رفتن به محتوای اصلی

افزودن دیدگاه جدید

ع.ب.تورک اوغلی

عنوان مقاله
تشکر از گذارنده این مقاله کوچک ،پرمحتوا

سالام
باتشکراز گذارنده مقاله کوتاه وپرمحتو،
وباتشکراز یاد یاران ،که توضیح مفصلی
درموردشروع و راه های متفاوت آزمایش شده ازمکتب کمونیسم را
بما آموزش دادند.
باید،عرض کنم،که تفکرات عدالتخواهی
درطی قرون و درتمام دنیابوده ،
روش‌ها وشکلها فرق می‌کرد.
اگرمبارزات معنویون درایران را نگاه کنید،
وموردمطالعه قراردهید،
به قیام بابک که نوعی سوسیالیسم
تخیلی را دربطن تفکرشان بود،
بدان خواهید رسید،
یا قبل وبعدازآنهم ،در داستان‌های تورکان افرادی مثل کوراوغلی،قاچاق نبی بودند،
در علوم فلسفه ومنطق را تورکانی همچون فارابی،سینا، درادامه فیلسوفان
یونان باستان داشتیم،
انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا،
انقلاب روسیه ،پس از جنگ وکشاکش های مختلف قبل خود شکل گرفتند،
که بعضی ازآنها موفق وبعضی بعلت
رئال نبودن تفکرات باشکست مواجه شدند
میشه گفت، از درقرن اخیر ،،پارامترها
و ساختارها کارسازند،
تئوری هابیشتر دنباله رو ساختارها میروند،
انقلابات کمونیستی
ضعف های بزرگی داشتند،ودارند،که جوابگوی علوم جدید وانگیزه ها و ساختارها نیستند،
فقط می‌توان ازعلم سوسیالیسم
تنها در کنترل افسار گسیخته سرما
کارسازباشند،البته باتکیه بر اراده مردم
دربرابر ظلم و بهره کشی.
کمونیستم نتوانست درمورد ارزش افزوده،انگیزه های درونی وروانی انسانها،پیشرفت تکنولوژی، وو،،،جوابگو باشد،
بهمین دلیل آلت دست کشورهای جهان
صنعتی گشت،
اگربخواهیم درمورد،کشورهای جهان سوم و بخصوص نفتی صحبت کنیم،
موضوع استعمار،نوچه وحاکمیت گماشته ها مطرح میشود،
که صدساله ما را بتوسط تفکر ملی گرایی کور و ناسیونالیسم ایرانی درتفکرات مختلف و با نفوذ بدان
تفکرات گروگان گرفته اند.
دراین گونه مشخصات وچند ملتی
تنها یک راه برون رفت داریم،
آن‌هم سیستم فدرال با قوانین

غیرمتمرکز میباشد.
روشنفکران ما باید ،تکلیف خودرا با تفکرات انحرافی خود روشن کنند،
والا حرف مفت و دربیراهه و درعالم
برزخ بودن حق آنهاست.

ش., 25.05.2024 - 18:43 پیوند ثابت

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید