دیدگاهها

در شرایط موجود ایران به یک مدیر اختاپوس شکلی که بتواند همه و یا اکثر گروههائی توانا را سازماندهی و مدیریت کند مورد نیاز است، آیا با توجه به گوناگونی مطالبات و آمارهای اجتماعی از خواست اقشار مختلف امکان پذیر است؟ آیا امکان و زمینه ایجاد تقبل و تحمل شنیدن و احترام گذاشتن به عقاید و خواسته های هم مقدور است؟
محمد علی اصفهانی   ----- Mohammad Ali Esfahani
به بيان اريش فروم، مکاتبی که ميان خود با اديان، هيچ پيوندی قائل نيستند، می توانند فقط پوشش های ظريفی باشند کشيده شده بر اديانی به مراتب، ابتدايی تر از مذاهب قبايل سرخپوست. و وقتی که انسان معاصر حتی به توتميسم و پرستش گوساله ی طلايی، در شکل جديد اما با ماهيت يکسان، عقب نشينی می کند، بيش از پرداختن به اعتقاد او به اين دين و آن دين، بايد به درونياتی پرداخت که او اين دين و آن دين را از آن عبور می دهد و آن ها را پس از تغيير دادنشان به نفع آنچه خود در اندرون خود دارد، به عنوان يک باور، منعکس می کند.
آن چه که در ورای این بیانیه و لفاظی ها نهفته و در کنه و ذهنیت امضاء کنندگان لانه کرده، هشدار ونهیبی است به حاکمیت که اگرهرچه زودتر به خودنیایند بدانند که نه از تاک ماند نشان و نه از تاک نشان!. و حاوی این رهنمود:قبل از این که کنترل اوضاع از دستتان در برود، برای نجات سیستم از گرداب بحران های پیش رو، از «سرمایه های ملی» چون موسوی وکروبی بهره بگیرید. چنان که در جمله پایانی بیانیه آمده است « این می‌تواند پیمانی باشد برای همه ما و سرآغازی برای گام نهادن درمسیری که دوباره تمامی دلسوزان راگردهم جمع کند»
مقاله دکتر علیرضا نوری زاده تحت عنوان "اندر احوالات خسن و خسین، دختران المغاویه" در مورد چگونگی برگزاری کنفرانس واشنگتن نکات قابل تامل و پرسش برانگیزی را مطرح کرده است. اگرچه تم اصلی آن، شوربختانه نشان داد علیرغم اینکه حرفه ایشان روزنامه نگاری و طبیعتا نقد موضوعات سیاسی و تنقید سازمانها و یا اشخاص حقوقی و حقیقی می باشد، که در این حیطه تبحر فراوانی نیز دارند، اما تحت هیچ شرایطی خود را سزاوار انتقاد دیگران نمی داند؛ و هر نوع بینش انتقادی حتی خیرخواهانه در مورد عملکرد خویش را بصورت توطئه پندارانه
وقتی شعارهای توخالی ضد آمریکایی از کسی چون اردشیر زاهدی شنیده می شود که همه چیز خود را به ایفای نقش پادو برای نتیجه بخش شدن یکی از بدترین و فاجعه بارترین زورگویی های خارجیان به ایران، یعنی کودتای آنگلیسی آمریکایی ۲۸ مرداد سی و دو مدیون است، صورت یک طنز تلخ و و دلخراش به خود می گیرد....اردشیر زاهدی پس از سالها همدستی با بیگانگان، امروز به دفاع از ماجراجویی نظامی استبداد فقاهتی جمهوری اسلامی در سوریه به بهای میلیاردها دلار از کیسه ی مردم ایران و به خطرانداختن جان ایرانیان و امنیت کشور، برخاسته استآینه چون نقش تو بنمود راست
خود شکن آیینه شکستن خطاست
هدف آغازین همکاری انسان ها و راه رشد گام بگام دانش، آگاهی و فن آوری های تاریخی اجتماعی نوع بشر بیشتر بخاطر ستیز با فردگرائی ها و خودکامگی ها بوده
این جمله فوق را من ازخود نمی گویم، بلکه سند برای آن دارم، خودپیامبر اسلام و سند زنده ازخود همین آیت الله ها برای مثال، آیت الله عظما مکارم شیرازی که بعضی ازسران رژیم دست او را می بوسند. باوصف نوشتن 77 جلد کتاب در مورد اسلام، ولی او خود اصلا به بهشت وحوریان بهشتی باورندارد. پرمسلم است که من هیچگونه دشمنی بادین اسلام، بعنوان بخشی ازفرهنگ پدران مان ندارم، واما اطمینان می دهم که تاروزی زنده ام، بانیرنگ، حقه بازی، دروغ، سفسطه وکلاه برداری دشمنی آشتی ناپذیر دارم.