رفتن به محتوای اصلی

ما میخواهیم ادبیات هزار ساله

ما میخواهیم ادبیات هزار ساله
ناشناس

ما میخواهیم ادبیات هزار ساله ی فارسی را بخوانیم و کیف کنیم. حافظ و فردوسی و مولانا و نظامی و خیام. اینها را که نمیشه انگلیسی بخوانیم. شما آزاد هستید که انگلیسی حرف بزنید البته اگه با انگلیسی هم مشکل پیدا نکنید .