رفتن به محتوای اصلی

فوریه 2020

به کرونا احترام بگذارید

اینها که بعنوان نمونه و مشتی از خروار آمد هشدارو تلنگری میباشد برسیستم آموزشی - اجتماعی 41 ساله غالب تحمیلی ، که به مصداق «مکن در این چمنم سرزنش به خود روئی چنانکه پرورشم داده اند میرویم »
چنین فرهنگی را ایجاد کرد و ایران و ایرانی را از پندار، گفتار و کردار نیک محروم ساخت / پس ایرانیان بخود آئید

توافق آمریکا و طالبان؛ چگونه به اینجا رسیدیم؟

از جنگ افغانستان بیش از ۴۰ سال می‌گذرد و پس از آنکه آمریکا در سال ۲۰۰۱ به این کشور حمله کرد، این جنگ به طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکا نیز تبدیل شد.

ائتلاف به رهبری آمریکا رژیم طالبان را در افغانستان سقوط داد - زیرا گروه طالبان به رهبری شبکه القاعده که مسئول حملات مرگبار یازدهم سپتامبر دانسته می‌شد، پناه داده بود.

خامنه ای بقای حکومت را در مشارکت عمومی نمیبیند

او به همه دنیا و مخالفان خود اعلام کرد که به آرای مردم و حمایت اکثریت جامعه بی توجه است و در عوض بنای بقای حکومت خود را بر اقلیت وابسته جان فدا استوار نموده است. از این زاویه است که دیکتاتور احتیاج به مشارکت عمومی و مشروعیت مردمی را احساس نمی نماید.

داعش از گسترش ویروس کرونا در ایران 'استقبال کرد'


واکنش داعش در سرمقالهٔ هفته‌نامه النباء، که نشریهٔ رسمی این گروه است، در تاریخ ۲۷ فوریه منتشر شده است.
گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) از گسترش ویروس کرونا در شهر‌های مذهبی شیعه‌نشین ایران اظهار شادمانی کرده و نحوه مبارزهٔ مقامات

گذری و نظری ( 2 )

بیمارستان ها لبریزند و اگر کمترین فایده ای برای هزاران میلیارد ریخت و پاش و شبکه ی فوق مجهز و مستقل آب و برق و فاضلاب و تهویه و بازیافتی که برای حرم (در مجاورت فرودگاه و بهشت زهرا) تدارک شده قابل تصور باشد ،تبدیل آن به قرنطینه ی مبتلایان تهران و قم (با امکان استقرار 15000 تخت صحرایی) است .مطمئن باشید ارواح هم این جوری راضی ترند.

نامه سرگشاده به سازمان جهانی بهداشت


در این نامه میخواهیم شما را در جریان وضعیت خطرناک شیوع ویروس کرونا در زندانهای جمهوری اسلامی قرار دهیم! مطلع هستید که بی توجهی و لاابالی گری عامدانه سران جمهوری اسلامی به اخطارها و هشدارهای سازمان جهانی بهداشت، سبب گردید که این ویروس خطرناک از کنترل خارج گردد. با گسترش ویروس کرونا در سراسر ایران، عملا جامعه با فاجعه جدیدیروبرو شده است. ندیده گرفتن معی