رفتن به محتوای اصلی

جناب امیرحسین موحدی به شما

جناب امیرحسین موحدی به شما
ناشناس

جناب امیرحسین موحدی به شما پیشنهاد میکنم یکبار دیگر سخنان رضا شاه دوم را گوش کنید و دقیقا بگوید ایشان چه زمان از جریانهای پادشاهی اعلام برائت کردند ایشان همیشه فرمودند من خودم را وارد کار تشکیلاتی نمیکنم و حمایت من از یک جریان به منزله ارتباط من با آن سازمان نیست ( رجوع شود به مصاحبه خبرنگار مذکور در دقیقه دو تا سه ) پس بهتر است به مانند سال 57 شورشی دیگر بر پا نکنیم
در ثانی اتفاقات سال 57 از نظر شما و خود رژیم اسلامی میتواند انقلاب نامیده شود اما از نظر من و هم فکرانم شورش نامیده میشود و این به منزله توهین به ملت نیست زیرا در سال 57 به قول آقای عماد باقی مردم نظاره گر بودند و در چند روز آخر در اثر هیجانات به خیابانها ریختند بنابراین من با مردم که جوزده شدند کاری ندارم من با کسانی که شورش بر پا کردند کار دارم و به حق نام آنان را شورشی نهادیم

بهتر است بابت اشتباه بزرگی که شما دوستان در سال 57 انجام دادید . پشت خمینی ایستادید از نسل من پوزش بخواهید و حتا غرامت بپردازید
با سپاس از اینکه مطلب من را مطالعه فرمودید امید است پاسخ روشنی دهید و در فکر حذف کردن من نباشید زیرا در دنیا امروز نمیشود دگر اندیش را حذف کرد باید با منطق پاسخ داد
امید دانا