رفتن به محتوای اصلی

افزودن دیدگاه جدید

شازده اسدالله میرزا

اگر میبینید که هیچ یک از گردانندگانِ قهوه خانه های یوتیوبی هیچ حرفی در جهتِ طرّاحی و سازماندِهی برایِ بر اندازی ندارند..این شما هستید که آین مدعیان را به این مسیر سوق دهید. و گرنه هر روز سوژه ای جدید برای سرگرمیِ شما پیدا میشود.
دنیایِ سیاست و مبارزهٔ سیاسی برای یک مُبارزِ سیاسی دنیای سرگرمی و لودِگی نیست.
امّا دنیای سیاست و مبارزهٔ سیاسی نیز میتواند به سوژه ای برایِ سرگرمی در خارج از گود تبدیل شود.
وقتی که رفتی بیرون و کتک خوردی تاز میفهمی که چه بسا دفعهٔ بعد مرده شوی..... لذا دفعهٔ بعد با آمادگی مِیدانی بیرون میروی
حواست باید بسیار جمع باشد:
وقتی بیرون میروی باید قصدت این باشد که حداقلّ یک دیوسِ را به طورِ فیزیکی از مِیدان خارج کنی حال چه با کُشتن و یا ناقِص العضو کردن تا دیگر دیوسهای حکومتی نیز بفهمند که با جماعتِ ماستِ کیسه ای طرف نیستند و باید هزینهٔ بالایی بدهند.
دیدید که اوباشانِ شیعهٔ لبنانی پس از جنگِ ۳۴ روزه میدانند که یک مَن ماست چقدر کَره دارد.
اوباشانِ ساکِنِ غزه نیز اکنون میفهمند که دیگر نباید گه زیادی بخورند.
این درسها را آموزگاری به نامِ اسرائیل به آنها داده است و میدهد.
درسِ آموزگاری را از اسرائیل بیاموزید.
مبارزه با قِرتی بازی و وِلگردی در خیابان بسیار فاصله دارد

س., 28.05.2024 - 15:37 پیوند ثابت

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید