنند.
شاید اندک نفراتی و نظراتی باشند در میان این نیرو ها فرضا در اتحاد چپ یا جمهوری خواهان که حساسیت شرایط  کنونی! تعهد و آگاهی از تاثیر ونقش تجمیع تمام نیرو ها در یک اتحاد فراگیر موجود آن ها را بسمت این اتحاد بکشاند. اما مسلما نیروئی چندانی نخواهد بود.
لذا باید بپذیریم که بیشتر از این منتظر امید از این امامزاده نباشیم .تمامی توان خود را صرف حمایت از همین تشکل بزرگ ایرانیانی بکنیم که آقای رضا پهلوی نیز درون آن قرار دارد .
برای شخص من برخورد واقعی بینانه به وضعیت موجود چنین است .تشکلی فرا گیر در خارج از کشور شکل گرفته با طیفی ازاندبشمندان ، تحصیلکردگان ،متخصبن ، ورزشکاران ،هنرمندان ،کنشگران مدنی وسیاسی با طیف وسیع جوانان پرشور خارج از کشور که بجد خواهان سرنگونی این رژیم هستند. جریانی که قادر شده افکارجامعه جهانی به حمایت از این تشکل و حمایت از مبارزان داخل کشور بکشاند. .
 من بشخصه هدف های این تشکل را مد نظر قرار داده وبا جان ودل در حمایت از آن تلاش می کنم .نیروی خود را که اندک بضاعت قلمی وتا حدی گذشته سیاسی من است در خدمت به آن قرار می دهم .بدون تنگ نظزی .تا زمانی که این تشکل بطور جدی با جمهوری اسلامی مبارزه می کند وهدفش گذر از جمهوری اسلامی وبر پائی یک حکومت  آزاد! ودموکراتیک است از آن حمایت خواهم کرد .
بنظر اکثریتی که آقای رضا پهلوی را بعنوان وکیل خود انتخاب کرده اند احترام می گذارم.از ایشان می خواهم که برای شفاف کردن وحرمت بخشیدن به جبهه ای که بسیار انسان های متین، آرام ،دلبسته به سرزمین اجدادی،مخالف هر گونه تخطئه فکری ،محدود کردن آزادی ! معتقد به تلاش جمعی ومتمدنانه در آن گرد آمده اند! موضع خودرا در مقابل این افراد که تخریب کنندگان سیمای این تشکل  ،یکپارچگی همبستگی بوجود آمده در آن می باشند  موضعی قاطع بگیرند.
 مانع از زمینه ایجاد این شک شوند که این  شعبان بی مخ های جدید چه  فرقی الله کرم ها وعباسی ها ی حزب الهی  حکومت دارند!فردا که جای این دو عوض شود ماحصل این همه جانفشانی چه خواهد شد؟ 
.این امر بنظر من امتحان روشنی خواهد بود به پایبندی آقای رضا پهلوی  به نخستین امر دمکراسی.! اعتقاد قلبی ایشان برای ایجاد فضائی سالم در گذر از حکومت اسلامی و بر پائی  انتخاباتی آزاد.احترام بمن ومن نوئی افرادی که بخاطر مواضع روشن ایشان ازاین همبستگی  حمایت کردند. نشانی ازرجحان دادن عقیده به آزادی ! مرعوب نشدن بقدرت وفلانژ بازی هواداران چماق بدست .    ادامه دارد   ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

دیدگاه‌ها

پگاه ستایش

رضا پهلوی نمیتواند جلوی آزادی فحاشی عاشقان سینه چاکش را بگیرد ولی میتواند در مورد عمل کردشان اظهار عقیده کند. که آیا با آنها هم نظر است یا نظرمخالفی دارد. این مهم است چون اینها ثبت و ضبط میشود و در آینده قابل استناد است.یعنی اگر فردا شاه شد و یکی از همین فحشان شاه اللهی را منصبی داد؛ نقض غرض کرده.

جمعه, 20.01.2023 - 07:28 پیوند ثابت
محسن کردی

عنوان مقاله
آقای رضا پهلوی چگونه با امر وکالت !و نیرو های حمایت کننده از همبستگی بر خورد خواهند کرد ؟

 

 آقا عجب گیری کردیم ها! در این پیرانه سری - البته ما که هنوز جوانیم .. رفقا را عرض میکنم! - در این پیرانه سری باید یک سری حقایق بدیهی را یاد اور دوستان شد! 

1- این حق قانونی هر سلطنت طلب، حزب الهی، کمونیست کارگری است که قرآن آتش بزند، عکس رضاپهلوی را آتش بزند، عکس خمینی و نلسون ماندلا یا گاندی را آتش بزند و  و این همه بر اساس اصل بدیهی آزادی بیان و مطابق قانون کشورهای اروپایی چنین حقی را دارد و در اروپا برسمیت شناخته شده! این آدم حق دارد عکس رضاپهلوی و یا لنین را بگذارد مقابلش سجده کند! در سوئد قرآن آتش میزنند و مسلمانان بهم میریزند و دولت از کسی که قران را آتش میزند حمایت می کند که آزادی بیان پاس داشته شود!

آقا آزادی بیان را متوجه میشوید یعنی چه؟ یعنی این که یک سلطنت طلب حق دارد به شیرین عبادی و عالی پیام فحش رکیک بدهد و کاری بر خلاف قانون انجام نداده!! در ایران فردا هرکس حق دارد بر علیه هر کسی فحش رکیک بدهد. آن فرد حق دارد به دادگاه شکایت کند و به دلیل توهینی که به او شده خسارت بگیرد همین! آقای محققی شما حق ندارید و این خلاف آزادی بیان است که از رضاپهلوی بخواهید جلوی سلطنت طلبان فحاش را بگیرد! رضاپهلوی قانونا حق چنین کاری را ندارد و اگر رضاپهلوی تهدید کرد یا هرچه  بکند که خلاف قانون باشد همان سلطنت طلب حق دارد از رضاپهلوی به دادگاه شکایت ببرد و خسارت بگیرد. در همان دادگاه به رضاپهلوی حق نمیدهند که عکس خود را از دست این سلطنت طلبان بیرون بکشد چرا که خلاف آزادی بیان است! بر اساس حق ازادی بیان مصرحه در منشور حقوق بشر سازمان ملل آقای محققی یک انسان اروپایی یا غیر اروپایی، ایرانی یا غیر ایرانی، کرد فارس یا هرکه! حق دارد عکس شما را بگذارد کنار عکس رضاپهلوی در ملاء عام و روی آن بشاشد و ویدو کند و در فیسبوک بگذارد و دست شما به هیچ کجا بند نیست!! آیا این به کله شما عزیزان فرو میرود یا نه؟ این بدیهی ترین امر در آزادی بیان و رعایت حقوق بشر است.  اگر این امر بدیهی را درک نمی کنید و بابت آن به رضاپهلوی شکایت می کنید باید به حالتان تاسف خورد. این از وجه قانونی قضیه و حقوق بشری آن. 

حال بپردازیم به بخش اخلاقی آن و اخلاق سیاسی. من نه آتش زدن قرآن را که سالی یک بار در سوئد انجام میشود را روا میدانم و نه شاشیدن به عکس رضاپهلوی و ابوالفضل محققی و ترند کردن آن! و نیز مثل آقای محقیقی روا نمیدانم که این سلطنت طلبان ابله به شیرین عبادی و عالی پیام ناسزا بگویند. اما چه کنیم! آقا چه کنیم! مگر اینها مزدور یا مرید رضاپهلوی هستند که گوش به فرمان او باشند؟ گویا شما رفقا در این پیرانه سری هنوز حالیتون نیست این دایناسورها از چه قماشی هستند که باید به حالتان تاسف خورد. اقا اینها یک مشت دیوانه هستند چرا آنها را هی برجسته میکنید؟ رضاپهلوی چکاره است که جلوی آنها را بگیرد! مگر گارد جاویدان یا ساواک دارد؟  اینها مثل شما چپ ها نیستند که گوش بفرمان شورای مرکزی شان باشند! یک سلطنت طلب شعبان بی مخ بر اساس نظر و عقیده خودش عمل میکند و اهمیتی به حرف محققی یا تشر های رضاپهلوی نمیدهد آیا این به کله شما عزیزان فرو میرود یا نه؟ یا قصد و غرضی دارید؟ شما در خانواده یا فامیل آدم دیوانه ندارید؟ خوشبحالتان اگر ندارید ولی آنها که دارند اصلا این دیوانه ها را جدی نمیگیرند. آقا رضاپهلوی بر خلاف تصور شما لشگر گوش بفرمان ندارد! شما قضیه را کلا اشتباهی فرض کردید. خیال میکنید که این محمدرضاشاه است و این سلطنت طلبان هم گارد شاهنشاهی! چنین نیست آقا! 

آقای محققی و سایر دوستان! شما اولا قانونا حق ندارید و نمیتوانید جلوی این فحاشان را بگیرید. ثانیا اصلا چکار دارید به اینها! بگذارید اینقدر عر بزنند تا جان از هر جای نابدترشان در بیاید. چرا اجازه میدهید چند خشک مغز وقت شما و قلم شما را بگیرند و از این دست انداختن شماها لذت ببرند! آقا چرا نمی فهمید که بازیچه شده اید؟ کار واجب تر در زندگی ندارید که وقت گرانبها را صرف این  شعبان بی مخ ها می کنید؟ ولشان کنید آقا! چند دیوانه رها شده اند در جنگل شماها هی قلم بر میدارید به رضاپهلوی فشار می آورید. 

آقا.. یک شخصیت سیاسی، آنهم در مقام و جایگاهی که شاهزاده دارد نمیتواند و نباید مثل من  و شما همچی در جزئیات موضع بگیرد و مفصل به اینها یا هر مخالف دیگرش حمله کند و برای رضایت شما چند کلفت و نازک هم بار این سلطنت طلبان بکند. شان رضاپهلوی در این است که آنگونه توییت کند و به همان اندازه  ای که در شان اوست - نه توقع شما - خود را از فحاشان بری بدارد.

همین یک اشارت مرا بس است نمیدانم شما چه انتظار بیشتری دارید که شاهزاده هم خود را هم قد شعبان بی مخ کند؟ شما چه متنی را به شاهزاده پیشنهاد می کنید؟ من فکر میکنم همین مانده که شاهزاده همواره رصد کند ببیند کی به هادی خرسندی فحش داد، کی به محققی فحش داد، کی به عالی پیام فحش داد و او چاک دهان را وا کند و هی اعلام برائت کند و چاشنی کند که سلطنت طلب خر است!  خوبه آقای محققی؟ راضی میشید اگر رضاپهلوی بگوید سلطنت طلب خر است؟ ما در ده بیست سال گذشته دهها بار با شما چپها، توده ای، چریک فدایی و بقیه سر پرچم به یقه بودیم آقا! جایی که پرچم شیر و خورشید بود شماها سخنرانی نمیکردید. این را که یادمان نرفته! ما هم دندان روی جگر میگذاشتیم برای حفظ اتحاد این پرچم مقدس مان را میگذاشتیم کنار. شاهزاده تذکر میداد که نه عکس او و نه پرچم نیازی نیست ببرید. اما این اواخر دیگر مردم بریدند و به خود شاهزاده پریدند که تو را سنه نه؟ مگه تو صاحب پرچم هستی؟ و مردم حق هم دارند به شاهزاده در این مورد بتوپند. من خودم سالها رعایت حال شما مخالفان سلطنت را در تظاهرات میکردم پرچم نمی اوردم که اتحاد حفظ شود (چه اتحاد اسف انگیز و ترحم برانگیزی که پرچم را تحمل نکند)  ولی امروز دیگر دست ما مشروطه خواهان هم نیست. این مردم عادی هستند که این پرچم را بدست دارند و رسما عضو هیچ دار و دسته ای نیستند.

تا بحال من میگفتم عقل نیروهای چپ نمیرسد که این پرچم چقدر برای مردم ایران عزیز است و نادیده گرفتن ان عین بی سیاستی. اما امروز این ملاحظه دیگر در میان نیست. عقل شان نمیرسد مشکل آنهاست.

لذا......  ول کنید دیگه آقا! قضیه را به ابتذال کشیده اید! هی ویدیو پیراهن عثمان می کنید از اینها و از شاهزاده عیب میگیرید و هزاران پادشاهی خواه را که بخاطر رعایت حال حامد اسماعیلیون عکس شاهزاده را بدست نگرفتند نادیده میگیرید! آقا احساس توهین می کنید و تن تان کهیر میزند به سیاست نپردازید. برای پرداختن به سیاست در محیط ایران باید پوست تان کلفت و فوش خورتان ملس باشد! دقیقا فوش خور نه فحش خور! بزودی وقتی همین ها هم در ابعاد چند ده هزار نفر عکس شاهزاده را بدست بگیرند چه خواهید گفت؟  آقا همه آنها که پرچم شیر و خورشید بدست دارند اگر سلطنت طلب نباشند دستکم مخالف آن نیستند. شما دوستان جمهوریخواه تازه چند سالی است که با اکراه پرچم شیروخورشید را احترام که نه.. تحمل می کنید!  یادم هست  تا همین ده پانزده سال قبل در کنفرانس هایی که پرچم شیر و خورشید بود شرکت نمی کردید! هیچکدام در خانه این پرچم را ندارید این را میدانم.  حالا در تظاهرات برلین و در همه تظاهرات ها این پرچم های شیرو خورشید را دیدید و میدانم تن همه تان کهیر زد. رضاپهلوی هرگز با توسل به پرچم شیر و خورشید این تظاهرات و حرکت مردمی را به نفع خود مصادره نکرده. اما اگر یک پرچم سرغ دست کسی بود حتما شما مصادره میکردید. این پرچم بدستان به هرکس تعلق دارند به شما نیروهای چپ و مجاهد تعلق ندارند این را که میدانیم! - مجاهدی که یک شبه و از سر فرصت طلبی پرچم شیر و خورشید بدست گرفت را ما برسمیت نمی شناسیم. آنها خدعه می کنند. آنها به دست بریده حضرت عباس در نوحه خانی ها و سینه زنی زنان شان بیشتر ایمان دارند تا پرچم ایران.- بعنوان حامی حقوق بشر شما نمیتوانید جلوی اعمال سلطنت طلبان را بگیرید ولی میتوانید تقبیح کنید کاری که بسیاری از ما مشروطه خواهان در این سالها کرده ایم. 

پ., 19.01.2023 - 21:29 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Ahmad Moghimi

شوربختانه مجاهدین و بخشی از چپ ها و نیز تعداد قابل ملاحظه ای از فعالان سیاسی کرد، در اتحادی نانبشته هماهنگ با انتشار پست ها و توئیت های بسیار زننده علیه چهره های سیاسی، مدنی، ورزشی، هنری و بخصوص رضا پهلوی، این تصور را به وجود نی آورد، که گویی مخالف تغییر رژیم اسلامی اند، که کوچکترین تشکلی ولو در حد یک متن و پست مشترک را ائتلاف نامیده و به آن می تازند.

پ., 19.01.2023 - 19:33 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Abolfazl Abdi

امیدوارم این نوشته ی شما را اقای رضا پهلوی ببیند و بخواند و به درخواست شما عمل کند تا ابهام های جدی برطرف شود و بیش از این اشفتگی و پراکندگی در صف مخالفان رژیم گسترش نیابد .

پ., 19.01.2023 - 19:32 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.