رفتن به محتوای اصلی

دستبرد استبدادیان به تاریخ
23.12.2018 - 16:57

  تاریخ مهمترین گنجینه فرهنگی یک ملت و میراث مشترک و بخش ناپذیر همه مردمانی است که در یک سر زمین زیست می کنند. تاریخ آیینه موجودیت و هویت ملی است. تاریخ یک سر زمین به گروهی خاص، طرزفکری خاص و یا به یک طبقه و صنف ویژه ای تعلق ندارد. تاریخ محصول کنش های مادی و معنوی مجموعه مردمانی است که سرنوشت شان طی هزاران سال با هزاران پیوند به یکدیگر گره خورده است. فرد فرد ملت در نگاهبانی از تاریخ مشترک مسؤل است. نهادهای حاکمیت دولتی نیز به جهت جایگاه رسمی خود تکلیف ویژه ای در  پاسداری از این ریشه مشترک دارند. اما حاکمیت اسلامی در ایران ماموریت دیگری در برابر تاریخ ملت ایران به اجرا گذاشته است: دستبرد به تاریخ با هدف تحریف، تخریب و در صورت توان نابودی آن.  

 راهزنان تاریخ

  دولت اسلامی ایران در 40 سال حکومت خود، نه تنها دست چپاول و غارت به جان و مال و حیثیت مردم دراز کرده است، بلکه با تیشه های زهر آگین به ریشه های تاریخی ملت ایران نیز مرتبا ضربه زده است. رسانه های تبلیغاتی رژیم در این سال ها به زبان های فارسی، ترکی آذربایجانی –ترکی ایرانی-، بلوچی، کردی ، عربی ،انگلیسی، فرانسه، اردو و زبان های دیگر به تحریف تاریخ ایران با هدف سست کردن ریشه تنومند تاریخ آن پرداخته اند.  این رسانه های ضد ایرانی مستقر در خاک ایران، کاری جز مغز شویی، تحریف تاریخ و هویت ایرانی نداشته اند. تکلیف این رسانه ها، تاریخ زدایی از ایران زمین و جایگزین کردن تاریخی جعلی به جای تاریخ راستین بوده است. در این تحریفات و مغز شویی ها از جمله:

 1- تاریخ تمدن درخشان ایران پیش از اسلام به شکل های مختلف تحقیر و نسبت به آن سیاه نمایی می گردد.

2-تلاش تمدن ساز ایرانیان پس از اسلام به حساب دین خاصی گذاشته می شود.

3-عبارت امت اسلامی جایگزین ِ مردم ایران و ایرانیان می گردد تا هویت مستقل تاریخی ملت ایران در ابهام قرار گیرد.

4-اندیشه های میهن دوستانه ایرانیان که ریشه های ژرف در تاریخ اندیشه این مرز و بوم دارند، افکاری باطل و ضد دین معرفی می شوند.

4-کوشش ایرانیان در ترویج اندیشه های جدیدتر مانند لیبرالیسم، سوسیالیسم، حکومت قانون و دمکراسی که جزیی از تاریخ اندیشه ایرانیان دردوران معاصر است، افکاری مذموم و مطرود معرفی می گردند تا ایدئولوژی های ضد پیشرفت و ترقی که غالبا به نام اسلام جعل می گردند یکه تاز باشند.

 خوردن کفگیر به ته دیگ

تبلیغات سازمان یافته و وسیع رژیم علیه تاریخ ایران بطور عام و ایران باستان بطور ویژه با واکنش های درخور ستایش از سوی فرهیختگان فرهنگی در خارج و داخل کشور روبرو شده است. این واکنش های فرهنگی  شکل مؤثری از مبارزه علیه نادانی و خرافه بوده، و امروز می توان به روشنی مشاهده کرد که مقاومت فرهنگی ایرانیان به ثمر نشسته و رژیم در میدان فرهنگی به بن بست رسیده است. کفگیر تبلیغات اسلام گرایان به معنای واقعی به ته دیگ خورده است. علاقمندی مردم به آب و خاک و تاریخ آبا و اجدادشان را می توان از جمله در برگزاری سنت ها و جشن های ملی و نیز در ارجگذاری به شاهنامه فردوسی و  بزرگ داشت کورش هخامنشی که شکلی سمبولیک از احترام به تاریخ باستان است، مشاهده کرد.  

  فاشیسم اسلامی تیشه ای برای زدن ریشه تاریخ

  ایدئولوژی های توتالیتر پوشش و بهانه ای برای اعمال استبداد و خفه کردن صدای آزادی خواهی و متوقف کردن پیشرفت اجتماعی هستند. این ایدئولوژی ها، نقش ِ تیشه برای زدن ِ ریشه های تاریخ ملت را بازی می کنند. برای ایجاد گسست در ارکان دولت، نخست باید ریشه تاریخی ملت را خشکاند. ایدئولوژی های بنیادگرای اسلامی چنین وظیفه ای را به عهده گرفته اند. ایدئولوژی های استبدادی نام های مختلفی دارند، اما هدف همه آنها یکی است: برقراری سکوت و خاموش کردن صدای مخالف با خشونت. تجربه های سده بیستم که به سده ایدئولوژی های توتالیتر نیز شهرت دارد، بیانگر آنست که نظام های توتالیتر پس از مدتی کرّ- و- فرّ در زیر آواری از تنفر خود ساخته  مدفون شده اند. دولت اسلامی ولایت فقیهی نیز بنا به قاعده در انتظار سرنوشت مشابهی است. اما دنیا عوض شده است. علت های برآمد و فروپاشی نظام های فاشیستی در سده بیستم با علت های برآمد و افول دولت های فاشیستی اسلامی که در اواخر سده گذشته و اویل سده بیست و یکم  ایجاد شدند، تفاوت هایی دارند. دولت های فاشیستی کلاسیک در فضایی شکل گرفتند که بین دو سیستم کمونیستی(با ساختار توتالیتر) و سرمایه داری(با ساختار دمکراتیک و یا استبدادی)  بوجود آمده بود . دولت های فاشیستی با وام گرفتن ساختار توتالیتر از کمونیسم و مناسبات اقتصادی از سرمایه داری خود را در تقابل با هر دوسیستمی که از آنها گرته برداری کرده بودند، قرار دادند . تقابلی که به شکست محور فاشیسم و پیروزی محور مشترک لیبرال دمکراسی و کمونیسم انجامید.

 از تفاوت های دیگر آنکه فاشیسم در ژاپن، ایتالیا و آلمان دارای استقلال رای و عمل بود، اما فاشیسم اسلامی را باید «فاشیسم آلت دست» نامید. القاعده، طالبان، داعش-دولت اسلامی عراق و شام-، دولت وهابی عربستان سعودی، و دولت اسلامی در ایران همه دولت های بالفعل و یا بالقوه فاشیستی ِ آلت دست هستند. سیاست های به اصطلاح اسلامی این دولت ها و شبه دولت ها، سیاست های پا در هوایی است که به سود قدرت های بیگانه از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه،آلمان، چین و روسیه عمل می کنند. بنیادگرایان اسلامی چون ریشه در سر زمین های خود ندارند، دم و باز دمشان به اکسیژنی که بیگانگان به آنها می رسانند وابسته است. حاصل کار این آلت دست ها، ویرانی لیبی،عراق، سوریه، یمن و بهم زدن ثبات سیاسی و امنیتی در عربستان و ایران بوده است.

  سیاست نعل وارونه زدن اسلام گرایان

 ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی در ایران در عرصه های ارزشی، اقتصادی و سیاسی به بن بست رسیده است. تزویر و دو رویی همواره در نظام ارزشی ِ اسلام گرایان کارکردی وسیع داشته است. همانگونه که پیش از این بیان شد ایدئولوژی ها پوشش هایی برای شکل های مختلف اعمال قدرت دولتی هستند. دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب در طول سال های حاکمیت اسلامی ماموریت قبض و بسط – بسته و باز کردن- ایدئولوژی اسلامی را به عهده داشتند. اما دیگر ظرفیت این قبض و بسط ها به پایان آمده است ، بویژه که صبر وشکیبایی مردم هم حد و اندازه ای دارد و دیگر زیر بار تفسیرهای متضاد ایدئولوژی های اسلامی نمی روند. در عین حال خشکیدن ظرفیت یک ایدئولوژی به معنی پایان یافتن مانور فریب و نیرنگ سیاسی نیست. در راستای چنین مانورهایی است که کار بدستان رژیم در ماه های اخیر دست به صحنه آوردن نمایش  جدیدی زده اند. طراحی این نمایش را چنین می توان در ذهن ترسیم کرد: "حال که مردم به تاریخ کشورشان عشق می ورزند، چرا برای راضی کردن آنها با تاریخ باستانی شان هم بازی نکنیم؟ چهل سال با تاریخ پس از اسلام بازی کردیم، حالا با تاریخ پیش از اسلام شان بازی می کنیم. اگر قرار بر حفظ قدرت سیاسی است چه فرق می کند که از اسلام ایدئولوژی سرکوبگر ساخته شود و یا از تاریخ باستان ایدئولوژی استبدادی جدیدی اختراع گردد؟". در چنین فضایی است که ناگهان بین کورش پادشاه بزرگ هخامنشی و خضر پیامبر قرینه سازی های عوام فریبانه ای صورت می گیرد.  از سوی دیگر زمزمه هایی شنیده می شود که نقش کعبه عربی را به مقبره این پادشاه محبوب باستانی واگذار کنند و رندانه نقش بزرگ تاریخی کورش را جلوه ای مذهبی دهند. در ادامه این بازی های زشت است که بتازگی علی اکبر ولایتی از عمال شناخته شده مافیای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی به مداحی در باره تاریخ باستان می پردازد و وصیت نامه منتسب به خشایارشا را به زبان پهلوی هخامنشی-پهلوی باستان- چنان می خواند که انگار در حال خواندن  مفاتیح الجنان است. اینان دزدان تاریخ و فرهنگ ایران زمین هستند، باید مراقب بود که یکبار دیگر به نامی دیگر کلاه گشاد دیگری بر سر ملت گذاشته نشود.

 ایران زمین دارای یک تاریخ ده هزار ساله تمدنی است. از این ده هزار سال حد اقل دو هزار و ششصد سال آن دارای تاریخ مدون است، که دوران تاریخی  خوانده می شود. این دوره تاریخی نیز به دو دوره پیش از اسلام و دوره پس از ورود اسلام به ایران تقسیم می شود. دوره بندی های تاریخ بر اساس فراز های مهم در تحولات سیاسی و فرهنگی مردمان یک سرزمین صورت می گیرند. دوره بندی تاریخ به معنی تفکیک و تجزیه تاریخ نیست. ایرانیان  وارث مجموعه این تاریخ با شکوه ده هزار ساله هستند. تاریخ درس حکمت و عبرت است و بس. به همین جهت باید تاریخ را از بازی های سیاسی مصون نگاه داشت و از آن چون مردمک چشم حفاظت کرد.

 احمد تاج الدینی

 23 دسامبر 2018 برابر با 2 دی ماه 1397

 منبع نخست انتشار:کیهان لندن

.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

احمد تاج الدینی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.