فریاد دادخواهی امروز فرهنگیان و بازنشستگان، در سراسر ایران

ویدئو
امروز، 13 مهر 1396، ده ها هزار معلم و بازنشسته ی ایرانی، درخیابان های چهار گوشه ی کشور، ناخوشنودی خود از وضع گذران زندگی و از شیوه ی کشورداری کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی را فریاد زدند.
معترضان در تهران در برابر سازمان برنامه و بودجه و در دیگر شهرهای ایران در برابر ادارات آموزش و پرورش گرد آمدند و ضمن اعتراض به کمی دریافتی و فساد حکومتی، از سرکوب کنشگران صنفی به دست رژیم دادخواهی کرده، خواهان آزادی کنشگران معلم و دیگر فعالان صنفی گردیدند.

 

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: