دیدگاهها

زبان رسمی ایران، زبان فارسی است زبان ترکی و دیگر زبانها، جزو زبانهای زاله و ممنوعه می باشند و مثل مشروبات الکی حرام می باشند که تکلم با آن در مجامع عمومی گناه محسوب می شود.

صيد خونين خزيده به شكاف سنگم
كه نفس در نفسم با سگ صياد هنوز
حق تعیین سرنوشت در ذات خود یکی از مهم ترین مصادیق انتخاب و جلوه ای از دموکراسی واقعی است و بهمین دلیل طبیعی است که باید در گام نخست بتواند خودرا در شیوه برگزاری دموکراتیک نشان بدهد.اگر بفرض شیوه برگزاری از بالا و با ساخت و پاخت های گروههای صاحب نفوذو نه از پائین با مشارکت فعال و آزادانه مردم وسازمان ها وشبکه های مردمی ومستقل و دموکراتیک،باچرخش آزاد نظرات وخلاصه مداخله فعال آنچه که جامعه مدنی خوانده میشود اتخاذ نشود؛عملا جزدرخدمت تحکیم موقعیت اولیگارها ودستجات وتبارهای صاحب نفوذ و قدرت نخواهدبود
ما باید طبیعت انسانی خود را پاک نگه داریم تا بتوانیم طبیعت را همواره، در خود ببینیم و از آن لذت ببریم .
چه جای بیگانه و تاریکی ست این جهان نابرابر و ناتوان کش برای نوع انسان زیر تحمیق، ستم و تنگدستی؛ بویژه آنگاه که واپسگرایان و تبهکاران ضدبشری پیش چشم تو ریامی ورزند
نابرابری اجتماعی و فشار فرهنگی صدها ساله بر مردم کرد عراق کنونی از سوی خلافت عثمانی و حکومت عراق، که گاه با جنایاتی چون نسل کشی "انفال" از سوی رژیم وقت عراق نیز همراه شده اند، و ادامه ی نگاه تبعیض آمیز به کردستان از سوی دولت های عراق پس از سرنگونی صدام حسین، نشانگر این واقعیت هستند که مردم کردستان عراق در سایه ی حکومت مرکزی این کشور از نابرابری و ناامنی مصون نخواهند بود. از این رو کوشش برای استقلال، کوششی قابل درک از سوی مردم کرد عراق برای حفاظت از موجودیت، امنیت و حقوق انسانی خویش است
فشرده ای درباره کارنامه و کارکرد برخی از کارگزاران کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان های تبریز و آذربایجان، برگرفته از منابع گوناگون
خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) اقدام به گفتگو با برخی از چهره های فرهنگی در ایران و خارج از ایران در زمینه حق برخورداری از اموزش به زبان مادری، در آستانه اول مهر ماه روز بازگشایی مدارس کرده است.

اقای یونس شاملی فعال فرهنگی ترک به پرسشهای ما چنین جواب داده اند:
منصور در کشور سوئد نیز از پا ننشست. در سوئد نیز در کنار تحصیل در رشته مهندسی به فعالیت سیاسی علیه رژیم شاه ادامه داد. به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا پیوست و سپس به گروهی که در تدارک وحدت با سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران بود، گرایش پیدا کرد. (پس از انقلاب سازمان وحدت کمونیستی از دل این گروه بیرون آمد). پس از انقلاب منصور نیز مانند هزاران دانشجوی ایرانی که شیفته آزادی و استقلال ایران بودند، به ایران بازگشت تا در جشن و سرور پیروزی مردم شریک باشد.

ویدیویی کوتاه به یاد و گرامی‌داشت خاطره منصور نجفی
سعادت، خوشبختی و حق تعیین سرنوشت حق مسلم خلق کُرد است که همه باید بدان احترام بگذارند. کُردهای شمال عراق (همچون دیگر کُردها) حق دارند با اعلام همه پرسی به حقوق خود رسمیت ببخشند. اما تدارک برای برادر کشی و یا درگیریهای قومی- مذهبی آنهم با دست اندازی به حقوق دیگران یعنی الحاق مناطق مورد مشاجره به اقلیم بزرگترین خیانت به خلق کُرد است. اگر احزابی این سیاست جنایتکارانه را بنام مردم کُرد و با پشتگرمی به حضور نیروهای خارجی در منطقه میکنند بدانند که بخت آنان رو به افول است. و اگر کسانی بنام خلق کُرد در