رفتن به محتوای اصلی

تقی روزبه

بحران خالص سازی و به‌صحنه‌‌آمدن اصلاح طلبان در سیمای تحریم شکنان و کنشگری مرزی
نوری بر تاریکخانه انتخابات*
رئیسی که «گور» بگرفت همه عمر، دیدی که چگونه «گور» آمد و رئیسی بگرفت!
نگاهی به پاره‌ای از تحولات جنبش کارگری و معلمان و جامعه به مناسبت برگزاری روزکارگر
دوراهی «پاسخ کوبنده و پشیمان ساز» یا دم بر نیاوردن و پذیرش خفت و خواری!
سال نو و ابر بحران‌های پیش رو، چه چشم اندازی را به‌تصویر می‌کشند؟
سال نو و یک‌جمع بندی کوتاه از مهم‌ترین تحولات تاکنونی جامعه و رژیم اسلامی
درنگی بر‌ابعاد تحریم گسترده انتخابات رژیم و پی‌آمدهای آن
آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟
آیارژیم عامدانه‌و آگاهانه مردم کرمان رابه‌مسلخ بزرگداشت قاسم سلیمانی برد؟
نه به‌اعدام! زنده باد مقاومت پرشکوه و درخشان زنان زندانی !
به‌کجا می رویم؟
بسوی درهم شکستن شوی انتخاباتی رژیم
فقرگفتمان و سلاح تخریب +ویدئو
جنبش دادخواهی وضرورت تلاش برای محاکمه«مقام امنیتی»دریک دادگاه بین‌المللی
هابرماس، جنگ غزه و تناقض در رویکرد
قتل تکان دهنده داریوش مهرجوئی و وحیده محمدی فر و مظنون اصلی؟
جایزه صلح نوبل،نرگس محمدی و لزوم مراقبت وهوشیاری هرچه بیشتر ازدستاوردهای جنبش انقلابی!
جنبش«زن زندگی آزادی»:شکست یافروکش نسبی وموقت؟
خودفریبی و اعتراف ضمنی پیمایشگران رژیم نسبت به ابعادنافرمانی اجتماعی زنان!
رمز زدائی از دوتصویری که حکایت‌ها دارند!
برآمدچپ اجتماعی و نگرانی مشترک!
باریزش عناصر و ایادی رژیم چه کنیم؟مواجه اصولی با ریزش‌ عناصرمهم حاکمیت و اعتراف‌ها؟
چماق«قانون»و«قانون» چماق:لایحه دوفوریتی حجاب
بهای زنده ماندن، و ‌چشم فروبستن ایرج مصداقی به شکنجه‌های ساواک!
هم پیاز را خورد و هم چوب را!
«ایران»، ظرف بدون مظروف؟!
پرسش‌هایی پیرامون صحت و سقم سندنشست سرداران سپاه و خامنه‌ای؟
منشورشش نفره، منشورهمبستگی یا تفرقه؟-بخش اول
پیمان دادخواهی یا گل آلودکردن آب؟
تعلیق دموکراسی در نشست«آینده جنبش دموکراسی خواهی»
بیانیه میرحسین موسوی و شبیخون خیزش انقلابی به صفوف اصلاح طلبان!
نُه نکته در نقدوکالت خواهی و ادعای رهبری اپوزیسیون
جامعه نمایشی و بازنشسته کردن چپ!
نسبت جامعه واقعی و جامعه نمایشی
پیرامون «اصلاح و انبساط »رژیم،برخی نقاط آسیب پذیرانقلاب زن، زندگی، آزادی وبدیل نظام کنونی
آیا با«مارگارت تاچر»جدیدی مواجه‌هستیم؟ و اگر آری، رسالت آن؟
اندر ربط سیانور و قصاص با دخیل بستن رضاپهلوی به سپاه برای عبوراز نظام موجود؟!
ترومای «بازگشت سلطنت»، و حکمت دخیل بستن رضاپهلوی به‌سپاه‌پاسداران!
معمای مذاکرات هسته ای و جهانی سرگشته از آن!
شش محورصورت بندی مبارزه ضداستبدادی و دخیل در ماهیت خروجی و دموکراتیک آن و توضیحاتی پیرامون چندانتقاد
بدیلی که جمشیدبرزگر مژده می دهد! بن بستی که زیدآبادی با آن مواجه می شود! و سکوت پرسش برانگیز یک کنشگر
بدیل سازی، فقرکنش، درس های انقلاب بهمن و چه نبایدکردهای آن!
سندروم انقلاب بهمن و ضرورت بازسازی مفهوم انقلاب!-بخش دوم
سه نکته ناقابل در باره سخنان آقای ایرج مصداقی!
چگونه می توان در سمت درست تاریخ ایستاد؟
سندروم انقلاب بهمن و ضرورت بازسازی مفهوم انقلاب!(بخش اول)
جهان و بحران زایشی که بربریت و رهائی در دوسوی آن صف آرائی کرده اند!
نکاتی فشرده حول اوضاع حساس و خطرناک کنونی در جهان، به همراه یک گفتگو پیرامون ‌آن
رژیم در حال پوست اندازی به کدام سو رهسپاراست؟
نقدی بر میز گرد بی قدرتان تاریخ ساز پیرامون صورت بندی انقلاب ها و دولت گرائی
خیزش مردم اصفهان،خودویژگی ها و آموزه های آن!
برجام در اتاق تنفس مصنوعی
کابوس بازگشت ترامپ ( و ترامپیسم)؟!
آرامش دوستدار از خلال دو رویکرد
از حق دفاع مشروع تا «گفتمان سازی» حول آن!-بخش اول
نگاهی به تشدیدتنش با کشورآذربایجان و چشم اندازآن در بسترقطب بندی های منطقه!
تصویرآخرالزمانی دبیرکل ازبحران جهانی،سترونی راه حل هایش،و صورت بندی بحران از منظری دیگر
آشفتگی و فقرگفتمان در یک میزگرد!
تحولات افغانستان: کابوس یا واقعیت؟
کرونا و قتل عامی که درجریان است!
تنفید، نعل وارونه خامنه ای و شاید«شام آخر»!
تنوع درسازمان یابی کارگران را به رسمیت بشناسیم!
پیرامون استراتژی و تاکتیک پیشروی جنبش در دوره پساتحریم«انتخاباتی»
کابوس بازگشت مجدد ترامپ! بحران جهانی انتقال و خطوط عمده عبوراز آن!
زمانی برای سرمستی وسرخوشی خامنه ای!
تحریم کوبنده استان تهران بخصوص شهرتهران وپیشروبودن زنان درتحریم!
جنایتکار باپای خود به «میدان» آمده است! باستقبالش بشتابیم!
بمناسبت برکشیدن نام رئیسی ازصندوق:آیا این لقمه بزرگ درگلوی رژیم گیرخواهد کرد؟
چیز مهمی که خامنه ای عامدانه از آن سخن نگفت؟!
محل واقعی منازعه کجاست؟
نظریه «دولت های غارتگر» چه نسبتی با سرمایه داری واقعا موجود دارد؟
ایستاده در ملتقای سلطنت و جمهوریت در قابی با هنرمندان، به چه معناست؟!
یک نمایش خیابانی!
انقلاب بدون تاریخ یا تاریخ بدون انقلاب؟!
معنای دورویدادمهم سیاسی: چرا رژیم از بنیان گذارخود عبور می کند، و «گربه» پنجول می کشد!
از غارافلاطون تا تونل زمان!
حکم مضحک خامنه ای: در دهه فجر برسردرهرخانه ای پرچم جمهوری اسلامی بزنید!۶۲۰ کلیک ‫۲۰٫۷۰۶
ایجاب و نفی جنبش ها در نزدآلن بدیو و تناقضات
غلیان بحران انتقال قدرت در آمریکا، و بسامدهای آن در رژیم ایران!
تغییرقانون اساسی نظام به شکل خزنده و پراگماتیستی!
رمززدائی از عجله بیش از حد رژیم در اعدام روح الله زم و فریب وی تا واپسین دم!
بازتکثیر:بمناسبت بزرگداشت محمدملکی که تاواپسین یک دم ازمبارزه علیه استبداد بازنایستاد
وضعیت شبه جنگی منطقه در دوره انتقال قدرت در آمریکا و رابطه ای آن با تهدیداخیر ترامپ در حمل
مشخصات جهان پساترامپ وپارادایم دولتهای خدمات اجتماعی ترازنوین(همراه با پاسخ به برخی انتقاد
انتخابات آمریکا و شش مانع مهم پیشروی ترامپ!
از آرمانشهر«سکولاریزم حداکثری» تا نفی آزادی های بی قید و شرط عقیده و بیان!
بحران انتخاباتی آمریکا: جهان در انتظاراولین مناظره ترامپ و بایدن
کشتارتابستان ۶۷ و بیرون زدن دم خروس و قسم حضرت عباس حامیان میرحسین موسوی!
سکانس دوم نبردآمریکا باشورای امنیت سازمان ملل، وادعای آغاز«فصل جدیدی»در روابط ایران وآژانس
گسترش جنبش کارگری و ویژگی های آن؛ آیا واردنقطه عطف تازه ای شده ایم
نگاهی فشرده به شکست قطعنامه آمریکا و پی آمدهای آن
# اعدام لغو بایدگردد! تکذیب حکم اعدام یا حرکت با چراغ خاموش؟
تاکتیک درخشانی که فرمانده کرونا بکارگرفته است!
چهارنکته پیرامون پیمان ۲۵ ساله
تا این جا یک به هیچ به نفع جنبش! هشتک اعدام نکنید! و افرایش هزینه اعدام
حمله به تأسیسات هسته ای نطنز و پوسیدگی رژیم!
جنبش توفنده ضدتبعیض نژادی، ویژگی ها، و گشودن قلمروهای تازه!
آگامبن، و دامگه دوگانه کاذب جهان آنالوگ و دیجیتال!
پاندمی کرونا، بحران انتقال و صورت بندی آن!