رفتن به محتوای اصلی

نتانیاهو و بنت یک موضع مشترک دارند و آن مخالفت با برجام است