اعدام گروهی و در ملاعام 4 زندانی در رباط کریم کرج

رژیم فاسد جمهوری اسلامی خود مسبب اصلی ناهنجاری های موجود در جامعه بوده و برای پنهان ساختن نقش ویرانگرانه روحانیت و حکومت اسلامی، جوانانی را که خود قربانیان توحش حکومت اسلامی هستند را بکام مرگ فرستاده و می فرستد.
ماشین قتل و کشتار حکومت اسلامی، 33 سال است که مخالفین سیاسی و دگراندیشان را به بهانه قاچاقچی و مفسد اعدام می کند و امروز نیز 4 زندانی در رباط کریم کرج بدار آویخته شدند. برای رهائی از بیدادگری های رژیم اسلامی و برای برچیدن چوبه های دار در ایران، بایستی ریشه های سیاسی - دینی سرکوب و کشتار

را شناخت و برچیدن نظام سیاسی را با روشنگری توده ای در باره نقش آزادی ستیزانه و ایرانی ستیزانه اسلام در ایران پیوند زد.
"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" از اعدام 4 زندانی در رباط کریم کرج گزارش داده است.

پنجشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲
اعدام گروهی و در ملاعام 4 زندانی در رباط کریم کرج

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز پنجشنبه 8 تیر ماه حوالی ساعت 06:30  چهار زندانی در رباط کریم کرج در ملاعام به دار آویخته شدند یکی از 4 زندانی علیرضا قنبرلو 35 ساله که نزدیگ به 3 سال در بند 4 زندان گوهردشت کرج زندانی بود، نام داشت.
به خانواده قنبرلو اجازه آخرین دیدار با عزیزشان  را ندادند و این خانواده در طی 3 سال بازداشت عزیزشان فقط یکبار در اوایل بازداشت توانسته بودند که با وی ملاقات داشته باشند.
پیام صوتی زندانی اعدام شده  علیرضا قنبرلو که در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار گرفته شده است در آن تاکید می کند که یکی از معاونین قوۀ قضاییه برای عدم اجرای حکم اعدام وی تقاضای 150 میلیون تومان رشوه نموده بود.اما به دلیل تنکدستی این خانواده قادر به تامین این مبلغ نبودند و زمانی که به این فرد(معاون قوۀ قضاییه) گفته شد که قادر به پرداخت این مبلغ نیستند او را به صورت ناگهانی در لیست اعدام شدگان قرار دادند و اعدام کردند.
هنوز هویت 3 زندانی دیگر که صبح امروز در ملاعام اعدام شدند خبری در دست نیست.روز گذشته خبرگزاری مهر رژیم ولی فقیه خبر از اعدام 2 نفر در ملا عام را داده بود.
رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای که در گردابهای بحرانهای داخلی و ترس از قیام مردم ایران برای احقاق حقوق خویش و فشارهای منطقه ای و بین اللمللی برای ایجاد فضای رعب و وحشت بر جامعه برای باقی ماند در کرسی قدرت دست به سرکوب زندانیان سیاسی ،اعدام های گروهی و اخیرا به صورت جنون آمیزی اقدام به اعدام در ملاعام می نماید بطوریکه فقطه در هفتۀ گذشته 4 زندانی فقط در نقاط مختلف تهران در ملاعام اعدام شدند و رسانه های ولی فقیه خبر آن را انتشار دادند.سرکوبهای خونین مردم توسط وزارت اطلاعات و آخوند صادق لاریجانی که از جنایتکاران علیه بشریت و در لیست ناقضین حقوق بشر قرار دارد و منصوب ولی فقیه در قوۀ قضاییه می باشد به اجرا در می آید.
در حالی اعدام ها تحت عنوان تجاوز و غیره در ملاعام صورت می گیرد که احمدرضا رادن،احمدی مقدم،سعید مرتضوی و ده ها نفر از فرماندهان نظامی انتظامی و اطلاعاتی و قاضی های ولی فقیه در شکنجه، قتل و تجاوز به زندانیان سیاسی اثبات شده است و حتی مقامات سابق این رژیم بر این مسئله صحه گذاشته اند  اماهمچنان با دست باز مشغول سرکوب خونین مردم ایران هستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اعدام های گروهی و در ملاعام که بصورت مستمر در زندانها ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و میادین شهرها به اجرا گذاشته می شود را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجر می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
8 تیر 1391 برابر با 28 ژوئن2012

امتیازدهی به مقاله: 

بخش: 

انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.