رفتن به محتوای اصلی

استدلالی کاملأ به موقع

استدلالی کاملأ به موقع
ناشناس

استدلالی کاملأ به موقع وضرورتی انکار ناپذیر. پوشش زلزله زدگان در گوناز عالی بود. اگر فراخوان کمک به زلزله زدگان از گوناز پخش نمی شد، تلفات انسانی زیادی می داشتیم. کسی شک نکند که ما ملت آذربایجان ثابت کردیم که هم از اراده بسیار قوی برخوردار هستیم، هم آماده سازمان یابی هستیم و هم اینکه امیدی به تهران نیست. بنابر این انتظار داریم به زودی متشکل شویم تا خود را از زیر چکمه های استعمار رها کنیم. آقای اوبالی باید قدم به پیش گذاشته و رهبران ما متحد شوند. ما را امیدی به دیگران نیست. یا اتحاد و آزادی یا خفت و خواری.