رفتن به محتوای اصلی

جناب آقاي ائليار بسيار متشكرم

جناب آقاي ائليار بسيار متشكرم
ناشناس

جناب آقاي ائليار بسيار متشكرم از جنابعالي در مورد انتشار اخبار و قوانين سايت . اما اگر مد نظر جنابعالي خبر انتشاري از سوي اينجانبه مي باشد به استحضار عالي مي رساند بند در تكذيب يك خبري كه در سايتها در مورد شخص حقيقي بنده منتشر شده بود را منعكس نمودم فكر كنم در خصوص رعايت قوانين سايت در مورد انتشار خبر درست عمل كردم بنده خبري كه در سايتها بود را انتشار نكرده ام بلكه در تكذيب اين خبر خبر جديدي از سوي خودم منتشر نموده ام
اما در مورد برخي خوانندگان محترمي كه با اسامي مستعار در اين ساير در مورد نوشته هاي بنده هم در سايت ايران گلوبال و هم پيچ فيس بوك قلم مي زنند براي بار چندم عرض مي كنم كه منظور از اكراد در كليه نوشته هاي بنده ان گروه كه در سپاه و اطلاعات در نقاب كرد در دانشگاه اروميه فعاليتهاي حمايتي ظاهري از گروه پ ك ك و امثالهم دارند