رفتن به محتوای اصلی

سپتامبر 2019

تخریب حظیره القدس ، مهد امر الله جایگاه ایادی امر الله نشد

مسئله تخریب حظییره القدس مسئله ای سیاسی نبوده که بتوان آن را در چارچوب های تحلیلی جناح های سیاسی وقت گنجاند. همانگونه که اسناد نشان می دهند طرحی بود به منظور ممانعت از بلوای بهائیان در سال سی و پنج و افشا و ابطال وعده عبدالبها به معجزه در این سال که قرار بود مهد امر الله در تسخیر ایادی امر الله در آید. اما با حرکت عظیم برای تخریب حضیره القدس نه تنها وعده معجزه بها الله عملی نشد بلکه، بهائیان کوچی عظیم به خارج از کشور نموده

مصاحبه ای خودمانی(2)

مقاله ای در مورد بوف کور نشان دادم چطور روشنفکری مثل هدایت هم که خودش را لامذهب می شناسد و حتی در تمسخر به قصۀ آفرینش، داستانی می نویسد، در داخل داستان حرکت میکند و نه بیرون آن. از داخل خود همان داستان می خواهد با آن بجنگد. هدف من این نبود که خالی بشویم روی سر روشنفکران که بله یقۀ شما را گرفتم شما داخل داستانها و اسطوره های کتب مذهبی نفس می کشیده اید. نه، من اینطور نگاه نمیکنم. قصد من نه محکوم کردن روشنفکران بلکه نشان دادن قدرت و قوام این داستانها ست. و با آگاهی از این مطلب باید مثل هر اپلی کیشن

ایران به دنبال تعقیب مرجان شیخ‌الاسلامی و روح‌الله زم از طریق اینترپل

استرداد خاوری به کشور نیز یادآور شد: مهمترین کار پلیس بین‌الملل برای وی حفظ اعلان قرمز بوده و بخش استرداد نیز پیگیر به نتیجه رسیدن درخواست استرداد وی است، نقشی که پلیس به تنهایی باید انجام دهد صدور اعلان قرمز است که این کار انجام شده است