سخنی با دوست داران ایران !!!

متاسفانه در این چند ماه اخیر عده ای از به اصطلاح فعالین سیاسی و حقوق بشری به هر نحوی از انحاء اقدام به فرافکنی و ایجاد رعب و وحشت در دل مرد ایران می کنند که مثلا شبکه های بی بی سی فارسی و صدای امریکا بخاطر دعوت از چند فعال مدنی یا سیاسی از ملیت های ساکن در ایران و غیر فارس بخاطر شرح معظلات و مشکلات و نیازهای سیاسی و اجتماعی ملت های خود و عدم توجه و اهمال بیش از حد حکومت به نیازهای فرهنگی آنها و همچنین تبادل نظر و گفتمان در این خصوص به دنبال راه حلی مناسب برای برون رفت از این وضعیت اسفبار ،که متاسفانه آن را تهدیدی برای امنیت ایران و ایرانی میدانند و همچنان اصرار بر تمامیت خواهی خود دارند. من نتوانسته ام منظور ایشان را از ایران و ایرانی بفهم. اصلا به چه کسی می توان ایرانی گفت. آیا ایرانی بودن منحصر به فارس بودن می شود که اگر اینچنین نیست چرا اگر کسی ندای احقاق حق برای خود و همکیشانش بنماید آن را تهدیدی برای امنیت ایران می دانید ، این چه کشوری است که مردم آن اگر مطالبات خود را اعلام نمایند تهدید امنیتی حساب می شود.آیا این نیازها و مطالبات بحق نیستند و همگام با موازین حقوق بشر و مورد تائید جوامع بین المللی قرار ندارد . من در تعجبم از کسی که خود را مدافع حقوق بشر می داند و زیر بیانیه ای را امضا می زند و کسی را محکوم می کند که مطالبات حقوق بشری دارد. من به ایشان یادآوری می کنم که ایران، کشوری چندملیتی است و تنوع فرهنگی و زبانی، یکی از ویژگی‌های شاخص آن است. ایران همانطور که همه می دانند کشوری کثیر المله است یعنی تعدد ملت ها و فرهنگ ها در ایران بر کسی پوشیده نیست و طبق آمار اعلام شده بیش از 72% از مردم ساکن در این گستره ای جغرافیائی ملیتی غیر فارس دارند و بالطبع حق و حقوقی بواسطه این امر شامل آنها می شود . این سلطه ملیتی بر ملیت های دیگر، در بین سیاستمداران و افکار عمومی بسیاری از روشنفکران چنان جا افتاده است که، آنرا کاملا یک امر عادی تلقی میکنند، گوئی که، جز این بودی عجب بودی. حتی بسیاری از کسانی که خود را دموکرات ویا مدافع حقوق بشر میدانند، افق ذهنی آنان در دیدن این بی حقی ها متوقف میشود. دوستان عزیز بدانند که دنیا در حال تغییر است و به جای برنامه ریزی و هزینه وقت و پول برای تقابل با ملیت های موجود در ایران رویه تعامل را در پیش بگیرند که هم برای ایران و مردم ساکن در آن بهتر و خوشایند تر است ، در دنیائی که موازین آن مبتنی بر حقوق بشر و احترام متقابل به خواسته ها و اراده ی مردم نهاده شده است و روز به روز کشورهای جهان سومی و نظام های حاکمیتی که مبتنی بر استبداد ، دیکتاتوری و اهمال حقوق مردم بخاطر ارضای امیال استبدادی و بعضا شووینیسمشان از هیچ گونه ظلمی به ملت های خود دریغ نکرده اند و یکی پس از دیگری سقوط می تواند هشدار خوبی باشد .که متأسفانه در ایران و خصوص به اصطلاح روشنفکرنماها بجای اینکه آن را هشدار بحساب بیاورند از دید تهدید به آن نگاه می کنند .که اگر به این رویه اصرار ورزند و خود را خودی و دیگران را غیر خودی قلمداد کنند تغییر چیزی دور از انتظار و سراب گونه ای نیست. لینک بیانیه به همراه نام امضا کنندگان آن:

http://www.iranglobal.info/node/7392

انتشار از: