رفتن به محتوای اصلی

افزودن دیدگاه جدید

ع.ب.تورک اوغلی

عنوان مقاله
بسیارعالی.

سالام.
این ویدئو یکی ازبهترین فیلم هایی بود،که دراین سایت گذاشته شده است.
بهرحال هم گوینده فیلم،هم خانم کرمانی بسیارعالی صحبت کرده ونظر
داده اند،
متاسفانه روشنفکران ما همه چیزرا قاطی کرده وبخاطر تفکرتنگ نظرانه خود،به همه ظلم میکنند،
بی حجابی را به فلان کس که بزور
چادرازسر زنان کرد،ربط میدهند،
برای ما پیغمبرش میکنند.
یا حجاب را تنها عامل ظلم میدانند،
ومعرفی میکنند.
روشنفکرها باید،ازاین تنگ نظری ها
خارج شوند،
من حتی اعتقاد دارم،کسانیکه به تفکر
غلط گرفتارمیشوند،آنهارا باید گنترل ومحدودکرد .
مگر درآلمان وایتالیا نازیسم وفاشییت
ها کنترل نمی‌شوند؟
ملت ایران،
نه توسط حکومت‌ها،
بلکه گرفتار روشنفکران عقده ایی کم سواد،
عقب مانده ووو ،،هستند.
مبارزه رئال ومنطقی و علمی ،عقلانی.
مردمی را هنوز یادنگرفته اند،
خودشان نمی توانند تولید فکرکنند.
نمی توانند،ابداعات نو داشته باشند.
فقط شعارمیدهند،برای اینکه ازکسی
که می‌خواهد فلان کاره بشه،بتوانندمواجب بیشتری بگیرند.
یا بخاطر تفکراتینیکی و یادگرفته از تغذیه
فکری غلط در سیاست،خودرا رهبر ولیدر
دانسته وبه همه آدرس غلط میدهند.
بجای اینکه قوانین پیشرفته دنیا را
بخوانند،یادبگیرند،
وبخاطر اینکه دوستانش بگویند،فلانی هم
نظریه پردازاست،زمین وزمان رابه هم
می‌دوزند،تا چیزی بنویسند،
که درهیچ بقالی پیدا نمی‌شود.

بفکرمن باید درتمام زمینه ها بجای اینکه یاد داشت های ذهنی خودرا
کنارگذاشته و از علم و قوانین دنیای
مدرن چیزی یادبگیرند،وآنرا برای مردم
بخواهند،
حرفهایی میزنند،
که برای هیچ کسی تومن نمیشه،

چ., 29.05.2024 - 05:03 پیوند ثابت

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید