رفتن به محتوای اصلی

ژوئیه 2020

در اطلاعیه زنان برابری طلب ،سرنگونی با گذار عوض شد!

اخیرن جمعی از زنان یک جریانی را درست کرده اند که اسم پلتفرم سیاسی اش مانیفست زنان ایران برای برابری پایدار میباشد. دو نکته انتقادی مهم بر مانیفستشان دارم

۱. در مانیفست این جمع آمده که جزو هدف راهبری این جمع گذر کامل از جمهوری اسلامی به یک نظام سکولار و دمکرات مبتنی به اعلامیه حقوق

ویرانگری اکولوژیکی دریاچه ها، تالاب ها و رودهای ایران

هر سال که می گذرد محیط زیست ایران بیشتر ویران می گردد. ویرانگری زیست محیطی در جمهوری اسلامی یک فاجعه تاریخی است و باین خاطر برای نگهداری طبیعت همه کنشگران شبکه های اجتماعی و روزنامه نگاران، دانشجویان و نوجوانان، سیاسیون واندیشمندان، شهروندان و فعالان محیط زیست باید همکاری کنند. آنها برای نجات محیط زیست باید دست بدست هم دهند. رودهای ایران بیمارند، دریاچه های ایران میسوزند و تالاب ها خشک می شوند. نسل ما چه میراثی برای نسلهای آینده خواهد گذاشت؟

محمد مروّج « یک بنفشه، در مقام باغ»

محمد مروّج نیز یکی از این دست بنفشه ها، ایستاده بر پاشنه های اوّلین زیبایی و وفای به عشق و...، و اینچنین «یک بنفشه، در مقام باغ» گشت. در تمامی جاده ها سرسخت و دشوار و سنگلاخهای پر پیچ و خم، و در مواجهه با تلخ واره های نحس واقعیّت های پیش رویمان از این جهان بهیمی ارتجاع و بربریّت محض، همیشه سرفراز و بالا بلند، و در دشت و لاله زار ایرانزمین و «شهریار» کرج،‌ اینک در یادمان ۶۷، شهریاری با کاکل سرخ، آئینه ای پیش روی ما.

ازشروع فعالیت " زنان ایران برای برابری پایدار" حمایت میکنیم

زنان آزاده کشور، که بسیاری از سرآمدگان ورهبران آن، هم اکنون در شکنجه گاههایی به نام زندان، توسط جمهوری اسلامی به بند کشیده شده اند و یا در جامعه تحت آزار و اذیت مداوم نهادهای سرکوب حکومتی قراردارند، نه تنها با عزمی جزمتراز پیش، درپی شکستن زنجیر اسارات از دست وپای همه زنان ایرانی هستند، بلکه بر آنند که مردان ایرانی را نیز، همدوش و بهمراه خود، به جایگاه انسان مدرن قرن 21 برکشند.

همسایگانی که از صدای نعره های صبحگاهی به تنگ آمده اند

ساعت شش و نیم صبح با صدای الله اکبر و لااله الله از خواب بیدار شدم. صدا بلند نبود، اما کلمات یک ریز تکرار می شد. اول فکر کردم خواب دم صبح است، بخشی از رویا یا کابوس شبانه که گاهی تو به آن می چسبی و نمی خواهی ولش کنی و گاهی آن دست از سرت برنمی دارد و تا خود صبح خودش را به تو می چسباند. اما این صداها نه از عالم خواب بلکه از هایم پناهندگی پشت

شان نزول کلمه " حکمت آمیز " خامنه ای

توافق نامه بیست وپنج ساله با چین با خود حرف وحدیث های زیادی بهمراه آورده است .حرف وحدیث هائی که صناری برای رهبر ارزش ندارد و باعث خنده درونی او می گردد .توافق او از آن دسته گفته ها، نوشته ها وتوافقاتی نیست که کسی جرئت کند مواز لای درز آن بگذراند ویا این که مجلسیان گوش بفرمان از تصویب آن سر باز زن