رفتن به محتوای اصلی

آقاي وندا اولاد عظيمي پرده از

آقاي وندا اولاد عظيمي پرده از
ناشناس

آقاي وندا اولاد عظيمي پرده از كدام كارهاي كه انجمن پادشاهي ايران با تاسيس چندين سايت مثل همين سايتي كه عرض كردم سياسي سكسي در كدام مبارزات ملي ميهني سكس جايگاهي براي مبارزات سيويل دارد؟
در كجاي يك مبارزه دختران و پسران يك مملكت را به بهانه اعياشي هاي شبانه دور هم جمع و بعد از مستي آنان سخنراني هاي سياسي و پرورش فكري پادشاه سابق كه خود عياسي مثل همين ها بوده و دست اخر براي پخش اعلاميه هاي مضحك سوق مي دهند اگر قرار است پرده برداري شود اينجانب كه در داخل كشور هستم آدرس و مشخصات همين دوستان كه خانه هاي فساد را براي ترويج سياست پادشاهي را رواج مي دهند را انتشار دهم اين يك نمونه از مواردي است اگر بيش از اين در اين مقوله وارد شويد بيشتر به آگاهي ملت خواهم رساند