رفتن به محتوای اصلی

اگر دوست عرب‌زبان من به من می

اگر دوست عرب‌زبان من به من می
ناشناس

اگر دوست عرب‌زبان من به من می‌گوید که کسانی غیرمحلی در محیط‌های عرب‌زبان پول خرج می‌کنند تا طرف مذهبش را از شیعه به سنی تغییر دهد و پشت سر جریان‌های قومی ِ مردمان عرب‌زبان رسانه‌ها و سرمایه‌های کشورهای دیگر باشد انتظار داری امثال من هم که از جریان آگاهند مانند خانم صدر ژست حقوق بشر بگیرند و دست بزنند؟ نمونه‌ای از مردمان کشورهای پیشرفته را نشان بده که چنین کرده‌اند. این چه سخنی است که می‌گویی: «هر ملتی حق دارد تا مرکز سیاسی خاص خود را آزادانه انتخاب کند». کجای دنیا چنین می‌اندیشند؟ البته موضوع عدم رسیدگی به وضع اقتصادی و وضعیت آن 300 هزار تن ـ اگر سخنت مستند باشد ـ و توجه به زبان‌های مادری (که البته درباره زبان عربی کمتر مصداق دارد و آموزش ما از آن لبریز است) معترضان را برحق می‌دانم و می‌اندیشم که در کنار هم باید برنامه‌ای ملی - در معنای واقعی آن - را شکل دهیم.