اخبار

درگیری های شدید پلیس ضد شورش با درویشان در تهران

درروزهای 30 بهمن و 1 اسفند 1396، درگیری های شدیدی میان نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی با درویشان گنابادی و مردم پیوسته به آنان، در خیابان پاسداران تهران، روی داد که تاکنون دست کم به کشته شدن 5 تن از مزدوران امنیتی رژیم، دستگیری 300 تن از مردم و زخمی شدن ده ها تن دیگر از دو سوی درگیری انجامیده است.
درگیری ها از دستگیری درویشی به نام نعمت الله ریاحی به دست پلیس و اعتراض درویشان به این دستگیری آغاز شد....

انتشار از: 

حسن نايب هاشم ، در باره اعتراضات دراويش و در دفاع از رفراندم

گفتگو کیانوش توکلی با دكتر حسن نايب هاشم فعال حقوق بشر در باره اعتراضات دراويش و در رفراندمي همچون سال ٥٨ :"جمهوري إسلامي آري وَيَا نه!"

انتشار از: 
سخنگوی نیروی سرکوبگر انتظامی، از کشته شدن دو بسیجی در جریان ناآرامی‌های دوشنبه شب خیابان پاسداران تهران میان دراویش گنابادی و مزدوران انتظامی خبر داد.
جنبش خیابان پله ها و فازهای فراتری از طرح شعار عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران فراتر رفته و خواهان آلترناتیو جایگزین برای آن میباشد، امید بستن به اینکه طرح شعار رفراندم نقش بسیج کننده مردمی در خیابان را دارا میباشد، از یک طرف رسمیت قانونی بخشیدن به حکومت جمهوری اسلامی ایران میباشد که مشروعیت قانونی خود را در میان مردم از دست داده است، بلکه این امکان را فراهمتر میکند تا اینکه دوباره از ایران زندانی بزرگ برای مردم ساخته بتوانند با مشروعیت بیشتری به دزدی، اختلاس و سرکوب مردم ادامه دهد،